Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

СТРУЦНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЛИЦА СА СТЕЦЕНИМ ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ

Министарство здравља | ОСЦЕ

>

Одлука о расподјели финансијских средстава невладиним организацијама које се баве превенцијом ХИВ/АИДС

Датум објаве: 15.12.2017 21:03 | Аутор: Министарство здравља

Испис Штампај страницу Доwнлоад Доwнлоад


На основу Закључка Владе бр. 07-3502 од 16. новембра 2017.године, и Националне стратегије за борбу против ХИВ/АИДС 2015-2020 година, Јавног позива за достављање пријава пројекта/програма „Подршка превентивним сервисима и другим приоритетним активностима у области ХИВ/АИДС-а, који је објављен дана 20.11.2017. године у дневном листу - „Дневне новине“ и на интернет страници Министарства здравља, а у вези са чланом 88 став 2 Закона о државној управи („Сл. лист ЦГ“, бр. 22/2008 и 42/2011), Министарство здравља донијело је

 

ОДЛУКУ

 

о расподјели финансијских средстава НВО организацијама које се баве превенцијом ХИВ/АИДС, међу кључним популацијама и пројектима – програмима усмјерених ка унапрјеђењу третмана особа које живе са ХИВ-ом

 

 Овом Одлуком врши се расподјела финансијских средстава у износу од 100.000,00€ пројектима/програмима који доприносе превентивним активностима у области ХИВ/АИДС-а, планираних буџетом Црне Горе, буџетска јединица Министарство здравља са позиције број 4314 – Трансфери невладиним организацијама.

 

  Пројекти који ће бити финансирани су:

 

-          Психосоцијална подршка особама које живе са ХИВ/АИДС-ом оснаживање рада ванинституционалног савјетовалишта за особе са ХИВ-ом – НВО „ЦРНОГОРСКА ФОНДАЦИЈА ЗА ХИВ“, у износу од 10.000,00€

 

-          Превенција инфекције ХИВ-ом код особа које ињектирају дроге у Црној Гори – НВО „ЈУВЕНТАС“, у износу од 15.600,00€

 

-          Превенција инфекције ХИВ-ом код мушкараца који имају секс са мушкарцима у Црној Гори“ – НВО „ЈУВЕНТАС“, у износу од 16.140,00€

 

-          Превенција инфекције ХИВ-ом код сексуалних радница/ка у Црној Гори – НВО „ЈУВЕНТАС“, у износу од 16.260,00€

 

-          Смањење штете - корист за цијелу заједницу и друштво – НВО „ЦАЗАС“, у износу од 21.000,00€

 

-          Превентивно – едукативни рад међу популацијама Рома и Египћана у Црној Гори - НВО „ЦАЗАС“, у износу од 11.000,00€.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

Јавни позив за достављање пријава пројекта/програма „Подршка превентивним сервисима и другим приоритетним активностима у области ХИВ/АИДС-а у складу са Националном стратегијом за борбу против ХИВ/АИДС 2015-2020” објављен је дана 20.11.2017. године у дневном листу - „Дневне новине“ и на интернет страници Министарства здравља.

Радна група за отварање, оцјену и одабир пројеката по наведеном Јавном позиву, образована Рјешењем Министарства здравља број 51-758/2017-17 од 04.12.2017. године, у пуном саставу је отворила, оцијенила и извршила одабир пројеката, у поступку избора пројеката пристиглих у Министарство здравља Црне Горе.

Јавним позивом је дефинисана документација за достављање пријава. У року за достављање пријава, датом у позиву, заинтересоване невладине организације (НВО) доставиле су пријаве са одговарајућом документацијом.

 

На упућени Јавни позив пријаве су у року предвиђеном јавним позивом доставиле сљедеће НВО:

 

Назив програмаНВО

Сједиште понуђача

Датум достављања понуде

НВО „МЕДИЦАЛЦГ”

Подгорица

01.12.2017. год.

НВО „Црногорска Фондација за ХИВ”

Подгорица

04.12.2017. год.

НВО „ЦАЗАС” (два пројекта)

Погорица

04.12.2017. год.

НВО „ЈУВЕНТАС” (три пројекта)

Подгорица

04.12.2017. год.

НВО „Право на здравље”

Бар

08.12.2017. год.

 

У складу са Упутством за процјену пријава и доношењем одлука о додјели бесповратних средстава, Радна група за отварање, оцјену и одабир пројеката је извршила сљедеће:

 

  1. Преглед пријава у односу на прописане услове Позива

 

Неблаговремено пристиглих пријава није било. Пријава НВО “ПРАВО НА ЗДРАВЉЕ” је, са датумом на поштанском жигу од 04.12.2017. год., доспјела у Министарство здравља 08.12.2017. године.

 

Радна група за отварање, оцјену и одабир пројеката је закључила да су све пристигле пријаве програма/пројеката достављене у облику и на начин предвиђен Јавним позивом, те да су садржале сву прописану документацију.

