Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

Javni poziv za uključivanje u početnu fazu pripreme Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći

Datum objave: 30.01.2019 12:01 | Autor: Ministarstvo zdravllja

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), Ministarstvo zdravlja upućuje

JAVNI POZIV 

zainteresovanoj javnosti (organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u početnu fazu pripreme ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HITNOJ MEDICINSKOJ POMOĆI i svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare dostave, u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu zdravlja, na adresu: Podgorica, Rimski trg broj 46 i na e-mail: mzdravlja@gov.me ili milica.golubovic@mzd.gov.me.

Ovim zakonom bliže će se urediti određena pitanja koja nijesu cjelishodno ili precizno uređena važećim Zakonom o hitnoj medicinskoj pomoći ("Službeni list CG", broj 49/2008), u cilju bolje organizacije, pružanja kvalitetne i blagovremene  hitne medicinske pomoći i druga pitanja od značaja za funkcionisanje zdravstvene zaštite, kao i usklađivanje sa drugim važećim zakonima.

Konsultacije zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći trajaće 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva zdravlja i portalu e-uprave.

Lice zaduženo za koordinaciju i konsultovanje zainteresovane javnosti je Milica Golubović, koja će sve inicijative, predloge, sugestije i komentare ažurno evidentirati i nakon završenog konsultovanja sačiniti izvještaj, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18).

Tekst Zakona možete preuzeti klikom na link ispod: 

Zakon o hitnoj medicinskoj pomoći ("Službeni list CG", br.49/2008)