Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

Javni poziv za uključivanje u početnu fazu pripreme Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Datum objave: 21.01.2019 12:54 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), Ministarstvo zdravlja upućuje

JAVNI POZIV 

zainteresovanoj javnosti (organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u početnu fazu pripreme ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI i svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare dostave, u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu zdravlja, na adresu: Podgorica, Rimski trg broj 46 i na e-mail: mzdravlja@gov.me ili slavojka.sukovic@mzd.gov.me.

Ovim zakonom bliže će se urediti određena pitanja koja nijesu cjelishodno ili precizno uređena važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list CG", br.3/16, 39/162/17 i 44/18), pitanja kojima će se obezbijediti jednostavnija primjena ovog zakona, u cilju bolje organizacije, pružanja kvalitetne, dostupne i blagovremene  zdravstvene zaštite i druga pitanja od značaja za funkcionisanje zdravstvene zaštite, kao i usklađivanje sa drugim važećim zakonima.

Konsultacije zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti trajaće 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva zdravlja i portalu e-uprave.

Lice zaduženo za koordinaciju i konsultovanje zainteresovane javnosti je Slavojka Šuković, načelnik Direkcije za harmonizaciju propisa, koja će sve inicijative, predloge, sugestije i komentare ažurno evidentirati i nakon završenog konsultovanja sačiniti izvještaj, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18).

Tekst Zakona možete preuzeti klikom na link ispod: 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list CG", br.3/16, 39/162/17 i 44/18)

.