Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

JAVNI POZIV za prijavu projekata/programa Podrška preventivnim servisima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a

Datum objave: 20.11.2017 15:19 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


JAVNI POZIV

za prijavu projekata/programa

Podrška preventivnim servisima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020

 

Ministarstvo zdravlja poziva NVO koje su aktivne u oblasti rada sa ključnim populacijama pod povećanim rizikom od infekcije HIV/AIDS-om, da se prijave za finansijsku podršku projektima/programima koji doprinose preventivnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a:

 

1.     Projekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnim populacijama

2.     Projekti/programi usmjereni na unapređenje tretmana osoba koje žive sa HIV-om.

 

Ukupno planirana vrijednost projekata/programa je 100.000 eura.

1. Projekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnim populacijama -  planirana vrijednost iznosi 90.000 eura, od čega se 80.000 eura odnosi na preventivne aktivnosti a 10.000  eura na nabavku neophodnih medicinskih i nemedicinskih sredstava;

2. Projekti/programi usmjereni na unapređenje tretmana osoba koje žive sa HIV-om - planirana vrijednost iznosi 10.000 eura.

 

Minimalni iznos finansijskih sredstava, po pojedinom projektu je od 5.000 eura, a maksimalni iznos 90.000 eura.

Prihvatljiv vremenski period za sprovođenje projekata je do 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana, od dana objavljivanja i traje do 04. decembra 2017. godine.

Prijavu na Poziv može da podnese nevladina organizacija koja je upisana u Registar nevladinih organizacija i djeluje u  Crnoj Gori (zaključno s danom objave Poziva) najmanje jednu godinu u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih Pozivom, što je vidljivo iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu organizacije; vodi transparentno finansijsko poslovanje, u skladu sa nacionalnim propisima.

 

Detaljne informacije o Pozivu nalaze se u Upustvu za podnosioce prijava.

Obrazac za prijavu i Uputstvo za podnosioce, dostupni na web stranici Ministarstva zdravlja www.mzdravlja.gov.me.

Postupak otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom, kao i indikativni kalendar sprovođenja Poziva, detaljno su opisani u Upustvu za podnosioce prijava. Razmatraće se samo projekti koji su prijavljeni u roku datom u ovom pozivu, i koji u cjelosti ispunjavaju uslove iz Poziva.

Pitanja u vezi ovog Poziva mogu se postaviti isključivo elektronskim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: nikola.antovic@mzd.gov.me zaključno sa 24. novembrom 2017. godine.

POTREBNA DOKUMENTA:

Uputstvo za prijavu možete preuzeti klikom OVDJE

Obrazac za prijavu možete preuzeti klikom OVDJE

Obrazac za prijavu projektnog budžeta možete preuzeti klikom OVDJE