Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

Vijesti

12.03.2019.

Hrapović sa ambasadorom Mađarske: Resori zdravlja dvije zemlje uspostaviće konkretnu saradnju

Hrapović sa ambasadorom Mađarske: Resori zdravlja dvije zemlje uspostaviće konkretnu saradnju Ministarstvo zdravlja Crne Gore i Ministarstvo zdravlja Mađarske uspostaviće konkretnu bilaternu saradnju u narednom periodu kroz potpisivanje Memorundama sa jasnim ciljevima i prioritetnim zadacima, saopšteno je na sastanku crnogorskog ministra zdravlja Kenana Hrapovića i ambasdora Mađarske Jožefa Nađešija...

11.03.2019.

Dobra saradnja u oblasti zdravstva između Crne Gore i NR Kine

Dobra saradnja u oblasti zdravstva između Crne Gore i NR Kine

Crna Gora i Narodna Republika Kina imaju razvijene političke i ekonomske odnose, s posebnim akcentom na oblast zdravstva, saglasili su se ministar zdravlja Kenan Hrapović i ambasador NR Kine Liu Jin, na danas održanom sastanku u Ministarstvu zdravlja...

08.03.2019.

Javni poziv za učešće u raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), Ministarstvo zdravlja upućuje Javni poziv zainteresovanoj javnosti (organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u postupak javne rasprave o tekstu NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU...

08.03.2019.

Lista NVO koje su ispunile uslove na osnovu javnog poziva za predlaganje predstavnika NVO za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za projekte iz oblasti prevencije HIV/AIDS-a

Na osnovu člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa drŽavne uprave i sprovodenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo zdravlja objavljuje listu predstavnika nevladinih organizacija koje su ispunile uslove na osnovu javnog poziva koji je Ministarstvo zdravlja objavilo 19.02.2019. godine, za predlaganje predstavnika NVO za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019.godini, u oblasti zdravstva, po konkursu ,Podrška programima prevencije HIV/AIDS među ključnim populacijama"...

08.03.2019.

Lista NVO koje ne ispunjavaju uslove na osnovu javnog poziva za predlaganje predstavnika NVO za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za projekte iz oblasti prevencije HIV/AIDS-a

Na osnovu člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovodenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo zdravlja objavljuje Listu predstavnika nevladinih organizzacija koji ne ispunjavaju uslove Na osnovu javnog poziva koji je Ministarstvo zdravlja objavilo 19.02.2019. godine, za predlaganje predstavnika NVO za člana/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019.godini, u oblasti zdravstva, po konkursu „Podrška programima prevencije HIV/AIDS medu ključnim populacijama"...

28.02.2019.

Hrapović u Ljubljani: U procesu pristupanja EU važno je podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite

Hrapović u Ljubljani: U procesu pristupanja EU važno je podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite

Pravac sprovođenja strukturnih reformi u zdravstvu definisan je prevashodno programom pristupanja Crne Gore u EU, odnosno mjerama definisanim u poglavlju 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, koje se prvenstveno bazira na podizanju kvaliteta zdravstvene zaštite i poboljšanju bezbjednosti usluga, rekao je ministar zdravlja Kenan Hrapović u Ljubljani, na regionalnom političkom dijalogu na temu “Težnja ka unapređenju strukturnih reformi i fiskalnih okvira“...

27.02.2019.

Odluka o imenovanju članice Nacionalnog savjeta za rijetke bolesti

Komisija za otvaranje ponuda Ministarstva zdravlja povodom Javnog poziva broj 51-97/2019-1 od 15.02.2019. godine nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Nacionalnog savjeta za rijetke bolesti koja je održana dana 26.02.2019. godine donijela je odluku da se za članicu Nacionalnog savjeta za rijetke bolesti imenuje g-đa Nataša Bulatović predsjednica Nacionalne organizacije za rijetke bolesti Crne Gore.

26.02.2019.

Crna Gora napredovala na listi evropskih zdravstvenih sistema

Crna Gora napredovala na listi evropskih zdravstvenih sistema

Prema najnovijoj rang listi Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa (ECHI), od 35 zemalja – Crna Gora se nalazi na 23. mjestu i napredovala je u odnosu na prethodnu godinu za dvije pozicije, podaci su Organizacije „Health Consumer Powerhouse“. Tim povodom ministar zdravlja Kenan Hrapović kazao je da smo, nakon uspjeha iz 2018. godine, kada smo ostvarili najveći skok od svih evropskih zemalja, sa 34. na 25.mjesto, imali veoma ozbiljan zadatak- održati ostvareni rezultat i u mjeri mogućeg, napraviti dalji napredak...

26.02.2019.

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Službeni list Crne Gore” broj 07/12 od 30.01.2012.), Ministarstvo zdravlja objavljuje, da na , javni poziv broj 51-97/2019-1 od 15.02.2019. godine nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Nacionalnog savjeta za rijetke bolesti, u zakonski predviđenom roku, Ministarstvu zdravlja su pristigli predlozi od dvije nevladine organizacije i to: Nacionalna organizacija za rijetke bolesti Crne Gore i Institut za socijalnu i obrazovnu politiku...

19.02.2019.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa po konkursu „Podrška programima prevencije HIV/AIDS među ključnim populacijama“

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12) i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2019. godini („Službeni list CG“, broj 83/17), a u vezi sa članom 32b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, broj 37/17), Ministarstvo zdravlja objavljuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti zdravstva, po konkursu „Podrška programima prevencije HIV/AIDS među ključnim populacijama“