Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

Vijesti

30.11.2018.

NAJAVA: Ministar Hrapović otvara Nacionalnu konferenciju o HIV-u

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović otvoriće u ponedjeljak, 03.12.2018.godine, u 10 sati, Nacionalnu konferenciju o HIV-u, koja se od 03. do 05.12.2018. godine održava u hotelu Palas u Petrovcu, a organizuje se povodom 01.decembra-Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a...

29.11.2018.

Vujović: Medicinske sestre su snažna sila zdravstvenog sistema

Vujović: Medicinske sestre su snažna sila zdravstvenog sistema

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Milovan Vujović, govoreći na regionalnoj konferenciji „Razmjena iskustava u regionu u procesu usklađivanja profesije medicinska sestra i babica kao regulisane profesije i usklađene sa zahtjevima EU Direktive 2013/55”, rekao je da vjeruje da u vremenu dominacije tehnološkog razvoja, informacionih i komunikacionih tehnologija, medicinske sestre i babice čine branu dehumanizacije medicine...

29.11.2018.

Gusinjac: Ministarstvo zdravlja ulaže napore u prevenciji, nadzoru i praćenju pokazatelja potrošnje antibiotika i rezistencije

Gusinjac: Ministarstvo zdravlja  ulaže napore u prevenciji, nadzoru i praćenju pokazatelja potrošnje antibiotika i rezistencije

Jedno od najvećih dostignuća u medicini dvatesetog vijeka je otkriće antibiotika, kao o njihova primjena.Smatralo se da će konačno bakterijske infekcije biti iskorijenjene. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, učestalim i nekritičkim uzimanjem antibiotika bakterije razvijaju otpornost,rezistenciju, tj.zaobilaze načine na koje antibiotici na njih djeluju i u tome su sve uspješnije. Antimikrobna rezistencija(AMR) u današnje vrijeme predstavlja ozbiljnu prijetnju globalno-javnom zdravlju...

27.11.2018.

Vodič za pristup informacijama u posjedu Ministarstva zdravlja

Na osnovu člana 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, broj 44/12), Ministarstvo zdravlja donosi Vodič za pristup informacijama u posjedu Ministarstva zdravlja...

23.11.2018.

Izvještaj o javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o medicinskim sredstvima

Na osnovu člana 12 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list CG”, broj 12/12), Ministarstvo zdravlja, sačinjava Izvještaj o javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o medicinskim sredstvima

23.11.2018.

Hrapović: Uspješno se liječe neurološke i neurohirurške bolesti

Hrapović: Uspješno se liječe neurološke i neurohirurške bolesti

U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) uspješno se liječi sve veći broj neuroloških i neurohirurških bolesti, rekao je danas ministar zdravlja Kenan Hrapović i najavio nastavak ulaganja i uvođenje novih procedura u ovoj oblasti. On je na stručnom skupu Crnogorsko-Slovenački dani neuronauke podsjetio da je prošlo više od pola vijeka kako je na tlu Crne Gore počeo razvoj neurologije i neurohirurgije...

23.11.2018.

Javni poziv za učešće u raspravi o Nacrtu zakona o apotekarskoj djelatnosti

Na osnovu čl. 9 i 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“ br. 12/12), Ministarstvo zdravlja, upućuje Javni poziv zainteresovanoj javnosti (građanima, stručnim i naučnim institucijama, Farmaceutskoj komori Crne, Ljekarskoj komori Crne Gore i drugim komorama zdravstvenih radnika, zdravstvenim ustanovama, državnim organima, organima lokalne uprave, Fondu za zdravstveno osiguranje, Zajednici opština Crne Gore, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim subjektima za pitanja koja se uređuju ovim zakonom) za učešće u raspravi o Nacrtu zakona o apotekarskoj djelatnosti...

20.11.2018.

Saopštenje povodom Evropske nedjelje testiranja na HIV i hepatitise

Od 23. do 30. novembra 2018. godine u Evropi se, po šesti put, obilježava nedjelja testiranja na HIV i hepatitise. Institut za javno zdravlje Crne Gore se, i ove godine, pridružuje organizacijama, institucijama i ključnim liderima širom Evrope u obilježavanju ove inicijative. Cilj obilježavanja Evropske nedjelje testiranja na HIV i hepatitise je podizanje svijesti o značaju testiranja na HIV i hepatitise i rano otkrivanje bolesti, kao i ukazivanje na značaj povećanja pristupačnosti testiranja onima koji su u povećanom riziku od ovih infekcija...

16.11.2018.

JAVNI KONKURS za prijavu projekata/programa nevladinih organizacija za projekte/programe usmjerene na prevenciju zloupotrebe droga

Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom outvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18) Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja, objavljuje Javni konkurs za prijavu projekata/programa „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama“...

16.11.2018.

JAVNI KONKURS za prijavu projekata/ programa „Podrška preventivnim programima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a"

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom outvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18),, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja, objavljuje Javni konkurs za prijavu projekata/ programa „Podrška preventivnim programima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020“...