Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

SAOPŠTENJE: Ministarstvo zdravlja pripremilo Smjernice za zaštitu djece i adolecenata od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

SAOPŠTENJE: Ministarstvo zdravlja pripremilo Smjernice za zaštitu djece i adolecenata od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
Datum objave: 25.11.2019 14:52 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Crna Gora je jedna od prvih zemalja svijeta koja je, izradom smjernica, usaglasila okvir odgovora zdravstvenog sistema u slučajevima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece i adolescenata. Ovo je danas saopšteno na konferenciji, koja je, u organizaciji Ministarstva zdravlja, Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a, održana u Podgorici, a na kojoj su predstavljene Smjernice za postupanje pružalaca zdravstvenih usluga u cilju zaštite djece i adolecenata od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Osim u Podgorici, gdje je prezentacija održana za predstavnike domova zdravlja iz centralne regije, u utorak i srijedu biće organizovano predstavljane smjernica u Petrovcu i Beranama za zdravstvene ustanove na jugu u sjeveru Crne Gore.
- Zdravstveni sistem, odnosno zdravstveni radnici, imaju značajnu i specifičnu ulogu u svim fazama zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja: od prevencije preko otkrivanja i dijagnostike, pa do tretmana, praćenja i evaluacije. Jedan od osnovnih zadataka zdravstvenih radnika je senzibilizacija šire javnosti i stručnjaka drugih oblasti. Senzibilizacija i obavještavanje o problemima i potrebi zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja može se realizovati na različite načine, a jedna od njih su i Smjernice za postupanje pružalaca zdravstvenih usluga u cilju zaštite djece i adolescenata od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, kazala je dr Mevlida Gusinjac, generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja.
Zdravstveni sistem, prema njenim riječima, ima značajnu ulogu u prevenciji svih onih situacija koje kasnije mogu biti izvor nasilja nad djecom. Veliki značaj imaju savjetovališta u zdravstvenom sistemu, a posebno ona koja se definišu kao specijalizovana savjetovališta za trudnice, savjetovalište za brak, pedijatrijsko savjetovalište, savjetovalište za adolescente.
- Savjetodavni rad pedijatara u cilju pomoći roditeljima pri podizanju djece i zadovoljavanja njihovih razvojnih potreba, ima značajnu preventivnu ulogu. Takođe, sistematski pregledi djece mogu biti dobra prilika da se uoče početni znaci zlostavljanja i zanemarivanja, te se preduzimanjem odgovarajućih mjera koje se prvenstveno odnose na razgovor sa roditeljem, djecom ili školskim psihologom mogu spriječiti teži oblici ugrožavanaja djetetovog zdravlja i razvoja.
Iako se dužnost prijavljivanja slučaja u načelu odnosi na ustanovu koja se u okvirima svoje djelatnosti bavi zaštitom djece, obaveza je ljekara i ostalih zdravstvenih radnika da svaki slučaj zlostavljanja prijave nadležnim ustanovama, odnosno službama. Ovo je i profesionalna i moralna obaveza zdravstvenih radnika, naglasila je dr Gusinjac.
Šefica Kancelarije SZO za Crnu Goru Mina Brajović, upućujući čestitke Ministarstvu zdravlja, što je Crna Gora jedna od vodećih država svijeta koja je pripremila smjernice u skladu sa najnovijim preporukama SZO, najavila je podršku u sprovođenju obuke timova izabranih doktora i centara za podršku.
-Izrada smjernica je potvrda da je prioritet crnogorskog zdravstvenog sistema ulaganje u prevenciju i zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja i dokaz opredijeljenosti Ministarstva zdravlja i Vlade Crne Gore da u kontinuitetu radi na jačanju zdravstvenog sistema, sa fokusom na primarnu zdravstvenu zaštitu i njene komponente, kao što su smanjenje rizika, rana detekcija slučajeva zlostavljanja i zanemarivanja i pružanje podrške kroz odgovarajuće programe, istakla je Mina Brajović.