 

НВО „ЈУВЕНТАС”, НВО „ЦАЗАС”, НВО „МЕДИЦАЛЦГ”, НВО „ЦРНОГОРСКА ФОНДАЦИЈА ЗА ХИВ” и НВО „ПРАВО НА ЗДРАВЉЕ” су писаним путем обавијештене да њихове пријаве програма/пројеката улазе у даље разматрање и биће упућене на процјену квалитета пројеката. У складу са Упутством за подносиоце пријава, дана 06.12.2017.године свим НВО изузев НВО „ПРАВО НА ЗДРАВЉЕ” којој је дана 08.12.2017.године прослијеђено наведено обавјештење.

 

 

  1. Процјена пријава које су задовољиле прописане услове Јавног позива:

 

2.1.    У складу са Упутством за процјену пријава и доношењем одлука о додјели бесповратних средстава, Радна група за отварање, оцјену и одабир пројеката је извршила процјену квалитета и рангирање одабраних пројеката:

мзд

 

Пројекти који нијесу испунили услове за разматрање за финасирање кроз овај Јавни позив јер нијесу остварили тражени минимални просјечан збир оцјена/бодова (60 оцјена/1.200 бодова) и не испуњавају услове за разматрање за финасирање кроз овај Јавни позив је:

 

НВО „ПРАВО НА ЗДРАВЉЕ”

-          пројекат “Изабери живот”

 

Пројекат “Изабери живот” је рангиран и на основу додијељених 576 бодова; у дијелу релевантности пројекта у односу на циљеве и активности приоритетног подручја Позива, пројекат се није односио на прихватљиве активности које ће се финансирати путем Позива (као нпр. унапређење квалитета услуга у Дроп ин центрима за популацију МСМ, ИКВ, СР или теренски рад са РЕ популацијом или рад са особама које живе са ХИВ-ом); за НВО је процјењено да немају довољно искуства у раду на пољу превенције и контроле ХИВ инфекције; у свом програму немају предвиђене активности са претходно поменутим кључним популацијама;

 

 

НВО “МЕДИЦАЛЦГ”

-          пројекат “Интернетом (портал и друштвене мреже) против ХИВ/АИДС и ППИ”

 

Пројекат “Интернетом (портал и друштвене мреже) против ХИВ/АИДС и ППИ” је рангиран и на основу додијељених 274 бода; у дијелу релевантности пројекта у односу на циљеве и активности приоритетног подручја Позива се пројекат није односио на прихватљиве активности које ће се финансирати путем Позива (као нпр. унапређење квалитета услуга у Дроп ин центрима за популацију МСМ, ИКВ, СР или теренски рад са РЕ популацијом или рад са особама које живе са ХИВ-ом); за НВО је процјењено да немају довољно искуства у раду на пољу превенције и контроле ХИВ инфекције; у свом програму немају предвиђене активности са претходно поменутим кључним популацијама;

 

 Пројекти који су испунили услове за разматрање за финасирање кроз овај Јавни позив

НВО „ЈУВЕНТАС”

-     пројекат „Превенција инфекције ХИВ-ом код мушкараца који имају секс са мушкарцима у Црној Гори”

-      пројекат „Превенција инфекције ХИВ-ом код особа које ињектирају дроге у Црној Гори”

-      пројекат „Превенција инфекције ХИВ-ом код сексуалних радница/ка у Црној Гори”

 

 НВО „ЦАЗАС”

-     пројекат „Превентивно-едукативни рад међу популацијом Рома и Егићана у Црној    

      Гори”

-     пројекат „Смањење штете - корист за цијелу заједницу и друштво”

 

НВО „ЦРНОГОРСКА ФОНДАЦИЈА ЗА ХИВ”

-     пројекат „Психосоцијална подршка особама које живе са ХИВ/АИДС-ом-оснаживање    

      рада ванинституционалног савјетовалишта за особе са ХИВ-ом”

 

2.2. Након што је Радна група за отварање, оцјену и одабир пројеката извршила увид у буџетске предлоге пројеката који су се нашли на привременој листи одабраних програма/пројеката, утврдила је да процијењени трошкови наведених буџета одговарају реалним трошковима у односу на  предложене активности.

 

НВО организације којима су опредијељена буџетска средства у складу са овом одлуком, дужна су да одобрена средства намјенски користе за реализацију програма за која су добили средства на начин означен у диспозитиву ове одлуке.

 

НВО организације којима су опредијељена буџетска средства у складу са овом одлуком, потписаће уговор са Министарством здравља, којим ће се ближе дефинисати права и обавезе страна уговорница.

 

Сходно наведеном, одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

 

Правна поука: Против ове одлуке има се право приговора Министру здравља, у року од 5 дана од дана пријема Одлуке.