Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

Precizna mortalitetna statistika neophodna da bi se na osnovu tačnog uzroka smrti kreirale adekvatne politike

Precizna mortalitetna statistika neophodna da bi se na osnovu tačnog uzroka smrti kreirale adekvatne politike
Datum objave: 12.11.2019 17:00 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


Precizna mortalitetna statistika neophodna je da bi se na osnovu tačnog uzroka smrti kreirale adekvatne mjere, strategije, politike i evaluirao učinak, a vođenje kvalitetnije mortalitetne statistike sastavni je dio reformskih napora na planu jačanja zdravstvenog sistema.

To je saopštio ministar zdravlja Kenan Hrapović koji je sa šeficom kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Crnu Goru Minom Brajović uručio sertifikate polaznicima obuke o mortalitetnoj statistici koja je održana u Nikšiću od 4. do 8. novembra.

Hrapović je pojasnio da je za kreiranje zdravstvene politike neophodan pouzdan podatak, između ostalog i precizna mortalitetna statistika da bi se na osnovu tačnog uzroka smrti kreirale adekvatne mjere, strategije i politike i nakon toga, evaluirao učinak.

„Međunarodna klasifikacija bolesti je standardna alatka koje se koristi u epidemiologiji, zdravstvenom menadžmentu i u kliničke svrhe, odnosno u analizama opšteg zdravstvenog stanja populacionih grupa i ukupnog stanovništva, za praćenje incidencije i prevalencije bolesti i drugih zdravstvenih problema. Ona se koristi za klasifikaciju bolesti zabilježenih u različitim vrstama medicinske dokumentacije i zdravstvenih dokumenata, kao i matičnih knjiga, uključujući knjige umrlih“, objasnio je Hrapović.

On je istakao da je vođenje kvalitetnije mortalitetne statistike sastavni dio reformskih napora na planu jačanja zdravstenog sistema, kroz jačanje informacionog sistema i kvalitetnih i pouzdanih zdravstvenih informacija.

„Povezivanjem svih smrtnih slučajeva u populaciji s temeljnim uzrokom smrti mogu se procijeniti opasnosti povezane sa smrću, prouzrokovane nizom specifičnih bolesti i drugim uzrocima“, pojasnio je Hrapović.

Prema njegovim riječima, međunarodne organizacije koje prikupljaju i analiziraju podatke zdravstvene statistike su uložile velike napore i materijalna sredstva da bi se osigurali kvalitetni podaci koji su uporedivi na međunarodnom nivou.

Hrapović je kazao da je, Svjetska zdravstvena organizacija još prije nekoliko godina, ukazala da četvtina svjetske populacije ima nekompletnu i nedostatnu mortalitetnu statistiku.

„Slična je situacija i u našoj zemlji, gdje je trećina statistike neprecizna i neophodno je da unaprijedimo kvalitet podataka. Zbog izuzetne važnosti mortalitetnih podataka kao najpouzdanijeg izvora zdravstveno-statističkih podataka i preuzimanja odgovornosti za kvalitet podataka o uzroku smrti, vaše znanje nam je jako dragocjeno“, poručio je Hrapović.

Brajović je rekla da se danas u eri znanja, tehnologija, informacija i inovacija sve više godvori o rudnicima podataka, a ne toliko o rudnicima zlata što, kako je pojasnila, znači da su danas podaci zlata vrijedni.

Ona je kazala da je na globalnom nivou, kada je riječ o javnom zdravlju, akcenat više nego ikada na monitoringu, transparentnosti i odgovornosti.

„Svjetska zdravstvena organizacija je nedavno usvojila petogodišnji globalni program rada, koji je poznat po svoja tri strateška cilja, a to su: da jedna milijarda ljudi ima bolje zdravlje, da jedna milijarda ljudi ima dostupnu zdravstvenu zaštitu i jedna milijarda ljudi da bude bolje zaštićena u okolnostima vanrednih situacija“, navela je Brajović.

Ona je objasnila da je uvijek potreban kvalitetan podatak i pouzdana statistika da bi se formulisale politike, identifikovali prioriteti, alocirali resursi i primijenile troškovno isplative intervencije, a sve u funkciji unapređivanja zdravlja za sve i realizacije mjerljivih zadataka.

Jačanje kvaliteta mortalitetne statistike, kako je rekla, nije događaj, već proces.

„I ova obuka koja je završena je samo jedan segment podrške Svjetske zdravstvene organizacije. Drugi važan korak, koji nas očekuje, a koji smo već dogovorili sa Ministarstvom zdravlja jeste nova obuka za jačanje kapaciteta za utvrđivanje uzroka smrti“, kazala je Brajović.

Polaznik obuke doktor Rajko Strahinja, kazao je da je obuka bila vrlo kvalitetna i da je jako dobro što se planira naredna edukacija kako bi se osnažili oni koji popunjavaju potvrde o smrti.

„Izuzetno je važno da se napravi jedno održivo optimalno rješenje u smislu utvrđivanja uzroka smrti koje će pokriti i smrtne slučajeve u institucijama i slučajeve koji se dešavaju van institucija“, rekao je Strahinja.

Podaci su, kako smatra, najvažniji i „oni nisu jeftini i do njih se ne dolazi tek tako“.

„Ono što mi vidimo u potvrdama o smrti je jedna vrsta ogledala osposobljenosti naših zdravstvenih radnika. Podaci treba da služe za evaluaciju i mjerenje rezultata, ali isto tako da se na osnovu ovih rezultata kreiraju preventivne mjere, da ne bi dolazilo do tolikog broja smrtnih slučajeva“, pojasnio je Strahinja.

U okviru implementacije Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji izmedju Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i Ministartsva zdravlja 2018-19, realizovana je obuka o desetoj reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti, u dijelu kodiranja mortaliteta, od 4. do 8. novembra u Nikšiću.

Obuka je sprovedena u skladu sa planiranim aktivnostima jačanja kapaciteta za vođenje mortalitetne statistike u Crnoj Gori.

Kao predavači su bili angazovani iskusni eksperti sa Univerziteta Melburn. Obuku su pohađali članovi tima koji će se na nacionalnom nivou baviti šifriranjem uzroka smrti.

 

VIDEO: Dodjela sertifikata polaznicima obuke o mortalitetnoj statistici - KADROVI

VIDEO: Izjava ministra zdravlja dr Kenana Hrapovića

VIDEO: Izjava Mine Brajović, šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori

VIDEO: Izjava dr Rajka Strahinje, jednog od polaznika obuke