Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

Izlaganje ministra Hrapovića na simpozijumu na temu:Autizam i poremećaji iz autističnog spektra"

Izlaganje ministra Hrapovića na simpozijumu na temu:Autizam i poremećaji iz autističnog spektra"
Datum objave: 10.10.2017 14:09 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Dame i gospodo, uvaženi gosti, predstavnici nevladinih organizacija, članovi medijske zajednice,

Zadovoljstvo mi je što danas imamo priliku da otvoreno i konstruktivno razgovaramo o autizmu i poremećajima iz autstičnog spektra sa eminentnim svjetskim stručnjacima za ovu oblast i predstavnicima zdravstvenog sistema i nevladinog sektora.
Tema je za nas izuzetno značajna, jer smo po prvi put počeli sistemski rješavati probleme djece sa autizmom i njihovih porodica. Svima nam je poznato da u budžetu proteklih godina nijesu opredjeljivana sredstva za tu svrhu, da još uvijek nemamo Centar za autizam, niti bazu podataka o broju djece sa autizmom. Sve ovo smo zatekli i riješili da temeljno uredimo ovu oblast i djeci sa autizmom omogućimo ranu dijagnostiku poremećaja, rehabilitaciju, kao i dostupnost svega što im je potrebno, kako bismo i njima i njihovim porodicama dugoročno poboljšali kvalitet života. To je dug i težak proces, ali krenuli smo s mrtve tačke i vrlo brzo će i rezultati biti vidljivi.
Uvažavajući specifičnosti djece s autizmom i potrebe specifičnog programa rada s ovom populacijom, izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti definisana je obaveza Ministarstva zdravlja da osnuje Centar za autizam, kao ustanovu za brigu, obrazovanje i rehabilitaciju autistične djece, omladine i osoba po programima za autističnu djecu. S obzirom da je nerealno postavljeni rok istekao krajem prošle godine, neposredno po formiranju novog saziva Ministarstva zdravlja, a da prethodno nijesu stvoreni ni kadrovski, prostorni, niti finansijski uslovi za ovu vrstu aktivnosti, suočili smo se sa ogromnim pritiskom javnosti, obavezom, ali i željom da pružimo prvu i pravu podršku osobama sa poremećajima iz autističnog spektra i njihovim najbližim.
Smatrajući da se radi o izazovu koji je po svojoj prirodi kompleksan i zahtijeva multidisciplinarni pristup, otpočelo se sa rješavanjem na način što je najprije formirano Nacionalno međuresorno tijelo, a koje čine predstavnici Ministarstva zdravlja, prosvjete i rada i socijalnog staranja, UNICEF-a, Svjetske zdravstvene organizacije, Instituta za javno zdravlje, Doma zdravlja Podgorica, KCCG, Prof. dr Dragan Laušević, i predstavnici NVO.
Postavili smo sebi zadatak da izradimo Nacionalnu startegiju i akcioni plan koji definišu konkretne zadatke svakog resora i termine za sprovođenje aktivnosti. Takođe, definisani su načini za osposobljavanje i edukaciju kadra za bavljenje djecom sa poremećajima iz autističnog spektra, kao i obezbjeđivanje prostornih kapaciteta.
Rezultat naših međunarodnih aktivnosti na planu edukacije i zajedničke saradnje sa državama regiona i naprednim evropskim centrima je i ovaj susret, koji doživljavam kao priliku da sa najeminentnijim stručnjacima iz ove oblasti razmijenimo iskustva i naučimo ono što je moderna medicina usvojila kao imperativ iz ove oblasti. Cilj ovog skupa je da se iskaže istinska spremnost da se u Crnoj Gori problem autizma riješi na sistemski, sistematičan način, isklčjučivo uz uvažavanje naučnih dostignuća.
Predstavnici Ministarstva zdravlja obišli su Centar za autizam u Tirani, koji se smatra jednim od najnaprednijih centara u jugoistočnoj Evropi i dogovorena je saradnja u oblasti edukacije kadra koji će raditi sa našom djecom čiji je maternji jezik albanski. Takođe, sa profesoricom Nirvanom Pištoljević dogovrena je saradnja u oblasti edukacije kadra koji će se baviti ranom intervencijom. Tokom ovog mjeseca biće realizovano niz aktivnosti dogovorenih sa UNICEF-om i nevladinm sektorom.
Aktivnosti koje su sprovedene na obezbjeđenju prostornih kapaciteta su se kretale u dva pravca: Izgradnja novog prostora koji bi bio u sastavu Instituta za bolesti djece KCCG, i za koji je strategijom predviđeno 1.5 miliona eura, za narednu budžetku godinu.
Međutim, Ministarstvo je već dva i po mjeseca u ozbiljnim pregovorima za dobijanje prostora, koji je već izgrađen i opremljen. Uspješan ishod ovih pregovora omogućio bi da naša djeca koja imaju probleme iz autističnog spektra mogu sve medicinske usluge i servise da dobiju odmah.
Edukacija kadra koji bio radio sa djecom u ovom prostoru već je predviđena programom kontinuirane medicinske edukacije i ne postoji potreba da izdvajanje dodatnigh novčanih sredstava.
Sve ovo daje nam za pravo da kažemo da smo na dobrom putu da našim mališanima obezbijedimo adekvatnu njegu i brigu kakvu zaslužuju i kakvu je država u obavezi da im pruži.
Našu namjeru da se najozbiljnije odredimo prema ovom problemu, prepoznali su- prije svega porodice osoba sa poremećajima iz autističnog spektra, ali i predstavnici nevladinog sektora koji se sve vrijeme predano zalažu da Nacionalni Centar za autizam bude prva adresa sa koje će se dalje usmjeravati svi prioriteti koje, kao zajednica moramo stalno imati na umu.
Ovo je prilika da se onima kojima je briga najpotrebnija i kojima je Centar namijenjen zahvalim na strpljenju i pozovem da ostanemo partneri i zajednički kreiramo bolju i izvjesniju budućnost za našu djecu.