Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

SAOPŠTENJE: Komisija za eksternu kontrolu kvaliteta dala preporuke u slučaju pacijentkinje Marije Ražnatović

Datum objave: 28.02.2018 09:10 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Komisija za vanrednu eksternu provjeru kvaliteta stručnog rada koju je formiralo Ministarstvo zdravlja, izvršila je kontrolu u Opštoj bolnici na Cetinju, u predmetu provjere kvaliteta stručnog rada povodom prijave – pritužbe Božidara Šofranca i Marije Ražnatović.

Nakon uvida u kompletnu medicinsku dokumentaciju koji posjeduje OB Cetinje, a koja se odnosi na Mariju Ražnatović, uvida u sve pisane izjave ljekara koji su učestvovali u postupku liječenja pacijentkinje, kao i u izjave date neposredno na sjednicama Komisije, doneseni su predlozi preporuka i mjera.

U izvještaju Komisije stoji da i pored toga što je pacijentkinja bila upoznata sa svim mogućim komplikacijama visokorizične trudnoće, činjenice ukazuju da nije pravovremeno procijenjena hitnost njenog medicinskog stanja, pa je predloženo pokretanje disciplinskog postupka radi utvrđivanja povrede radne obaveze svih ljekara koji su učestvovali u liječenju pacijentkinje Ražnatović na primarnom i sekundarnom nivou zdravstvene zaštite. Član Komisije, prof. dr Snežana Crnogorac predložila je da ljekari- ginekolozi budu izuzeti od sprovođenja disciplinskog postupka, za koje smatra da su obaveze iz svoje nadležnosti sproveli u skladu sa medicinskom procedurom.

Komisija je predložila i da zdravstveno sanitarna inspekcija izvrši inspekcijski nadzor u pogledu propisnog vođenja protokola i kompletne medicinske dokumentacije.

Takođe, predloženo je da se razriješe članovi Komisije za kontrolu kvaliteta OB Cetinje i da se ona formira u novom sastavu, poštujući načelo izbjegavanja konflikta interesa.

Odlučeno je i da se uputi medicinska dokumentacija Komisiji za stručna pitanja Ljekarske komore Crne Gore, koja daje mišljenja, preporuke i zaključke u slučaju učinjenih propusta u stručnom radu.


Izvještaj ove Komisije biće upućen na dalje postupanje Opštoj bolnici Cetinje, Domu zdravlja Cetinje, Ljekarskoj komori Crne Gore i zdravstveno sanitarnoj inspekciji.