Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

Lista kandidata NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu Protokola u zdravstvu za postupanje u slučaju nasilja nad djecom

Datum objave: 02.03.2018 16:18 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo zdravlja objavljuje


LISTU KANDIDATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu Protokola u zdravstvu za postupanje u slučaju nailja nad djecom, uključujući seksualno nasilje

Na osnovu javnog poziva koji je Ministarstvo zdravlja objavilo 19.02.2018. godine, za predlaganje predstavnika NVO za člana Radne grupe za izradu Protokola u zdravstvu za postupanje u slučaju nasilja nad djecom, uključujući seksualno nasilje, po javnom pozivu. Nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju, utvrđeno je da je od strane sljedećih NVO predložena kandidatkinja:

- Nikolina Boljević:

1. NVO Centar za prava djeteta Crne Gore
2. NVO SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA
3. NVO Udruženje Roditelji -Podgorica
4. NVO SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BIJELO POLJE
5. NVO SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BERANE,
6. NVO Centar za bezbjedonodna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore ” Defenfologija”
7. NVO UDRUŽENJE “OMLADINSKI KULTURNI CENTAR JUVENTAS”
8. NVO SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA ULCINJ

Predlog za Nikolinu Boljević od naprijed navedenih nevladinih organizacija je dostavljen blagovremeno, i uz svu potrebnu dokumentaciju, i uvidom je utvrđeno da su ispunjeni svi propisani uslovi za prihvatanje kandidature.

Predlog za Nikolinu Boljević je dostavljen i od sljedećih nevladinih organizacija, čija priložena dokumentacija ne ispunjava uslove koji su traženi Javnim pozivom, kako je navedeno:

1. NVO „Otvoreni centar Bona Fide - Pljevlja“, nije dostavila realizovan projekat kako je traženo Javnim pozivom;
2. NVO „Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid, nema u Odluci o osnivanju i Statutu utvrđenu djelatnost i ciljeve u Odluci o osnivanju utvrđenu djelatnost i ciljeve kako je traženo Javnim pozivom;

Na osnovu javnog poziva koji je Ministarstvo zdravlja objavilo 15.02.2018. godine, za predlaganje predstavnika NVO za člana Radne grupe za izradu Protokola u zdravstvu za postupanje u slučaju nasilja nad djecom, uključujući seksualno nasilje, po javnom pozivu , nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je od strane sljedećih NVO predložena i kandidatkinja:

- Ivana Pejović

1. NVO Sigurna ženska kuća
2. NVO „PRIMA“
3. NVO „ Naša budućnost“
4. NVO SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA NIKŠIĆ
5.NVO “ALFA CENTAR”
6.NVO “Ženska akcija”
7. NVO Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER)
8. NVO “4 LIFE”
9. NVO Crnogorski ženski lobi
10.NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija
11. NVO Queer Montenegro
12. NVO Institut Alternativa
13.NVO centar za ženska prava
14. NVO Omladinski klub Nikšić

