Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

SAOPŠTENJE: ZAHTJEVE ZA LICENCE KOMORI UPUTITI POŠTOM DO KRAJA DANA

Datum objave: 18.01.2018 14:06 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je stupio na snagu 18.1.2017. godine, propisano je da su zdravstveni radnici, kojima je izdata licenca za rad po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog Zakona, dužni da podnesu zahtjev nadležnoj komori radi izdavanja licence za rad u skladu sa ovim zakonom, i to u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona (član 180b Zakona).

Dakle, ovom odredbom propisan je rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje licenci u skladu sa ovih zakonom.

Shodno gore navedenom, nema razloga za širenje dezinformacija kroz namjerno loše tumačenje ovog akta koje se od juče ponovo aktuelizuje u javnosti.

Podsjećamo da je Ministarstvo zdravlja svojim Rješenjem o izvršenom upravnom nadzoru nad radom Ljerarske komore Crne Gore (14.03.2017.godine), u skladu sa ovlašćenjima, saglasno članu 85 Zakona o državnoj upravi preuzelo prenesene poslove koji se odnose na izdavanje i obnavljanje licenci za rad doktora medicine, po zahtjevima podnijetim od 01.02.2017. godine pa nadalje, do izbora organa Komore i organizovanja njenog nesmetanog funkcionisanja i rada.

Kako je Skupština Ljekarske komore koja je održana 04.01.2018. godine, postupajući po navedenom Rješenju Ministarstva zdravlja, birala organe i predsjednika Ljekarske komore, stvoreni su uslovi za organizaciju rada i vršenje prenesenih poslova, kao uslov za funkcionisanje i zakonitost rada Komore.

Naime, po zahtjevu predsjednika Skupštine Ljekarske komore, Ministarstvo zdravlja je izdalo 15.01.2018.godine Uvjerenje o izboru dr Aleksandra Mugoše za predsjednika Ljekarske komore, radi upisa u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave.

Od tada, Ministarstvo je prestalo da donosi rješenja kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za izdavanje licenci za rad, a Ljekarska komora je u obavezi da preuzme sprovođenje cijelog postupka.

Kako je u javnosti predstavljeno da od danas ljekari nemaju licence za rad i ne mogu da rade, moramo objasniti da je Zakonom o upravnom postupku koji se primjenjuje u postupku rješavanja po podnesenim zahtjevima, propisano da je zahtjev podnesen u zakonom propisanom roku ako je predat putem pošte preporučenom pošiljkom. To znači da su svi ljekari ispunili zakonsku obavezu podnošenja zahtjeva za izdavanje licenci do 18.01.2018. ukoliko svoj zahtjev upute preporučenom pošiljkom Ljekarskoj komori Crne Gore, na adresu ulica Slobode broj 64.

Rok za rješavanje po podnesenim zahtjevima je 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Napominjemo i da je do biranja dr Mugoše za Predsjednika Ljekarske Komore 04.01.2018.godine, stručna služba komore primala zahtjeve za izdavanje licenci, a prema nezvaničnim informacijama, više ih ne primaju, pa smo zbog crnogorskih ljekara i građana prinuđeni da pojasnimo novonastalu situaciju i nesporazum koji se rešava na gore navedeni, zakonom propisani način.

Najvažnije je da poručimo i ljekarima i građanima da zdravstveni sistem funkcioniše normalno i bez zastoja. Apelujemo na neodgovorne pojedince da prestanu da unose nemir i šire dezinformacije zarad trenutne lične promocije.

Još jednom naglašavamo da su Ljekarska komora i njeni organi u obavezi da obavljaju poslove iz svoje nadležnosti, a eventualne nejasnoće prevazići ćemo u internoj komunikaciji, ne praveći predstavu za javnost.