Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

Izvještaj o obavljenom konsultovanju javnosti u postupku pripreme Predloga zakona o medicinskim sredstvima

Datum objave: 01.02.2018 12:16 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu člana 12 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list CG”, broj 12/12), Ministarstvo zdravlja, sačinilo je

 

IZVJEŠTAJ

o obavljenom konsultovanju zainteresovane javnosti

 

Ministarstvo zdravlja je uputilo Javni poziv zainteresovanoj javnosti (građanima, pravnim licima i preduzetnicima, Uniji poslodavaca, sindikalnim organizacijama, zdravstvenim ustanovama, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, organima lokalne uprave, Zajednici opština Crne Gore, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim subjektima za pitanja koja se uređuju ovim zakonom) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o medicinskim sredstvima.

Zainteresovani subjekti su pozvani da svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku dostave Ministarstvu zdravlja, na adresu: Podgorica, Rimski trg br.46, na fax 078/113-128 ili na e-mail milica.golubovic@mzd.gov.me.

Lice ovlašćeno za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim subjektima bila je Milica Golubović, samostalni savjetnik I (tel.020/482-329).

Konsultacije su trajale 20.dana, od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva zdravlja i Portalu e-Uprave, od 28.12.2017. godine.

U periodu određenom za konsultovanje javosti, nije bilo zainteresovanih subjekta za učešće u konsultacjama, niti dostavljanja predloga, sugestija i komentara.