Predlog za Ivanu Pejović koji je dostavljen od naprijed navedenih nevlaninih organizacija čija priložena dokumentacija ne ispunjava uslove koji su traženi Javnim pozivom, kako je navedeno:
1. NVO Sigurna ženska kuća, nije dostavila fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidatkinje ;kao ni dokaz da je predložena kandidatkinja crnogorska državljanka sa prebivalištem u Crnoj Gori, kako je traženo Javnim pozivom;
2. NVO „PRIMA“ nije dostavila fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidatkinje ;kao ni dokaz da je predložena kandidatkinja crnogorska državljanka sa prebivalištem u Crnoj Gori, kako je traženo Javnim pozivom;
3. NVO „ Naša budućnost“ nije dostavila fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidatkinje ;kao ni dokaz da je predložena kandidatkinja crnogorska državljanka sa prebivalištem u Crnoj Gori, kako je traženo Javnim pozivom;
4. NVO SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA NIKŠIĆ nije dostavila fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidatkinje ;kao ni dokaz da je predložena kandidatkinja crnogorska državljanka sa prebivalištem u Crnoj Gori, kako je traženo Javnim pozivom;
5. NVO “ALFA CENTAR” NVO “ALFA CENTAR” nije dostavila fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidatkinje ;kao ni dokaz da je predložena kandidatkinja crnogorska državljanka sa prebivalištem u Crnoj Gori, kako je traženo Javnim pozivom; nema u Odluci o osnivanju i Statutu utvrđenu djelatnost i ciljeve u Odluci o osnivanju utvrđenu djelatnost i ciljeve kako je traženo Javnim pozivom;
6. NVO “Ženska akcija” nije dostavila fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidatkinje ;kao ni dokaz da je predložena kandidatkinja crnogorska državljanka sa prebivalištem u Crnoj Gori, kako je traženo Javnim pozivom; nema u Odluci o osnivanju i Statutu utvrđenu djelatnost i ciljeve u Odluci o osnivanju utvrđenu djelatnost i ciljeve kako je traženo Javnim pozivom;
7. NVO Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) nije dostavila fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidatkinje ; kao ni dokaz da je predložena kandidatkinja crnogorska državljanka sa prebivalištem u Crnoj Gori, kako je traženo Javnim pozivom; nema u Odluci o osnivanju i Statutu utvrđenu djelatnost i ciljeve u Odluci o osnivanju utvrđenu djelatnost i ciljeve kako je traženo Javnim pozivom; nije dostavila realizovan projekat kako je traženo Javnim pozivom;
8. NVO “4 LIFE” nije dostavila fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidatkinje ;kao ni dokaz da je predložena kandidatkinja crnogorska državljanka sa prebivalištem u Crnoj Gori, nije dostavila realizovan projekat kako je traženo Javnim pozivom;
9. NVO Crnogorski ženski lobi nije dostavila fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidatkinje ;kao ni dokaz da je predložena kandidatkinja crnogorska državljanka sa prebivalištem u Crnoj Gori, nije dostavila realizovan projekat kako je traženo Javnim pozivom;
10. NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija nije dostavila fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidatkinje ;kao ni dokaz da je predložena kandidatkinja crnogorska državljanka sa prebivalištem u Crnoj Gori, kako je traženo Javnim pozivom; nema u Odluci o osnivanju i Statutu utvrđenu djelatnost i ciljeve u Odluci o osnivanju utvrđenu djelatnost i ciljeve kako je traženo Javnim pozivom; nije dostavila realizovan projekat kako je traženo Javnim pozivom;
11. NVO Queer Montenegro nije dostavila fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidatkinje ;kao ni dokaz da je predložena kandidatkinja crnogorska državljanka sa prebivalištem u Crnoj Gori, kako je traženo Javnim pozivom; nema u Odluci o osnivanju i Statutu utvrđenu djelatnost i ciljeve u Odluci o osnivanju utvrđenu djelatnost i ciljeve kako je traženo Javnim pozivom; nije dostavila realizovan projekat kako je traženo Javnim pozivom;
12. NVO Institut Alternativa nije dostavila fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidatkinje ;kao ni dokaz da je predložena kandidatkinja crnogorska državljanka sa prebivalištem u Crnoj Gori, kako je traženo Javnim pozivom; nema u Odluci o osnivanju i Statutu utvrđenu djelatnost i ciljeve u Odluci o osnivanju utvrđenu djelatnost i ciljeve kako je traženo Javnim pozivom; nije dostavila realizovan projekat kako je traženo Javnim pozivom;
13. NVO centar za ženska prava nije dostavila fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidatkinje ;kao ni dokaz da je predložena kandidatkinja crnogorska državljanka sa prebivalištem u Crnoj Gori, kako je traženo Javnim pozivom; nema u Odluci o osnivanju i Statutu utvrđenu djelatnost i ciljeve u Odluci o osnivanju utvrđenu djelatnost i ciljeve kako je traženo Javnim pozivom; nije dostavila realizovan projekat kako je traženo Javnim pozivom;
14. NVO Omladinski klub Nikšićnije dostavila fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidatkinje ;kao ni dokaz da je predložena kandidatkinja crnogorska državljanka sa prebivalištem u Crnoj Gori, kako je traženo Javnim pozivom; nema u Odluci o osnivanju i Statutu utvrđenu djelatnost i ciljeve u Odluci o osnivanju utvrđenu djelatnost i ciljeve kako je traženo Javnim pozivom; nije dostavila realizovan projekat kako je traženo Javnim pozivom; kao ni dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu ( bilans stanja i bilans uspjeha).
Odlukom o obrazovanju Komisije za imenovnje člana Radne grupe za izradu Protokola u zdravstvu za postupanje u slučaju nasilja nad djecom, uključujući seksualno nasilje , u propisanom roku izabraće se kandidat za kojeg su dostavljeni potpuni i osnovani predlozi nevladinih organizacija.