Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

Izvještaj o obavljenom konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Predloga zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda

Datum objave: 28.11.2017 14:23 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 12 stav 3 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, br. 12/12), Ministarstvo zdravlja, je sačinilo

IZVJEŠTAJ
o obavljenom konsultovanju zainteresovane javnosti


Ministarstvo zdravlja je uputilo Javni poziv zainteresovanoj javnosti (građanima, stručnim i naučnim institucijama, zdravstvenim ustanovama, Fondu za zdravstveno osiguranje, državnim organima, organima lokalne uprave, Uniji poslodavaca, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim subjektima za pitanja koja se uređuju ovim zakonom) da se uključi u postupak pripreme Predloga zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda i objavilo njegovu Radnu verziju.
Zainteresovani subjekti su pozvani da svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare dostave u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu zdravlja, na adresu Podgorica, Rimski trg br. 46, na fax 078/113-128 ili na e-mail slavojka.sukovic@mzd.gov.me.
Lice ovlašćeno za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim subjektima bila je Slavojka Šuković, načelnik Direkcije za harmonizaciju pravnih propisa.
Javni poziv je objavljen na internet stranici Ministarstva zdravlja i Portalu eUprave 13. oktobra 2017. godine, .
U periodu određenom za konsultovanje javnosti, nije bilo zainteresovanih subjekta za učešće u konsultacjama, niti dostavljanja predloga, sugestija i komentara.