Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

European Commission - Good eHealth

Ministarstvo zdravlja | OSCE

Vijesti

11.11.2014.

Generalni direktor dr Grbović govorio na konferenciji povodom Nacionalnog dana kontrole duvana

Generalni direktor dr Grbović govorio na konferenciji povodom Nacionalnog dana kontrole duvana Pušenje duvanskih proizvoda i izlaganje duvanskom dimu predstavlja globalni problem koji izaziva ozbiljne posljedice za javno zdravlje i dovodi do značajnih zdravstvenih, socijalnih, ekonomskih i ekoloških problema...

10.11.2014.

Ministar Radunović govorio na stručnom sastanku pod nazivom „Dijabetes u trudnoći, djetinjstvu i adolescenciji u Crnoj Gori"

Ministar Radunović govorio na stručnom sastanku pod nazivom „Dijabetes u trudnoći, djetinjstvu i adolescenciji u Crnoj Gori"

Prema procjenama Internacionalne dijabetološke federacije u svijetu je u 2013. godini 382 miliona osoba imalo dijabetes. Procjenjuje se da će do 2035. godine broj oboljelih osoba od dijabetesa premašiti pola milijarde. Najveći broj osoba sa dijabetesom je starosti između 40 i 60 godina života. Bilježi se porast broja oboljelih osoba od Tip 2 dijabetesa u svakoj zemlji širom svijeta. Podaci pokazuju da 80% osoba sa dijabetesom živi u nerazvijenim i srednjerazvijenim zemljama...

07.11.2014.

Javni poziv Ministarstva zdravlja za uključenje u postupak pripreme PREDLOGA ZAKONA O OBAVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“ br. 12/12), Ministarstvo zdravlja, upućuje JAVNI POZIV zainteresovanoj javnosti (građanima, pravnim licima i preduzetnicima, Uniji poslodavaca, sindikalnim organizacijama, zdravstvenim ustanovama, Fondu za zdravstveno osiguranje, Ljekarskoj komori Crne Gore, Farmaceutskoj komori Crne Gore, stručnim i naučnim institucijama, zdravstvenim ustanovama, državnim organima, organima lokalne uprave, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim subjektima za pitanja koja se uređuju ovim zakonom) da se uključe u postupak pripreme PREDLOGA ZAKONA O OBAVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU...

06.11.2014.

SAOPŠTENJE: Ministarstvo zdravlja donijelo Pravilnik o utvrđivanju medicinskih razloga za promjenu pola

Ministarstvo zdravlja donijelo je Pravilnik o utvrđivanju medicinskih razloga za promjenu pola, u skladu sa strateškim opredjeljenima i implementacijom Akcionog plana za 2014. godinu o poboljšanju položaja života LGBT populacije...

06.11.2014.

SAOPŠTENJE: Ministarstvo odbrane stavilo na raspolaganje dio svoje opreme i sredstava u slučaju pojave ebole

Ministarstvo odbrane Crne Gore, na osnovu odluke Koordinacionog tijela, koje je formiralo Ministarstvo zdravlja, da se u slučaju pojave ebole u našoj zemlji, angažuju svi raspoloživi kapaciteti koji se mogu koristiti u takvim situacijama, stavilo je na raspolaganje dio svoje odgovarajuće opreme i sredstava...

03.11.2014.

Državni sekretar Zoran Kostić govorio na Nacionalnoj konferenciji o HIV/AISD-u u Miločeru

Državni sekretar Zoran Kostić govorio na Nacionalnoj konferenciji o HIV/AISD-u u Miločeru

Današnji raspoloživi podaci govore da je HIV infekcija prisutnia u Crnoj Gori ali i da je pod kontrolom...

03.11.2014.

Genralna direktorica dr Sanja Simović otvorila peti ciklus Međunarodne nedjelje onkologije u Budvi

Genralna direktorica dr Sanja Simović otvorila peti ciklus Međunarodne nedjelje onkologije u  Budvi

Maligne bolesti predstavljaju globalni problem, ne samo zbog njima uzrokovanog morbiditeta i mortaliteta, nego i zbog posljedica na kvalitet života kako oboljelih, tako i članova njihovih porodica...

31.10.2014.

Najava: Generalna direktorka dr Sanja Simović otvara peti ciklus Međunarodne škole onkologije u Bečićima

Generalna direktorka Direktorata za unapređenje i kontrolu kvaliteta u Ministarstvu zdravlja dr Sanja Simović otvoriće u subotu, 01.11.2014.godine, u hotelu Splendid u Bečićima, u 10 sati, peti ciklus Međunarodne škole onkologije...

29.10.2014.

Ministar Radunovic govorio na prezentaciji brošure pod nazivom: „Pristup porodice članu koji ima rak-Oboljele pazimo i volimo na pravi način“, u izdanju Doma zdravlja Danilovgrad

Ministar Radunovic govorio na prezentaciji brošure pod nazivom: „Pristup porodice članu koji ima rak-Oboljele pazimo i volimo na pravi način“, u izdanju Doma zdravlja Danilovgrad

Ovaj projekat, kao i niz prethodnih koje je osmislio i realizovao Doma zdravlja Danilovgrad, u potpunosti je u skladu sa naporima Minsitarstva zdravlja da se uporedo sa permanentnim unapređenjem zdravstvene zaštite, podiže i nivo zdravstvene kulture i brige svih činilaca društva o zdravlju populacije, što je u skladu sa ciljevima Strategije za prevenciju i kontrolu horničnih nezaraznih boelsti 2014.-2015.“...

29.10.2014.

NAJAVA: Ministar Radunović govori na promociji brošure pod nazivom: „Pristup porodice članu koji ima rak-Oboljele pazimo i volimo na pravi način“, koju je pripremio Dom zdravlja Danilovgrad

Ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović govoriće na promociji edukativne brošure pod nazivom: „Pristup porodice članu koji ima rak-Oboljele pazimo i volimo na pravi način“ koju je pripremila klinički psiholog Tijana Ignjatov, u izdanju Doma zdravlja Danilovgrad...