Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

Vijesti

23.11.2018.

Hrapović: Uspješno se liječe neurološke i neurohirurške bolesti

Hrapović: Uspješno se liječe neurološke i neurohirurške bolesti U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) uspješno se liječi sve veći broj neuroloških i neurohirurških bolesti, rekao je danas ministar zdravlja Kenan Hrapović i najavio nastavak ulaganja i uvođenje novih procedura u ovoj oblasti. On je na stručnom skupu Crnogorsko-Slovenački dani neuronauke podsjetio da je prošlo više od pola vijeka kako je na tlu Crne Gore počeo razvoj neurologije i neurohirurgije...

23.11.2018.

Javni poziv za učešće u raspravi o Nacrtu zakona o apotekarskoj djelatnosti

Na osnovu čl. 9 i 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“ br. 12/12), Ministarstvo zdravlja, upućuje Javni poziv zainteresovanoj javnosti (građanima, stručnim i naučnim institucijama, Farmaceutskoj komori Crne, Ljekarskoj komori Crne Gore i drugim komorama zdravstvenih radnika, zdravstvenim ustanovama, državnim organima, organima lokalne uprave, Fondu za zdravstveno osiguranje, Zajednici opština Crne Gore, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim subjektima za pitanja koja se uređuju ovim zakonom) za učešće u raspravi o Nacrtu zakona o apotekarskoj djelatnosti...

20.11.2018.

Saopštenje povodom Evropske nedjelje testiranja na HIV i hepatitise

Od 23. do 30. novembra 2018. godine u Evropi se, po šesti put, obilježava nedjelja testiranja na HIV i hepatitise. Institut za javno zdravlje Crne Gore se, i ove godine, pridružuje organizacijama, institucijama i ključnim liderima širom Evrope u obilježavanju ove inicijative. Cilj obilježavanja Evropske nedjelje testiranja na HIV i hepatitise je podizanje svijesti o značaju testiranja na HIV i hepatitise i rano otkrivanje bolesti, kao i ukazivanje na značaj povećanja pristupačnosti testiranja onima koji su u povećanom riziku od ovih infekcija...

16.11.2018.

JAVNI KONKURS za prijavu projekata/programa nevladinih organizacija za projekte/programe usmjerene na prevenciju zloupotrebe droga

Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom outvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18) Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja, objavljuje Javni konkurs za prijavu projekata/programa „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama“...

16.11.2018.

JAVNI KONKURS za prijavu projekata/ programa „Podrška preventivnim programima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a"

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom outvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18),, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja, objavljuje Javni konkurs za prijavu projekata/ programa „Podrška preventivnim programima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020“...

15.11.2018.

Hrapović: Upotreba antibiotika značajno racionalizovana

Hrapović: Upotreba antibiotika značajno racionalizovana

Upotreba antibiotika u Crnoj Gori značajno je racionalizovana, a od septembra 2016. do istog mjeseca prošle godine smanjena je ukupna potrošnja za 3,8 odsto, saopštio je ministar zdravlja Kenan Hrapović. Hrapović je danas, na stručnom skupu “Stop antimikrobnoj rezistenciji”, kazao da je antimikrobna rezistencija globalni javno-zdravstveni problem, koji predstavlja veliku prijetnju čovječanstvu...

15.11.2018.

Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava za projekte Podrške programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursuom "Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama" objavljenog 22.06.2018. godine, u postpku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama, Ministar zdravlja, donosi Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava za projekte Podrške programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama...

14.11.2018.

Hrapović: Zdravstveni sistem servis svih građana

Hrapović: Zdravstveni sistem servis svih građana

Ministarstvo zdravlja u protekle dvije godine postiglo je značajne rezultate i pokazalo da je zdravstveni sistem, servis svih crnogorskih građana, saopštio je resorni ministar Kenan Hrapović. On je to kazao na radnom doručku sa predstavnicima medija, na kome su predstavljeni rezultati dvogodišnjeg rada Ministarstva i planovi za naredni period...

13.11.2018.

Hrapović: Zadržaćemo najbolji medicinski kadar u crnogorskom zdravstvenom sistemu

Hrapović: Zadržaćemo najbolji medicinski kadar u crnogorskom zdravstvenom sistemu

Ministarstvo zdravlja Crne Gore će podržati najbolje studente medicine i mlade ljekare i omogućiti im usavršavanje u najreferntnijim ustanovama, kako bi svoja stručna znanja primjenjivali u svojoj zemlji i omogućili kontinuitet stabilnog i održivog sistema zdravstva, poručio je crnogorski ministar zdravlja dr Kenan Hrapović studentima medicine i mladim ljekarima, koji su tokom studija imali najveće prosječne ocjene i postigli najbolje rezultate...

06.11.2018.

Javni poziv za uključivanje u postupak pripreme Predloga zakona o apotekarskoj djelatnosti

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“ br. 12/12), Ministarstvo zdravlja, upućuje Javni poziv zainteresovanoj javnosti (građanima, pravnim licima, predzetnicima, fizičkim licima, stručnim i naučnim institucijama, Farmaceutskoj komori Crne Gore, Ljekarskoj komori Crne Gore, zdravstvenim ustanovama, Fondu za zdravstveno osiguranje, državnim organima, organima lokalne samouprave, Uniji poslodavaca, Zajednici opština Crne Gore, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim subjektima za pitanja koja se uređuju ovim zakonom) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o apotekarskoj djelatnosti...