Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

СТРУЦНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЛИЦА СА СТЕЦЕНИМ ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ

Министарство здравља | ОСЦЕ

>

Влада утврдила Предлог закона о заштити становништва од заразних болести

Влада утврдила Предлог закона о заштити становништва од заразних болести
Датум објаве: 30.11.2017 19:37 | Аутор: Министарство здравља

Испис Штампај страницу


Излагање министра здравља др Кенана Храповића на Конференцији за медије након 52. сједнице Владе Црне Горе, поводом утврђивања Предлога закона о заштити становништва од заразних болести:


Предлог закона о заштити становништва од заразних болести припремљен је у циљу ефикаснијег спрјечавања, сузбијања и искорјењивања заразних болести, спровођења епидемиолошког надзора и одређивања субјеката за њихово спровођење, у складу са европским стандардима, као и у циљу усаглашавања са посебном одлуком ЕУ, која уређује ову област. Овим је и наметнута потреба доношења новог закона јер област заразних болести сада уређује Закон о заштити становништва од заразних болести из 2005. године, који је до сада мијењан два пута.
Заштита становништва од заразних болести обухвата планирање, програмирање, организовање, спровођење и надзор над спровођењем мјера за спрјечавање, сузбијање, одстрањивање и искорјењивање заразних болести, као и обезбјеђивање материјалних и других средстава за заштиту становништва од заразних болести.
Заштита становништва од заразних болести врши се спровођењем општих, посебних, ванредних и других мјера, у складу са овим законом.
У циљу заштите становништва од преноса заразних болести, прописана је обавеза спровођења здравствених прегледа одређених категорија становништва, клицоноша и запослених у објектима под санитарним надзором.
Подаци о обављеним обавезним здравственим прегледима евидентирају се у санитарној књижици, коју је послодавац дужан да чува у пословним просторијама објекта у којем се обавља дјелатност и мора бити доступна на захтјев санитарног инспектора.
У поступку припреме предлога овог закона по питању инспекцијске контроле обавезних здравствених прегледа и посједовања санитарне књижице у објектима у пословању храном извршено је усаглашавање ставова са Министарством пољопривреде и рауралног развоја, уз посредовање Министарства европских послова и консултације са Европском комисијом (која је става да је прихватљиво рјешење да поступа и санитарни инспектор и инспектор за храну). Након међусобних комуникација и непосредног усаглашавања ставова представника Министарства здравља, Министарства пољопривреде и руралног развоја и Министарства европских послова, закључено је да инспекцијски надзор у свим објектима врши санитарни инспектор.
У циљу пуне примјене ових законских рјешења, како је и закључено на заједничком састанку представника три министарства, потребно је успоставити ефикасан систем координације ресора на основу јасно дефинисаног плана контроле, како би се избјегло евентулано понављање контрола и преклапање надлежности санитарног инспекртота и инспектора за храну, уз чвршћу везу и координацију надлежних министарстава и утврђивање заједничких упутстава и смјерница за вршење инспекцијског надзора.
Предлогом овог закона прописана је обавезна вакцинација дјеце против одређених заразних болести, тако да је родитељ, усвојилац, односно старатељ дужан да дјетету предшколског и школског узраста омогући вршење вакцинације против одређених заразних болести, под пријетњом новчане казне за прекршај у износу од 100 еура до 2.000 еура.
Предлогом овог закона утврђено је да се међународне обавезе у вези са спрјечавањем, сузбијањем, одстрањивањем и искорјењивањем заразних болести утврђених Листом заразних болести, као и озбиљне прекограничне пријетње здрављу, извршавају у складу са међународним здравственим прописима, програмима Свјетске здравствене организације и другим међународним актима.
У обезбјеђивању и спровођењу заштите становништва од заразних болести учествују: органи државне управе и органи локалне управе; здравствене установе и друга правна лица која пружају услуге здравствене заштите у складу са посебним законом; здравствени радници и здравствени сарадници; организације здравственог осигурања; васпитно-образовне, спортске и друге установе и организације у којима се обављају услужне дјелатности; правна лица и предузетници; хуманитарне, вјерске и друге организације, заједнице и удружења, као и грађани.
Међусекторска сарадња, у односу на заштиту становништва од заразних болести је веома значајна, тако да су здравствене установе и друга правна лица која пружају услуге здравствене заштите дужни да о појави заразне болести, односно болничке инфекције, одмах обавијесте надлежну здравствену установу, односно Институт, орган управе надлежан за инспекцијске послове и орган управе надлежан за безбједност хране, ветерину и фитосанитране послове у случају појаве зооноза и болести преносивих храном.
Предлогом овог закона уређена је и озбиљна прекогранична пријетња здрављу, а планирање приправности кључно је за ефикасно праћење, рано упозорење и сузбијање озбиљних прекограничних пријетњи здрављу. У случају озбиљне прекограничне пријетње здрављу која потиче од зооноске инфекције, важно је обезбиједити интероперабилност здравственог и ветеринарског сектора у смислу планирања приправности и одговора.
Здравствене установе, правна лица и грађани дужни су да сарађују са органима државне управе, као и здравственим установама које имају организовану епидемиолошку службу и да им омогуће обављање прописаних прегледа, узимање потребног материјала и спровођење других мјера за заштиту становништва од заразних болести и болничких инфекција.
Запосленим који раде на пословима из дјелатности која се обавља у објектима под санитарним надзором, као и запосленми који раде у објектима у којима се обавља дјелатност руковања храном у свим фазама производње, прераде и дистрибуције хране послодавац је дужан да обезбиједи основна знања о спрјечавању заразних болести, у складу са врстом послова које обављају.
У складу са тежином прекршаја, овим предлогом закона прописане су и одговарајуће новчане казне за прекршаје, за правна и одговорна лица у правном лицу, као и за физичка лица.

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ НАКОН 52.СЈЕДНИЦЕ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ: