Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

Vijesti

15.02.2019.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Nacionalnog savjeta za rijetke bolesti

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje državnih organa uprave i nevladih organizacija (“Službeni list Crne Gore”, br.7/12) Ministarstvo zdravlja upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Nacionalnog savjeta za rijetke bolesti...

14.02.2019.

Crna Gora doprinosi postizanju javno-zdravstvene sigurnosti na globalnom nivou

Crna Gora doprinosi postizanju javno-zdravstvene sigurnosti na globalnom nivou

Vlada Crne Gore u značajnoj mjeri jača nacionalne kapacitete za prevenciju rizika po zdravlje nacije kroz implementaciju Međunarodnog zdravstvenog pravilnika (IHR), saopšteno je na ministarskom sastanku o implementaciji Akcionog plana u cilju poboljšanja spremnosti zdravstvenih sistema za zaštitu od epidemija i drugih zdravstvenih vanrednih situacija u evropskom regionu Svjetske zdravstvene organizacije. Sastanak se održava u Istanbulu od 12.-14.02.2019.godine, a delegaciju Crne Gore čine prof.dr Vesna Miranović, direktorica Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenje ljudskih resursa u Ministarstvu zdravlja, dr Miro Knežević, direktor Direktorata za javno zdravlje i dr Božidarka Rakočević, nacionalni fokal point za IHR.

07.02.2019.

Aktivno učestvovati u kreiranju promjena koje nosi globalizacija

Aktivno učestvovati u kreiranju promjena koje nosi globalizacija

Kreatori politika moraju aktivno učestvovati u kreiranju promjena koje nosi globalizacija jer globalni problemi traže globalna rješenja, a od nas kao kreatora zavisi kako ćemo akumulirati dobre, a minimizirati loše strane posebno kada je zdravstvo u pitanju, kazao je ministar zdravlja Crne Gore, dr Kenan Hrapović. Hrapović predvodi delegaciju Vlade Crne Gore na XXII Euroazijskom ekonomskom samitu “MARMARA FOUNDATION’’, koji se održava 6. i 7. februara 2019.godine u organizaciji počasnog konzula Crne Gore u Istanbulu, G. Akana Suvera...

30.01.2019.

Javni poziv za uključivanje u početnu fazu pripreme Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), Ministarstvo zdravlja upućuje Javni poziv zainteresovanoj javnosti (organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u početnu fazu pripreme Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći...

21.01.2019.

Javni poziv za uključivanje u početnu fazu pripreme Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), Ministarstvo zdravlja upućuje Javni poziv zainteresovanoj javnosti (organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u početnu fazu pripreme Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti...

21.01.2019.

Javni poziv za uključivanje u početnu fazu pripreme Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), Ministarstvo zdravlja upućuje Javni poziv zainteresovanoj javnosti (organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u početnu fazu pripreme Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju...

21.01.2019.

Javni poziv za uključivanje u početnu fazu pripreme Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), Ministarstvo zdravlja upućuje Javni poziv zainteresovanoj javnosti (organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u početnu fazu pripreme Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja...

03.01.2019.

Novogodišnji intervju ministra Hrapovića za Nezavisni dnevnik "Vijesti"

Novogodišnji intervju ministra Hrapovića za Nezavisni dnevnik "Vijesti"

U intervjuu za "Vijesti" ministar zdravlja Kenan Hrapovic porucio da su crnogorski Ijekari puni znanja, profesionalni, posveceni sopstvenom pozivu...

27.12.2018.

Izjava ministra Hrapovića na konferenciji za medije nakon 104. sjednice Vlade Crne Gore povodom usvajanja Predloga zakona o apotekarskoj djelatnosti

Izjava ministra Hrapovića na konferenciji za medije nakon 104. sjednice Vlade Crne Gore povodom usvajanja Predloga zakona o apotekarskoj djelatnosti

Obavljanje apotekarske djelatnosti se prvi put uređuje posebnim zakonom u Crnoj Gori, cijeneći značaj snabdijevanja građana kvalitetnim, bezbjednim i efikasnim ljekovima i medicinskim sredstvima. U tom smislu, i predlaže se obavljanje apotekarske djelatnosti u skladu sa načelima poštovanja ljudskih prava, pravičnosti, dostupnosti, kontinuiranosti, stalnog unapređenja kvaliteta i bezbjednosti i efikasnosti, kao i u skladu sa principima Dobre apotekarske prakse...

27.12.2018.

Kompanija Voli donirala Opštoj bolnici Bar 60 hiljada eura

Kompanija Voli donirala Opštoj bolnici Bar 60 hiljada eura

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović bio je domaćin potpisivanja Ugovora o donaciji vrijedne 60 hiljada eura između direktora kompanije Voli Dragana Bokana i direktora bolnice Bar dr Dragoslava Tomanovića...