Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

Dopuna liste NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju za konkurs „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori “-1

Datum objave: 30.09.2019 09:15 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a nakon završetka Javnog konkursa za prijavu projekata/programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ –1, broj 51-483/2019-1 objavljenog 12.08.2019. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja u 2019. godini, u oblasti održavanja niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori, objavljuje

 

DOPUNU LISTE NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO DOKUMENTACIJU

 

Nepotpune prijave na Javni konkurs, dostavile su sljedeće nevladine organizacije:

 

1. Medija tim

 

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom;    

 

2. LGBT forum progres

 

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom;

 

3. Plavi čuperak

 

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom;

 

4. Preporod

 

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom;

 

Nevladine organizacije sa ove liste dužne su da otklone utvrđene nedostatke u roku od pet dana, od dana objavljivanja liste na internet stranici Ministarstva zdravlja i portalu E-uprave, zaključno sa ponedeljkom 07.10.2019. godine.

 Ukoliko se utvrđeni nedostaci ne otklone u roku prijava se odbacuje.

Dopunu prijave, odnosno dokumentacije je potrebno poslati isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Rimski trg 46,

81000 Podgorica

 sa napomenom: NE OTVARATI – Dopuna prijave na Javni konkurs broj:

51-483/2019-1 pod nazivom:

 „ Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori “

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Nikola Antović