Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava nevladinim organizacijama koje se bave prevencijom HIV/AIDS

Datum objave: 15.12.2017 21:03 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu Zaključka Vlade br. 07-3502 od 16. novembra 2017.godine, i Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020 godina, Javnog poziva za dostavljanje prijava projekta/programa „Podrška preventivnim servisima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a, koji je objavljen dana 20.11.2017. godine u dnevnom listu - „Dnevne novine“ i na internet stranici Ministarstva zdravlja, a u vezi sa članom 88 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Sl. list CG“, br. 22/2008 i 42/2011), Ministarstvo zdravlja donijelo je

 

ODLUKU

 

o raspodjeli finansijskih sredstava NVO organizacijama koje se bave prevencijom HIV/AIDS, među ključnim populacijama i projektima – programima usmjerenih ka unaprjeđenju tretmana osoba koje žive sa HIV-om

 

 Ovom Odlukom vrši se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 100.000,00€ projektima/programima koji doprinose preventivnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a, planiranih budžetom Crne Gore, budžetska jedinica Ministarstvo zdravlja sa pozicije broj 4314 – Transferi nevladinim organizacijama.

 

  Projekti koji će biti finansirani su:

 

-          Psihosocijalna podrška osobama koje žive sa HIV/AIDS-om osnaživanje rada vaninstitucionalnog savjetovališta za osobe sa HIV-om – NVO „CRNOGORSKA FONDACIJA ZA HIV“, u iznosu od 10.000,00€

 

-          Prevencija infekcije HIV-om kod osoba koje injektiraju droge u Crnoj Gori – NVO „JUVENTAS“, u iznosu od 15.600,00€

 

-          Prevencija infekcije HIV-om kod muškaraca koji imaju seks sa muškarcima u Crnoj Gori“ – NVO „JUVENTAS“, u iznosu od 16.140,00€

 

-          Prevencija infekcije HIV-om kod seksualnih radnica/ka u Crnoj Gori – NVO „JUVENTAS“, u iznosu od 16.260,00€

 

-          Smanjenje štete - korist za cijelu zajednicu i društvo – NVO „CAZAS“, u iznosu od 21.000,00€

 

-          Preventivno – edukativni rad među populacijama Roma i Egipćana u Crnoj Gori - NVO „CAZAS“, u iznosu od 11.000,00€.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Javni poziv za dostavljanje prijava projekta/programa „Podrška preventivnim servisima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020” objavljen je dana 20.11.2017. godine u dnevnom listu - „Dnevne novine“ i na internet stranici Ministarstva zdravlja.

Radna grupa za otvaranje, ocjenu i odabir projekata po navedenom Javnom pozivu, obrazovana Rješenjem Ministarstva zdravlja broj 51-758/2017-17 od 04.12.2017. godine, u punom sastavu je otvorila, ocijenila i izvršila odabir projekata, u postupku izbora projekata pristiglih u Ministarstvo zdravlja Crne Gore.

Javnim pozivom je definisana dokumentacija za dostavljanje prijava. U roku za dostavljanje prijava, datom u pozivu, zainteresovane nevladine organizacije (NVO) dostavile su prijave sa odgovarajućom dokumentacijom.

 

Na upućeni Javni poziv prijave su u roku predviđenom javnim pozivom dostavile sljedeće NVO:

 

Naziv programaNVO

Sjedište ponuđača

Datum dostavljanja ponude

NVO „MEDICALCG”

Podgorica

01.12.2017. god.

NVO „Crnogorska Fondacija za HIV”

Podgorica

04.12.2017. god.

NVO „CAZAS” (dva projekta)

Pogorica

04.12.2017. god.

NVO „JUVENTAS” (tri projekta)

Podgorica

04.12.2017. god.

NVO „Pravo na zdravlje”

Bar

08.12.2017. god.

 

U skladu sa Uputstvom za procjenu prijava i donošenjem odluka o dodjeli bespovratnih sredstava, Radna grupa za otvaranje, ocjenu i odabir projekata je izvršila sljedeće:

 

  1. Pregled prijava u odnosu na propisane uslove Poziva

 

Neblagovremeno pristiglih prijava nije bilo. Prijava NVO “PRAVO NA ZDRAVLJE” je, sa datumom na poštanskom žigu od 04.12.2017. god., dospjela u Ministarstvo zdravlja 08.12.2017. godine.

 

Radna grupa za otvaranje, ocjenu i odabir projekata je zaključila da su sve pristigle prijave programa/projekata dostavljene u obliku i na način predviđen Javnim pozivom, te da su sadržale svu propisanu dokumentaciju.

 

NVO „JUVENTAS”, NVO „CAZAS”, NVO „MEDICALCG”, NVO „CRNOGORSKA FONDACIJA ZA HIV” i NVO „PRAVO NA ZDRAVLJE” su pisanim putem obaviještene da njihove prijave programa/projekata ulaze u dalje razmatranje i biće upućene na procjenu kvaliteta projekata. U skladu sa Uputstvom za podnosioce prijava, dana 06.12.2017.godine svim NVO izuzev NVO „PRAVO NA ZDRAVLJE” kojoj je dana 08.12.2017.godine proslijeđeno navedeno obavještenje.

 

 

  1. Procjena prijava koje su zadovoljile propisane uslove Javnog poziva:

 

2.1.    U skladu sa Uputstvom za procjenu prijava i donošenjem odluka o dodjeli bespovratnih sredstava, Radna grupa za otvaranje, ocjenu i odabir projekata je izvršila procjenu kvaliteta i rangiranje odabranih projekata:

mzd

 

Projekti koji nijesu ispunili uslove za razmatranje za finasiranje kroz ovaj Javni poziv jer nijesu ostvarili traženi minimalni prosječan zbir ocjena/bodova (60 ocjena/1.200 bodova) i ne ispunjavaju uslove za razmatranje za finasiranje kroz ovaj Javni poziv je:

 

NVO „PRAVO NA ZDRAVLJE”

-          projekat “Izaberi život”

 

Projekat “Izaberi život” je rangiran i na osnovu dodijeljenih 576 bodova; u dijelu relevantnosti projekta u odnosu na ciljeve i aktivnosti prioritetnog područja Poziva, projekat se nije odnosio na prihvatljive aktivnosti koje će se finansirati putem Poziva (kao npr. unapređenje kvaliteta usluga u Drop in centrima za populaciju MSM, IKV, SR ili terenski rad sa RE populacijom ili rad sa osobama koje žive sa HIV-om); za NVO je procjenjeno da nemaju dovoljno iskustva u radu na polju prevencije i kontrole HIV infekcije; u svom programu nemaju predviđene aktivnosti sa prethodno pomenutim ključnim populacijama;

 

 

NVO “MEDICALCG”

-          projekat “Internetom (portal i društvene mreže) protiv HIV/AIDS i PPI”

 

Projekat “Internetom (portal i društvene mreže) protiv HIV/AIDS i PPI” je rangiran i na osnovu dodijeljenih 274 boda; u dijelu relevantnosti projekta u odnosu na ciljeve i aktivnosti prioritetnog područja Poziva se projekat nije odnosio na prihvatljive aktivnosti koje će se finansirati putem Poziva (kao npr. unapređenje kvaliteta usluga u Drop in centrima za populaciju MSM, IKV, SR ili terenski rad sa RE populacijom ili rad sa osobama koje žive sa HIV-om); za NVO je procjenjeno da nemaju dovoljno iskustva u radu na polju prevencije i kontrole HIV infekcije; u svom programu nemaju predviđene aktivnosti sa prethodno pomenutim ključnim populacijama;

 

 Projekti koji su ispunili uslove za razmatranje za finasiranje kroz ovaj Javni poziv

NVO „JUVENTAS”

-     projekat „Prevencija infekcije HIV-om kod muškaraca koji imaju seks sa muškarcima u Crnoj Gori”

-      projekat „Prevencija infekcije HIV-om kod osoba koje injektiraju droge u Crnoj Gori”

-      projekat „Prevencija infekcije HIV-om kod seksualnih radnica/ka u Crnoj Gori”

 

 NVO „CAZAS”

-     projekat „Preventivno-edukativni rad među populacijom Roma i Egićana u Crnoj    

      Gori”

-     projekat „Smanjenje štete - korist za cijelu zajednicu i društvo”

 

NVO „CRNOGORSKA FONDACIJA ZA HIV”

-     projekat „Psihosocijalna podrška osobama koje žive sa HIV/AIDS-om-osnaživanje    

      rada vaninstitucionalnog savjetovališta za osobe sa HIV-om”

 

2.2. Nakon što je Radna grupa za otvaranje, ocjenu i odabir projekata izvršila uvid u budžetske predloge projekata koji su se našli na privremenoj listi odabranih programa/projekata, utvrdila je da procijenjeni troškovi navedenih budžeta odgovaraju realnim troškovima u odnosu na  predložene aktivnosti.

 

NVO organizacije kojima su opredijeljena budžetska sredstva u skladu sa ovom odlukom, dužna su da odobrena sredstva namjenski koriste za realizaciju programa za koja su dobili sredstva na način označen u dispozitivu ove odluke.

 

NVO organizacije kojima su opredijeljena budžetska sredstva u skladu sa ovom odlukom, potpisaće ugovor sa Ministarstvom zdravlja, kojim će se bliže definisati prava i obaveze strana ugovornica.

 

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pravna pouka: Protiv ove odluke ima se pravo prigovora Ministru zdravlja, u roku od 5 dana od dana prijema Odluke.