Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

Vijesti

12.11.2014.

NAJAVA: Ministar Radunović otvara Kongres Udruženja onkologa Mediterana

Ministar zdravlja prof.dr Miodrag Radunović otvoriće u četvrtak, 13.11.2014.godine, u 9,30h, hotelu Ramada u Podgorici Kongres Udruženja onkologa Mediterana...

11.11.2014.

Generalni direktor dr Grbović govorio na konferenciji povodom Nacionalnog dana kontrole duvana

Generalni direktor dr Grbović govorio na konferenciji povodom Nacionalnog dana kontrole duvana

Pušenje duvanskih proizvoda i izlaganje duvanskom dimu predstavlja globalni problem koji izaziva ozbiljne posljedice za javno zdravlje i dovodi do značajnih zdravstvenih, socijalnih, ekonomskih i ekoloških problema...

10.11.2014.

Ministar Radunović govorio na stručnom sastanku pod nazivom „Dijabetes u trudnoći, djetinjstvu i adolescenciji u Crnoj Gori"

Ministar Radunović govorio na stručnom sastanku pod nazivom „Dijabetes u trudnoći, djetinjstvu i adolescenciji u Crnoj Gori"

Prema procjenama Internacionalne dijabetološke federacije u svijetu je u 2013. godini 382 miliona osoba imalo dijabetes. Procjenjuje se da će do 2035. godine broj oboljelih osoba od dijabetesa premašiti pola milijarde. Najveći broj osoba sa dijabetesom je starosti između 40 i 60 godina života. Bilježi se porast broja oboljelih osoba od Tip 2 dijabetesa u svakoj zemlji širom svijeta. Podaci pokazuju da 80% osoba sa dijabetesom živi u nerazvijenim i srednjerazvijenim zemljama...

07.11.2014.

Javni poziv Ministarstva zdravlja za uključenje u postupak pripreme PREDLOGA ZAKONA O OBAVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“ br. 12/12), Ministarstvo zdravlja, upućuje JAVNI POZIV zainteresovanoj javnosti (građanima, pravnim licima i preduzetnicima, Uniji poslodavaca, sindikalnim organizacijama, zdravstvenim ustanovama, Fondu za zdravstveno osiguranje, Ljekarskoj komori Crne Gore, Farmaceutskoj komori Crne Gore, stručnim i naučnim institucijama, zdravstvenim ustanovama, državnim organima, organima lokalne uprave, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim subjektima za pitanja koja se uređuju ovim zakonom) da se uključe u postupak pripreme PREDLOGA ZAKONA O OBAVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU...

06.11.2014.

SAOPŠTENJE: Ministarstvo zdravlja donijelo Pravilnik o utvrđivanju medicinskih razloga za promjenu pola

Ministarstvo zdravlja donijelo je Pravilnik o utvrđivanju medicinskih razloga za promjenu pola, u skladu sa strateškim opredjeljenima i implementacijom Akcionog plana za 2014. godinu o poboljšanju položaja života LGBT populacije...

06.11.2014.

SAOPŠTENJE: Ministarstvo odbrane stavilo na raspolaganje dio svoje opreme i sredstava u slučaju pojave ebole

Ministarstvo odbrane Crne Gore, na osnovu odluke Koordinacionog tijela, koje je formiralo Ministarstvo zdravlja, da se u slučaju pojave ebole u našoj zemlji, angažuju svi raspoloživi kapaciteti koji se mogu koristiti u takvim situacijama, stavilo je na raspolaganje dio svoje odgovarajuće opreme i sredstava...

03.11.2014.

Državni sekretar Zoran Kostić govorio na Nacionalnoj konferenciji o HIV/AISD-u u Miločeru

Državni sekretar Zoran Kostić govorio na Nacionalnoj konferenciji o HIV/AISD-u u Miločeru

Današnji raspoloživi podaci govore da je HIV infekcija prisutnia u Crnoj Gori ali i da je pod kontrolom...

03.11.2014.

Genralna direktorica dr Sanja Simović otvorila peti ciklus Međunarodne nedjelje onkologije u Budvi

Genralna direktorica dr Sanja Simović otvorila peti ciklus Međunarodne nedjelje onkologije u  Budvi

Maligne bolesti predstavljaju globalni problem, ne samo zbog njima uzrokovanog morbiditeta i mortaliteta, nego i zbog posljedica na kvalitet života kako oboljelih, tako i članova njihovih porodica...

31.10.2014.

Najava: Generalna direktorka dr Sanja Simović otvara peti ciklus Međunarodne škole onkologije u Bečićima

Generalna direktorka Direktorata za unapređenje i kontrolu kvaliteta u Ministarstvu zdravlja dr Sanja Simović otvoriće u subotu, 01.11.2014.godine, u hotelu Splendid u Bečićima, u 10 sati, peti ciklus Međunarodne škole onkologije...

29.10.2014.

Ministar Radunovic govorio na prezentaciji brošure pod nazivom: „Pristup porodice članu koji ima rak-Oboljele pazimo i volimo na pravi način“, u izdanju Doma zdravlja Danilovgrad

Ministar Radunovic govorio na prezentaciji brošure pod nazivom: „Pristup porodice članu koji ima rak-Oboljele pazimo i volimo na pravi način“, u izdanju Doma zdravlja Danilovgrad

Ovaj projekat, kao i niz prethodnih koje je osmislio i realizovao Doma zdravlja Danilovgrad, u potpunosti je u skladu sa naporima Minsitarstva zdravlja da se uporedo sa permanentnim unapređenjem zdravstvene zaštite, podiže i nivo zdravstvene kulture i brige svih činilaca društva o zdravlju populacije, što je u skladu sa ciljevima Strategije za prevenciju i kontrolu horničnih nezaraznih boelsti 2014.-2015.“...