Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

Vlada utvrdila Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Vlada utvrdila Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
Datum objave: 30.11.2017 19:37 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


Izlaganje ministra zdravlja dr Kenana Hrapovića na Konferenciji za medije nakon 52. sjednice Vlade Crne Gore, povodom utvrđivanja Predloga zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti:


Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti pripremljen je u cilju efikasnijeg sprječavanja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti, sprovođenja epidemiološkog nadzora i određivanja subjekata za njihovo sprovođenje, u skladu sa evropskim standardima, kao i u cilju usaglašavanja sa posebnom odlukom EU, koja uređuje ovu oblast. Ovim je i nametnuta potreba donošenja novog zakona jer oblast zaraznih bolesti sada uređuje Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti iz 2005. godine, koji je do sada mijenjan dva puta.
Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti obuhvata planiranje, programiranje, organizovanje, sprovođenje i nadzor nad sprovođenjem mjera za sprječavanje, suzbijanje, odstranjivanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti, kao i obezbjeđivanje materijalnih i drugih sredstava za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.
Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti vrši se sprovođenjem opštih, posebnih, vanrednih i drugih mjera, u skladu sa ovim zakonom.
U cilju zaštite stanovništva od prenosa zaraznih bolesti, propisana je obaveza sprovođenja zdravstvenih pregleda određenih kategorija stanovništva, kliconoša i zaposlenih u objektima pod sanitarnim nadzorom.
Podaci o obavljenim obaveznim zdravstvenim pregledima evidentiraju se u sanitarnoj knjižici, koju je poslodavac dužan da čuva u poslovnim prostorijama objekta u kojem se obavlja djelatnost i mora biti dostupna na zahtjev sanitarnog inspektora.
U postupku pripreme predloga ovog zakona po pitanju inspekcijske kontrole obaveznih zdravstvenih pregleda i posjedovanja sanitarne knjižice u objektima u poslovanju hranom izvršeno je usaglašavanje stavova sa Ministarstvom poljoprivrede i rauralnog razvoja, uz posredovanje Ministarstva evropskih poslova i konsultacije sa Evropskom komisijom (koja je stava da je prihvatljivo rješenje da postupa i sanitarni inspektor i inspektor za hranu). Nakon međusobnih komunikacija i neposrednog usaglašavanja stavova predstavnika Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstva evropskih poslova, zaključeno je da inspekcijski nadzor u svim objektima vrši sanitarni inspektor.
U cilju pune primjene ovih zakonskih rješenja, kako je i zaključeno na zajedničkom sastanku predstavnika tri ministarstva, potrebno je uspostaviti efikasan sistem koordinacije resora na osnovu jasno definisanog plana kontrole, kako bi se izbjeglo eventulano ponavljanje kontrola i preklapanje nadležnosti sanitarnog inspekrtota i inspektora za hranu, uz čvršću vezu i koordinaciju nadležnih ministarstava i utvrđivanje zajedničkih uputstava i smjernica za vršenje inspekcijskog nadzora.
Predlogom ovog zakona propisana je obavezna vakcinacija djece protiv određenih zaraznih bolesti, tako da je roditelj, usvojilac, odnosno staratelj dužan da djetetu predškolskog i školskog uzrasta omogući vršenje vakcinacije protiv određenih zaraznih bolesti, pod prijetnjom novčane kazne za prekršaj u iznosu od 100 eura do 2.000 eura.
Predlogom ovog zakona utvrđeno je da se međunarodne obaveze u vezi sa sprječavanjem, suzbijanjem, odstranjivanjem i iskorjenjivanjem zaraznih bolesti utvrđenih Listom zaraznih bolesti, kao i ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju, izvršavaju u skladu sa međunarodnim zdravstvenim propisima, programima Svjetske zdravstvene organizacije i drugim međunarodnim aktima.
U obezbjeđivanju i sprovođenju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti učestvuju: organi državne uprave i organi lokalne uprave; zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja pružaju usluge zdravstvene zaštite u skladu sa posebnim zakonom; zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici; organizacije zdravstvenog osiguranja; vaspitno-obrazovne, sportske i druge ustanove i organizacije u kojima se obavljaju uslužne djelatnosti; pravna lica i preduzetnici; humanitarne, vjerske i druge organizacije, zajednice i udruženja, kao i građani.
Međusektorska saradnja, u odnosu na zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti je veoma značajna, tako da su zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja pružaju usluge zdravstvene zaštite dužni da o pojavi zarazne bolesti, odnosno bolničke infekcije, odmah obavijeste nadležnu zdravstvenu ustanovu, odnosno Institut, organ uprave nadležan za inspekcijske poslove i organ uprave nadležan za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitrane poslove u slučaju pojave zoonoza i bolesti prenosivih hranom.
Predlogom ovog zakona uređena je i ozbiljna prekogranična prijetnja zdravlju, a planiranje pripravnosti ključno je za efikasno praćenje, rano upozorenje i suzbijanje ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju. U slučaju ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju koja potiče od zoonoske infekcije, važno je obezbijediti interoperabilnost zdravstvenog i veterinarskog sektora u smislu planiranja pripravnosti i odgovora.
Zdravstvene ustanove, pravna lica i građani dužni su da sarađuju sa organima državne uprave, kao i zdravstvenim ustanovama koje imaju organizovanu epidemiološku službu i da im omoguće obavljanje propisanih pregleda, uzimanje potrebnog materijala i sprovođenje drugih mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i bolničkih infekcija.
Zaposlenim koji rade na poslovima iz djelatnosti koja se obavlja u objektima pod sanitarnim nadzorom, kao i zaposlenmi koji rade u objektima u kojima se obavlja djelatnost rukovanja hranom u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane poslodavac je dužan da obezbijedi osnovna znanja o sprječavanju zaraznih bolesti, u skladu sa vrstom poslova koje obavljaju.
U skladu sa težinom prekršaja, ovim predlogom zakona propisane su i odgovarajuće novčane kazne za prekršaje, za pravna i odgovorna lica u pravnom licu, kao i za fizička lica.

KONFERENCIJA ZA MEDIJE NAKON 52.SJEDNICE VLADE CRNE GORE: