Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

Izlaganje generalne direktorice dr Alme Drešević na konferenciji povodom Medjunarodnog dana mentalnog zdravlja

Izlaganje generalne direktorice dr Alme Drešević na konferenciji povodom Medjunarodnog dana mentalnog zdravlja
Datum objave: 10.10.2017 13:56 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Uvažene koleginice i kolege, dragi gosti, predstavnici medija,uvazeni predavaci
Posebno mi je zadovoljstvo i čast da vas pozdravim u ime Ministarstva zdravlja Crne Gore i učestvujem na konferenciji povodom medjunarodnog dana mentalnog zdravlja na temu „ Razvoj i promocija servisa podrske u zajednici za osobe koje imaju problema sa mentalnim zdravljem“ organizaciji Caritasa Barske nadbiskupije i Ministarstva zdravlja
Ministarstvo zdravlja Crne Gore i Caritas Barske nadbiskupije realizacijom aktivnosti predviđenih Memorandumom o saradnji, izgradili su partnerski odnos i ostvarili veoma dobru saradnju u oblasti zaštite i unaprjeđenja mentalnog zdravlja. Međusobna saradnja se zasniva na primjeni nacionalnih strateških dokumenata i akcionih planova iz ove oblasti.
Caritasova mreza u Crnoj Gori koju cine Caritas Crne Gore, Caritas Barske nadbiskupije i Caritas Kotorske biskupije vrlo intenzivno saradjuje sa zdravstvenim institucijama u Crnoj Gori zadnjih 15-tak godina. U okviru svojih aktivnosti u cilju podrske Ministarstva zdravlja tokom prosle godine uradjena je Studija izvodljivosti za servis Kuca na pola puta; takodje Caritas je pruzio podrsku pilotiranju servisa Kucne posjete za osobe koje imaju problema sa mentalnim zdravljem u Kotoru, i za tu svrhu donirao automobile. Aktuelnim projektom pod pokroviteljstvom Caritasa planirana je podrska uspostavaljanju servisa kucnih posjeta u Baru, Kotoru i Podgorici.
Svijest o mentalnom zdravlju stanovnika jedne zajednice može se mjeriti kroz aktuelnu politiku mentalnog zdravlja, kao i činjenicu koliko je ona zastupljena u globalnoj zdravstvenoj politici zemlje. Duševno zdravlje je dio opšteg zdravlja, a ne samo odsustvo bolesti. Problem mentalnog zdravlja pogađa društvo u cjelini, te je njegovo unaprjeđenje veliki izazov za državu.
Danas se u svijetu procjenjuje da 450 miliona patioca neke psihičke bolesti ili poremećaja ponašanja, dok su četiri od šest vodećih uzroka izgubljenih godina provedenih onesposobljenošću za rad depresija, alkoholizam, šizofrenije i bipolarni poremećaji. Prema podacima SZO, 33% izgubljenih godina, provedenih sa onesposobljenošću posljedica su neuropsihijatrijskih poremećaja. Četiri od šest vodećih uzroka izgubljenih godina, provedenih sa onesposobljenošću su depresija, alkoholizam i bolesti uzrokovane alkoholom, shizofrenija i bipolarni afektivni poremećaj.
Zdravstvena zaštita mentalno oboljelih lica u Crnoj Gori uređena je Zakonom o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica, a Ministarstvo zdravlja preduzima mjere i aktivnosti na adekvatnijoj zaštiti mentalno oboljelih lica u ostvarivanju njihovih prava i tretmanu u njihovom liječenju, u dijelu unaprijeđenja zaštite i položaja ovih lica.
Ministarstvo zdravlja preduzima aktivnosti realizacijom akcionog plana nastalog na osnovu strategije mentalnog zdravlja. Od aktivnosti koje su realizovane je formiranje radnih grupa za izradu nove strategije mentalnog zdravlja, zatim radne grupe za izradu, petogodisnjeg plana za prevenciju suicida, radna grupa za deinstitucionalizacija bolnickih pacijenata. Nova aktivnost koja je završena prošle sedmice je uvođenje nove usluge za Centre za metalno zdravlje -kućne psihijatrijske posjete od strane asertivnog tima( psihijatar, psiholog, doc radnik, sestra i ona treba da se počne primjenjivati od četvrtog kvartala ove godine. Urađen je pravilnik i Uputstvo i dato na objavu u „Sl listu CG“. Realizovali smo po Vladinom programu akcioni plan za alkoholizam 2017 do 2021 koji je usvojen prošlog mjeseca od strane Vlade. Formirali smo članove koordinacionog tijela Nacionalnog savjeta za alkoholizam koji treba da krene sa realizacijom iz a.plana za alkoholizam.

U 2013. godini urađene su izmjene i dopune postojećeg zakona o Zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica koji je usklađen sa evropskim standardima. Ministarstvo zdravlja je 2012.godine objavilo prve nacionalne smjernice dobre kliničke prakse za shizofreniju, a u ovoj godini izlaze i nacionalne smjernice dobre kliničke prakse za depresiju. Urađen je nacionalni registar za bolesti zavisnosti,a u toku je proces izrade nacionalnog registra za psihoze. Akcioni plan za unaprijeđenje mentalnog zdravlja u Crnoj Gori kreiran na zahtjev Ministarstva zdravlja i u saradnji sa kancelarijom SZO u Podgorici.
Buduće aktivnosti Ministarstva zdravlja biće prvenstveno fokusirane na jačanju službi i servisa mentalnog zdravlja u zajednici, kroz jačanje uloge timova u Centrima za mentalno zdravlje, što će rezultirati boljim servisom, kvalitetnijom uslugom korisnicima i smanjenjem rizika za hospitalizaciju.
Zaštita mentalnog zdravlja i reforma službi mentalnog zdravlja zahtijevaju razvijanje partnerstva i intersektorsku saradnju civilnog društva, obrazovnog sistema, različitih ministarstava i medija, zato Ministarstvo zdravlja podržava svaku aktivnost koja promoviše zdravlje, doprinoseći ostvarivanju našeg strateškog cilja.
Čvrsto ćemo predvoditi savremeni koncept razvoja psihijatrije usmjeren ka psihijatriji u zajednici i destigmatizaciji osoba sa mentalnim problemima, što u postojećim okolnostima predstavlja veliki izazov i ogroman zadatak za budućnost.

HVALA