Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

Vijesti

06.05.2019.

Treća Konferencija počasnih konzula u Podgorici: Predstavljeni aktuelni projekti i razvojni prioriteti Crne Gore

Treća Konferencija počasnih konzula u Podgorici: Predstavljeni aktuelni projekti i razvojni prioriteti Crne Gore Treća Konferencija počasnih konzula, u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova, održana je danas u Podgorici.

06.05.2019.

JAVNI POZIV zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl.list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Sl. list CG", br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo zdravlja objavljuje Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima zdravstvene zaštite, u 2020. godini...

25.04.2019.

Izvještaj sa druge javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Na osnovu člana 18 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, broj 41/18), Minisatrstvo zdravlja, sačinilo je Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi

25.04.2019.

Odmalena učiti o značaju vakcinacije

Odmalena učiti o značaju vakcinacije

Evropska sedmica imunizacije je prilika da se još jednom glasno i jasno pošalje poruka o značaju vakcinacija, kazao je ministar zdravlja Kenan Hrapović, ocjenjujući da je Crna Gora postigla zavidan napredak u stepenu vakcinacija, što predstavlja podstrek za naredni period. Hrapović je to saopštio u Osnovnoj školi “Sutjeska” u Podgorici, nakon premijernog igranja lutkarske predstave o značaju vakcinacije „Zdravkino srce“, čije je osmišljavanje i izvođenje podržala Kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori (SZO) u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i Ministarstvom zdravlja, u sklopu obilježavanja Evropske nedjelje imunizacija...

25.04.2019.

JAVNI POZIV za izbor izvođača za razvoj i implementaciju Elektronskog kartona

U skladu sa Akcionim planom za period 2018 – 2021. godine Strategije razvoja Integralnog zdravstvenog informacionog sistema i e-zdravlja (2018 – 2023), Kancelarija UNDP-a u Crnoj Gori sa Ministarstvom zdravlja objavljuje javni poziv za izbor izvodjaca za razvoj i implementaciju Elektronskog zdravstvenog kartona.

23.04.2019.

Hrapović: U Nikšiću 63 porodice zdravstvenih radnika riješile stambeno pitanje

Hrapović: U Nikšiću 63 porodice zdravstvenih radnika riješile stambeno pitanje

Izgradnjom dvije stambene zgrade u Nikšiću i kupovinom stanova po povoljnim uslovima, 63 porodice zdravstvenih radnika u tom gradu riješile su stambeno pitanje, kazao je ministar zdravlja Kenan Hrapović, navodeći da je vrijednost radova 2,3 miliona eura. Hrapović je, uručujući ključeve stanova, kazao da mu je zadovoljstvo biti u Nikšiću, na mjestu, gdje su 63 zdravstvena radnika sa porodicama riješila stambeno pitanje...

21.04.2019.

Crnogorski terapeuti obučeni za sprovođenje Bobath metode u rehabilitaciji

Crnogorski terapeuti obučeni za sprovođenje Bobath metode u rehabilitaciji

Dvadeset fizioterapeuta i jedan logoped uspješno su završili obuku neurorazvojnog Bobath koncepta za rad sa djecom i odraslima koji se prvi put održao u Crnoj Gori...

20.04.2019.

Za edukaciju medicinskog kadra pola miliona EUR

Za edukaciju medicinskog kadra pola miliona EUR

Crna Gora je za kontinuiranu medicinske edukacije ove godine obezbijedila 500 hiljada EUR, a novac će, prema broju zaposlenih, biti raspoređen u vidu budžeta svakoj zdravstvenoj ustanovi, saopštila je direktorica Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite Vesna Miranović. Ona je kazala da je plan da se kontinuirane medicinske edukacije “kroji“ prema potrebama zdravstvenog sistema i interesovanju zdravstvenih radnika...

18.04.2019.

Obavještenje za NVO čiji su projekti dobili sredstava za projekte “Podrške programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama” na konkursu objavljenom 22.06.2018. godine

Podsjećamo nevladine organizacije da je u skladu sa članom 5 Ugovora zaključenih na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti “Podrske programima prevencije zloupotrebe droga medju kljucnim populacijama” u 2018. godini, a shodno odredbama Zakona o nevladinim organizacijama, potrebno u roku od 15 dana dostaviti Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u pomenutoj oblasti, Izvještaj o sprovođenju projekta/programa...

15.04.2019.

ODLUKA o raspodjeli finansijskih sredstava za projekte /programe Podrška preventivnim servisima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS

Na osnovu Javnog poziva za dostavljanje prijava projekta/programa „Podrška preventivnim servisima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020” koji je objavljen dana 12.06.2018. godine u dnevnom listu - „Dnevne novine“ i na internet stranici Ministarstva zdravlja 11.06.2018. godine i Zakona o nevladinim organizacijama ("Službenom listu CG", br. 39/2011 i 37/2017), Komisija za raspodjelu sredstava nevladim organizacijama donosi Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava za projekte /programe Podrška preventivnim servisima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS, a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020...