Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

European Commission - Good eHealth

Ministarstvo zdravlja | OSCE

Vijesti

13.03.2014.

Svjetski dаn bubregа

Svjetski dаn bubregа Svjetski dаn bubregа obilježаvа se nа inicijаtivu Međunаrodnog društvа zа nefrologiju (The International Society of Nephrology ) i Internаcionаlnog Udruženjа Fondаcijа zа bubreg (International Federation of Kidney Foundations)...

07.03.2014.

SAOPŠTENJE: Počinje propisivanje višekratnih uputa za specijalističke preglede u domovima zdravlja

Izabrani doktori u svim domovima zdravlja, od ponedjeljka, 10. 03. 2014. godine, osim jednokratnih, počeće da propisuju i višekratne upute za specijalističke preglede, koji će važiti tri do šest mjeseci.

25.02.2014.

Obavještenje Ministarstva zdravlja

Na osnovu člana 14. Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Službeni list Crne Gore” broj 07/12 od 30.01.2012), člana 14, Ministarstvo zdravlja donijelo je odluku o izboru kandidata iz nevladinog sektora za člana/icu nacionalnog tima za izradu Globalnog izvještaja o statusu prevencije nasilja u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizaijom...

24.02.2014.

Saopštenje: Šesti sastanak Nadzornog komiteta „Implementacija Evropskog sistema transfuzije krvi u Crnoj Gori“ održan u Podgorici

Saopštenje: Šesti sastanak Nadzornog komiteta „Implementacija Evropskog sistema transfuzije krvi u Crnoj Gori“ održan u Podgorici

Na početku sastanka, predstavljen je redovni izvještaj o statusu implementacije Projekta, nakon čega je uslijedila sveobuhvatna diskusija o ostvarenom napretku u realizaciji planiranih aktivnosti, kao o postojećim izazovima za ostvarivanje projektom definisanih ciljeva...

17.02.2014.

Obavještenje Ministarstva zdravlja

Na javni poziv Ministarstva zdravlja, nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana nacionalnog tima za izradu Globalnog izvještaja o statusu prevencije nasilja u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, objavljenog 3. februara 2014. godine, u skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Službeni list Crne Gore” broj 07/12 od 30.01.2012. godine) u za to predvidjenom zakonskom roku prijavila se nevladina organizacija, Crnogorski ženski lobi...

11.02.2014.

SAOPŠTENJE: Uručeni sertifikati ljekarima transfuziologije koji su pohađali kurs "Savremeni pristupi u transfuziološkom liječenju"

SAOPŠTENJE: Uručeni sertifikati ljekarima transfuziologije koji su pohađali kurs "Savremeni pristupi u transfuziološkom liječenju"

Obuku je uspješno pohađalo 14 ljekara specijalista transfuziologije, koja je realizovana u okviru projekta “Implementacija Evropskog sistema transfuzije krvi u Crnoj Gori”, koju finansira Evropska unija, a sprovodi SZO, kao aktivnost iz komponente projekta namijenjene jačanju kapaciteta...

07.02.2014.

SAOPŠTENJE: Voda u MZ Blace u Rožajama ispravna za piće

Institut za javno zdravlje Crne Gore utvrdio je da je voda sa izvorišta Zadina voda, u Mjesnoj zajednici Blace u Rožajama, ispravna za piće...

03.02.2014.

SAOPŠTENJE: Ministar Radunović razgovarao sa predstavnicima udruženja penzionera

SAOPŠTENJE: Ministar Radunović razgovarao sa predstavnicima udruženja penzionera

Ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović sa saradnicima razgovarao je sa predsjednikom Saveza udruženja penzionera Crne Gore Brankom Vešovićem i Udruženja penzionera Glavnog grada Savom Barovićem, u cilju obezbjeđivanja dostupnije i kvalitetnije zdravstvene zaštite starije populacije...

03.02.2014.

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Globalnog statusnog izvještaja o prevenciji nasilja

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Službeni list Crne Gore” broj 07/12 od 30.01.2012), Ministarstvo zdravlja upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Globalnog izvještaja o statusu prevencije nasilja u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom...

31.01.2014.

SAOPŠTENJE: Snaženje veza Crne Gore i Rumunije

SAOPŠTENJE: Snaženje veza Crne Gore i Rumunije

Ministar Radunović je upoznao ambasadora Nagija sa aktivnostima i inicijativama Ministarstva zdravlja, sa posebnim osvrtom na strateška dokumenta i aktuelne projekte reformskih aktivnosti u oblasti zdravstva...