Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

European Commission - Good eHealth

Ministarstvo zdravlja | OSCE

Vijesti

10.05.2017.

Inicijativa “Brzina ili život” u okviru Globalne sedmice bezbjednosti u saobraćaju

Inicijativa “Brzina ili život” u okviru Globalne sedmice bezbjednosti u saobraćaju „Master planom razvoja zdravstva od 2015-2020, kao krovnim strateškim dokumentom zdravstvene politike, prepoznato je povređivanje kao jedan od glavnih prioriteta u okviru oblasti očuvanja i unapređenja zdravlja, među kojima i povrede u saobraćaju“ – kazao je ministar zdravlja Dr Kenan Hrapović na skupu pod nazivom „Brzina ili život“, koji su organizovali Vlada Crne Gore i Sistem Ujedinjenih nacija u zemlji, u okviru Globalne sedmice bezbjednosti u saobraćaju...

09.05.2017.

SAOPŠTENJE: Prezentovano Uputstvo o načinu izdavanja lijeka Buprenorfin korisnicima lijeka u javnim zdravstvenim ustanovama

SAOPŠTENJE: Prezentovano Uputstvo o načinu izdavanja lijeka Buprenorfin korisnicima lijeka u javnim zdravstvenim ustanovama

Ministarstvo zdravlja donijelo je Uputstvo o načinu izdavanja lijeka Buprenorfin, korisnicima lijeka u JZU, čija je primjena stupila na snagu u ponedjeljak 08.05.2017.godine, jer je dosadašnji način propisivanja i izdavanja lijeka doveo do enormne potrošnje ovog lijeka i neracionalnog trošenja budžetskih sredstava...

05.05.2017.

JAVNI POZIV za uključivanje u postupak pripreme Predloga zakona o ljekovima

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list CG”, broj 12/12), Ministarstvo zdravlja, upućuje JAVNI POZIV zainteresovanoj javnosti (građanima, pravnim licima i preduzetnicima, Uniji poslodavaca, sindikalnim organizacijama, zdravstvenim ustanovama, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, organima lokalne uprave, Zajednici opština Crne Gore, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim subjektima za pitanja koja se uređuju ovim zakonom) da se uključe u postupak pripreme...

04.05.2017.

Vlada usvojila Informaciju o zaključivanju ugovora sa privatnim apotekama

Vlada usvojila Informaciju o zaključivanju ugovora sa privatnim apotekama

Vlada Crne Gore je na danas održanoj, 24. sjednici, usvojila Informaciju o potrebi pokretanja postupka zaključivanja ugovora sa privatnim apotekama za izdavanje ljekova na recept. Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović govorio je na konferenciji za medije nakon sjednice...

03.05.2017.

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ( “Službeni list Crne Gore” broj 07/12 od 30.01.2012), Ministarstvo zdravlja objavljuje, da na ponovljeni javni poziv, objavljen 21. aprila 2017. godine, u zakonski predvidjenom roku Ministarstvu zdravlja nijesu dostavljeni predlozi nevladionog sektora za kandidata/kinju za člana/icu nacionalnog tima za izradu Četvrtog Globalnog izvještaja o statusu bezbjednosti na putevima u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

25.04.2017.

REAGOVANJE

Nije tačno da je zbog Ministarstva isključena struja, telefon i internet, kao i da se zaposlenima u Komori zbog Ministarstva ne isplaćuju zarade, jer Ministarstvo zdravlja, u cilju zakonitog i efikasnog izvršavanja prenesenih poslova, Ljekarskoj komori Crne Gore redovno, u mjesečnim iznosima, vrši prenos sredstava utvrđenih Zakonom o budžetu („Službeni list CG“, broj 1/17), za te namjene...

21.04.2017.

PONOVLJENI JAVNI POZIV za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Četvrtog Globalnog izvještaja o statusu bezbjednosti na putevima

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ( “Službeni list Crne Gore” broj 07/12 od 30.01.2012), Ministarstvo zdravlja upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Četvrtog Globalnog izvještaja o statusu bezbjednosti na putevima u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom...

21.04.2017.

SAOPŠTENJE: Doedukacija ljekara u Rumuniji

SAOPŠTENJE: Doedukacija ljekara u Rumuniji

Danas je održan sastanak Ministra zdravlja dr Kenana Hrapovića, direktora Direktorata za vanredne situacije MUP-a Rumunije, Raeda Arafata i ambasadora Rumunije u Crnoj Gori, Ferdinanda Nagy-ja. Na sastanku je dogovoreno da tokom jula mjeseca u Rumuniji borave po dva doktora i dvije medicinske sestre iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, gdje će u Direktoratu za vanredne situacije te zemlje proći obuku i edukaciju...

21.04.2017.

Ministar Hrapović govorio na panel diskusiji "Uloga NATO-a u civilnoj i zdravstvenoj zaštiti"

Ministar Hrapović govorio na panel diskusiji "Uloga NATO-a u civilnoj i zdravstvenoj zaštiti"

Savremena Evropa počiva na dva stuba: Evropskoj unij i NATO-u, koji predstavljaju njenu političku, ekonomsku i bezbjednosnu okosnicu, kazao je ministar zdravlja Kenan Hrapović u uvodnom izlaganju na panel diskusiji „Uloga NATO-a u civilnoj i zdravstvenoj zaštiti“ koju je u amfiteatru Instituta za bolesti djece (zgrada Dječije bolnice) organizovao Komunikacioni Tim Savjeta za članstvo u NATO. On je istakao da NATO i Evropska unija dijele iste vrijednosti, što povrđuje podatak da su 22 članice Evropske unije i članice NATO-a, 92% stanovništva koje živi u državama Evropske unije, živi u zemljama članicama NATO-a...

21.04.2017.

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Službeni list Crne Gore” broj 07/12 od 30.01.2012), Ministarstvo zdravlja je uputilo javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Četvrtog Globalnog izvještaja o statusu bezbjednosti na putevima u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom...