Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

Javni poziv za učešće u raspravi o Nacrtu zakona o kontroli proizvodnje i prometa supstanci koje se mogu koristiti u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci

Datum objave: 31.10.2018 09:50 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu člana 9 i 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“ br. 12/12), Ministarstvo zdravlja, upućuje


JAVNI POZIV

zainteresovanoj javnosti (građanima, pravnim licima i preduzetnicima, Uniji poslodavaca, sindikalnim organizacijama, zdravstvenim ustanovama, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, organima lokalne uprave, Zajednici opština Crne Gore, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim subjektima za pitanja koja se uređuju ovim zakonom) za učešće u raspravi o NACRTU ZAKONA O KONTROLI PROIZVODNJE I PROMETA SUPSTANCI KOJE SE MOGU KORISTITI U NEDOZVOLJENOJ PROIZVODNJI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI* 
Javna rasprava se sprovodi dostavljanjem predloga, sugestija i komentara u pisanom i elektronskom obliku, saglasno članu 9 stav 1 alineja 2 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i organizovanjem okruglog stola.
Okrugli sto biće organozovan u Podgorici u petak 09. novembra 2018. godine, u Ministarstvu zdravlja, sala za sastanke, sa početkom u 12 časova.
Takođe, predlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti Ministarstvu zdravlja, na adresu: Podgorica, Rimski trg br.46, na faks 078/113-128 i na e-mail: mzdravlja@gov.me.
Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva zdravlja, portalu e-Uprave i u Dnevnom listu “ DNEVNE NOVINE”.
Ministarstvo zdravlja će sačiniti izvještaj o javnoj raspravi, koji će objaviti na svojoj internet stranici i portal e-uprave, u roku od 10 dana od dana završetka javne rasprave.

Tekst Nacrta zakona možete preuzeti klikom na link ispod: