Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

Lista kandidata NVO koji su predloženi za člana Radne grupe poredstavnika nevladinih organizacija za izradu Programa za borbu protiv HIV/AIDS 2021.-2023.godine sa Akcionim planom 2020.-2021.godine

Datum objave: 26.03.2020 13:55 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/2018) Ministarstvo zdravlja objavljuje

LISTU KANDIDATA NVO
koji su predloženi za člana Radne grupe poredstavnika nevladinih organizacija za izradu Programa za borbu protiv HIV/AIDS 2021.-2023.godine sa Akcionim planom 2020.-2021.godine

Na osnovu javnog poziva koji je Ministarstvo zdravlja objavilo 25.02.2020. godine, za predlaganje predstavnika NVO za člana Radne grupe za izradu Programa za borbu protiv HIV/AIDS 2021.-2023.godine sa Akcionim planom 2020.-2021.godine, na adresu Ministarstva zdravlja prispjeli su predlozi NVO sa potpunom i validnom dokumentacijom za sledeće kandidate:

I Ivana Vujović
Navedeni predlog za Ivanu Vujović dostavljen je blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju od sljedećih nevladinih organizacija:

1) NVO ,,Juventas"-Podgorica
2) NVO ,,Unija srednjoškolaca"-Podgorica
3) NVO ,,Pravni centar"-Podgorica
4) NVO Centar za bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore ,,Defendologija"-Nikšić
5) NVO ,,Akcija za ljudska prava"-Podgorica
6) NVO ,,4Life"-Podgorica
7) NVO ,,Crnogorska mreža smanjenja štete"-Podgorica

II Danijel Kalezić
Navedeni predlog za Danijela Kalezića dostavljen je blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju od sljedećih nevladinih organizacija:

1) NVO ,,KVIR Montenegro"-Podgorica
2) NVO ,,Spektra"-Podgorica

III dr Mišo Pejković
Navedeni predlog za dr Miša Pejkovića dostavljen je blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju od sljedećih nevladinih organizacija:
1) NVO ,,CAZAS"- Podgorica
2) NVO,, Koračajte sa nama-Phiren amenca"- Podgorica
3) NVO,,Hepatitis CG"-Podgorica
4) NVO,,Centar za omladinsku edukaciju"-Podgorica
5) NVO,, Zaštita"-Podgorica
6) NVO,,Feniks"-Podgorica
7) NVO,,Roditelji"-Podgorica

IV Boris Vuksanović
Navedeni predlog za Borisa Vuksanovića dostavljen je blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju od sljedećih nevladinih organizacija :
1) NVO ,,Crnogorska fondacija za HIV"-Podgorica
2) NVO,,LGBT forum Progres"-Podgorica
3) NVO,, LGBTIQ" socijalni centar-Podgorica
4)NVO ,,Centar za romske inicijative"-Nikšić
5)NVO,, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja"-Podgorica
6) NVO,,Media Tim"-Nikšić

Ministar zdravlja će izabrati za članove Radne grupe predložene predstavnike/ce nevladine organizacije koji ispunjava propisane uslove i za koga pristiglo najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove.

Predsjednik Komisije
dr Miro Knežević