Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

Vijesti

21.01.2019.

Javni poziv za uključivanje u početnu fazu pripreme Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), Ministarstvo zdravlja upućuje Javni poziv zainteresovanoj javnosti (organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u početnu fazu pripreme Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja...

03.01.2019.

Novogodišnji intervju ministra Hrapovića za Nezavisni dnevnik "Vijesti"

Novogodišnji intervju ministra Hrapovića za Nezavisni dnevnik "Vijesti"

U intervjuu za "Vijesti" ministar zdravlja Kenan Hrapovic porucio da su crnogorski Ijekari puni znanja, profesionalni, posveceni sopstvenom pozivu...

27.12.2018.

Izjava ministra Hrapovića na konferenciji za medije nakon 104. sjednice Vlade Crne Gore povodom usvajanja Predloga zakona o apotekarskoj djelatnosti

Izjava ministra Hrapovića na konferenciji za medije nakon 104. sjednice Vlade Crne Gore povodom usvajanja Predloga zakona o apotekarskoj djelatnosti

Obavljanje apotekarske djelatnosti se prvi put uređuje posebnim zakonom u Crnoj Gori, cijeneći značaj snabdijevanja građana kvalitetnim, bezbjednim i efikasnim ljekovima i medicinskim sredstvima. U tom smislu, i predlaže se obavljanje apotekarske djelatnosti u skladu sa načelima poštovanja ljudskih prava, pravičnosti, dostupnosti, kontinuiranosti, stalnog unapređenja kvaliteta i bezbjednosti i efikasnosti, kao i u skladu sa principima Dobre apotekarske prakse...

27.12.2018.

Kompanija Voli donirala Opštoj bolnici Bar 60 hiljada eura

Kompanija Voli donirala Opštoj bolnici Bar 60 hiljada eura

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović bio je domaćin potpisivanja Ugovora o donaciji vrijedne 60 hiljada eura između direktora kompanije Voli Dragana Bokana i direktora bolnice Bar dr Dragoslava Tomanovića...

26.12.2018.

Ministarstvo zdravlja potpisalo ugovor vrijedan 558 hiljada eura za izvođenje radova u domovima zdravlja Berane, Plav i Rožaje sa firmom Roaming Montenegro, u okviru druge faze projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“

Ministarstvo zdravlja potpisalo ugovor vrijedan 558 hiljada eura za izvođenje radova u domovima zdravlja Berane, Plav i Rožaje sa firmom Roaming Montenegro, u  okviru druge faze projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“

Iznos od 6 miliona eura, odobren Vladi Crne Gore od Međunarodne banke za obnovu i razvoj za finansiranje projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori – druga faza“ biće iskorišćen za primjenu mjera energetske efikasnosti u 18 zdravstvenih objekata i kreiranje održivog sistema finansiranja projekata energetske efikasnosti u javnom sektoru. Danas je u Ministarstvu zdravlja, svečano potpisan ugovor za adaptaciju tri doma zdravlja sa firmom Roaming Montenegro...

25.12.2018.

Premijer Marković u KCCG pustio u rad novi akcelerator: Obezbijedićemo zdravstvenu zaštitu kao u Evropi

Premijer Marković u KCCG pustio u rad novi akcelerator: Obezbijedićemo zdravstvenu zaštitu kao u Evropi

„Naš cilj je da građani u Crnoj Gori dobiju zaštitu po mjeri savremenih zdravstvenih centara“, istakao je premijer. Ističući da će novi akcelerator unaprijediti liječenje pacijenata kojima je neophodna radioterapija, predsjednik Marković je rekao da je dobio uvjeravanja da će uz ovaj savremeni aparat i postojeći iz 2010. godine, najosjetljivijoj kategoriji pacijenata liječenje biti obezbijeđeno u roku do 30 dana: „To je nivo zdravstvene usluge koje bi poželjele mnoge zemlje u regionu i šire“...

25.12.2018.

Podrška nevladinom sektoru u prevenciji zloupotrebe droga

Podrška nevladinom sektoru u prevenciji zloupotrebe droga

Ministarstvo zdravlja zaključilo je danas ugovore sa šest nevladinih o finansijskoj podršci za realizaciju projekata u okviru programa prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama...

24.12.2018.

Odluka o raspodjeli finasijskih sredstava za projekte Podrške programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama u 2018.godini

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama“ objavljenog 16.11.2018. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja, donosi Odluku o raspodjeli finasijskih sredstava za projekte Podrške programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama u 2018.godini...

24.12.2018.

Ministarstvo zdravlja sa 94 hiljade eura podržalo pet NVO koje se bave prevencijom HIV/AIDS-a

Ministarstvo zdravlja sa 94 hiljade eura podržalo pet NVO koje se bave prevencijom HIV/AIDS-a

Ministarstvo zdravlja je, za prioritetne oblasti prevencije HIV/AIDS-a i tretman osoba koje žive sa HIV-om, dodijelilo skoro 94 hiljade eura za pet nevladinih organizacija, kako bi kvalitet pruženih usluga bio bolji, broj novootkrivenih slučajeva manji, a saradnja Vladinog i nevladinog sektora kvalitetnija. Sekretar Ministarstva zdravlja, Nikola Antović, prilikom potpisivanja ugovora sa predstavnicima pet nevladinih organizacija, kojima su dodijeljena novčana sredstva, pojasnio je da se ugovori odnose na osam prioritetnih oblasti prevencije HIV/AIDS-a u Crnoj Gori, kao i na tretman osoba koje žive sa HIV-om.

24.12.2018.

Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava za projekte /programe Podrška preventivnim programima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS

Na osnovu Javnog poziva za dostavljanje prijava projekta/programa „Podrška preventivnim programima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020” koji je objavljen dana 16.11.2018. godine u dnevnom listu - „Dnevne novine“ i na internet stranici Ministarstva zdravlja 16.11.2018. godine i Zakona o nevladinim organizacijama ("Službenom listu CG", br. 39/2011 i 37/2017), Ministar zdravlja donosi Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava za projekte /programe Podrška preventivnim programima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS, a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020...