Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

European Commission - Good eHealth

Ministarstvo zdravlja | OSCE

Vijesti

04.09.2015.

Intervju ministra Šegrta dnevnom listu „Pobjeda“ na temu položaja zdravstvenih radnika u Crnoj Gori

U fokusu Ministarstva zdravlja, kao što sam ranije rekao, svakako je podizanje kvaliteta života zaposlenih u zdravstvenom sistemu. Ponoviću svoju raniju izjavu da je to najteži i najodgovorniji posao, ali i najhumaniji...

27.08.2015.

Intervju ministra zdravlja prof.dr Budimira Šegrta dnevnom listu "Dan"

Ministarstvo zdravlja ne projektuje aktivnosti tako da prioriteno podrazumijevaju kadrovske promjene, već smo donijeli plan aktivnosti, shodno zadacima utvrđenim dokumentom „Strukturne reforme u zdravstvenom sistemu sa Akcionim planom za njihovu realizaciju 2015-2017. godine“...

25.08.2015.

Javni poziv za učešće u raspravi o NACRTU ZAKONA O UZIMANJU I PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA U SVRHU LIJEČENJA

Na osnovu čl. 9 i 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“ br. 12/12), Ministarstvo zdravlja, upućuje JAVNI POZIV zainteresovanoj javnosti (građanima, privrednim društvima i preduzetnicima, stručnim i naučnim institucijama, zdravstvenim ustanovama, državnim organima, organima lokalne uprave, Fondu za zdravstveno osiguranje, Zajednici opština Crne Gore, Ljekarskoj komori, Farmaceutskoj komori, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim subjektima za pitanja koja se uređuju ovim zakonom) za učešće u raspravi o NACRTU ZAKONA O UZIMANJU I PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA U SVRHU LIJEČENJA...

21.08.2015.

Clarification of the tender dossier, tender Invitation: Supply of the medical equipment for the Airport Podgorica, Publication ref.: 001T/2015

Dear sir/madam, According to the document, INSTRUCTIONS TO TENDERERS, Point 13, Additional information before the deadline for submission of tenders we sent you the questions of the tenderers,and answer to the tenderers from the Ministry of Health of Montenegro.

05.08.2015.

SAOPŠTENJE: Ministar Šegrt održao sastanak sa rukovodiocima javnih zdravstvenih ustanova

SAOPŠTENJE: Ministar Šegrt održao sastanak sa rukovodiocima javnih zdravstvenih ustanova

Ministar zdravlja, prof.dr Budimir Šegrt sa saradnicima, u utorak, 04.08.2015.godine održao je sastanak sa rukovodiocima svih javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori na temu:“ Strukturne reforme u zdravstvenom sistemu sa Akcionim planom za njihovu realizaciju 2015-2017. godine“...

05.08.2015.

SAOPŠTENJE: Ministar Šegrt sa saradnicima posjetio Agenciju za ljekove i medicinska sredstva

SAOPŠTENJE: Ministar Šegrt sa saradnicima posjetio Agenciju za ljekove i medicinska sredstva

Ministar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt i direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, dr Kenan Hrapović, sa saradanicima, u sklopu redovnog obilaska zdravstvenih ustanova, posjetili su u utorak 04.08.2015. godine, Agenciju za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS)...

31.07.2015.

Javni poziv Ministarstva zdravlja

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“ br. 12/12), Ministarstvo zdravlja, upućuje JAVNI POZIV zainteresovanoj javnosti (građanima, pravnim licima i preduzetnicima, Uniji poslodavaca, sindikalnim organizacijama, zdravstvenim ustanovama, Fondu za zdravstveno osiguranje, Ljekarskoj komori Crne Gore, Farmaceutskoj komori Crne Gore, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, organima lokalne uprave, Zajednici opština Crne Gore, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim subjektima za pitanja koja se uređuju ovim zakonom) da se uključe u postupak pripreme ...

31.07.2015.

SAOPŠTENJE: Strukturne reforme u zdravstvenom sistemu

Na Sjednici Vlade, održanoj 30. 07. 2015.godine usvojen je dokument Strukturne reforme u zdravstvenom sistemu sa Akcionim planom za njihovu realizaciju 2015-2017. godine...

30.07.2015.

INVITATION TO TENDER for Supply of the medical equipment for the Airport Podgorica

Ministry of Health of Montenegro intends to award a supply contract for delivering the medical equipment for Airport Podgorica with financial assistance from the IPA Adriatic CBC Program, Strategic Project: Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector...

29.07.2015.

SAOPŠTENJE:Ministar Šegrt razgovarao sa dr Marit Koki, direktorkom Evropskog centra za kontrolu zaraznih bolesti (ECDC)

SAOPŠTENJE:Ministar Šegrt razgovarao sa dr Marit Koki, direktorkom Evropskog centra za kontrolu zaraznih bolesti (ECDC)

Ministar zdravlja, prof. dr Budimir Šegrt, sa saradnicima, u srijedu, 29.07.2015. godine primio je direktorku Evropskog centra za kontrolu zaraznih bolesti (ECDC) dr Marit Koki, sa sardadnicima...