Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

Vlada utvrdila Predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu

Vlada utvrdila Predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu
Datum objave: 28.09.2017 14:48 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu. Na konferenciji za medije održanoj nakon sjednice, sekretar Ministarstva zdravlja Nikola Antović istakao je da se zdravstvena ispravnost vode po prvi put uređuje posebnim zakonom, kao i da je predloženi zakonski tekst pripreman uz široko učešće zainteresovane javnosti i da je uskađen sa odgovarajućim regulativom Evropske unije.
 
IZLAGANJE SEKRETRA MINISTARSTVA ZDRAVLJA NIKOLE ANTOVIĆA NA KONFERENCIJI ZA MEDIJE NAKON 42. SJEDNICE VLADE:
 

Vlada Crne Gore na današnjoj sjednici usvojila je Predlog Zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu.

Zdravstvena ispravnost vode se po prvi put uređuje posebnim zakonom. Predlog ovog zakona je pripreman uz široko učešće zainteresovane javnosti i usklađen je sa odgovarajućom Direktivom Evropske unije koja uređuje ovu oblast.

Ovim zakonskim tekstom obuhvaćena je voda koja se upotrebljava za piće, kao i voda koju subjekti za proizvodnju hrane upotrebljavaju za proizvodnju, obradu, očuvanje ili stavljanje na tržište proizvoda ili supstanci namijenjenih za ishranu ljudi.

Polazeći od značaja vode za zdravlje građana i neophodnosti upotrebe zdravstveno ispravne vode, ovim zakonom se propisuju:

  • parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu,
  • obaveze pravnih lica koja obavljaju djelatnost javnog vodosnabdijevanja,
  • aktivnosti u slučaju odstupanja od propisanih vrijednosti parametara,
  • praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu (monitoring),
  • kao i druga pitanja od značaja za obezbjeđivanje zdravstveno ispravne vode.

Zdravstveno ispravnom vodom se smatra ona koja ne sadrži:

  • mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike ili supstance koje bi, u broju ili koncentraciji, mogle da predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi;
  • štetne materije u koncentracijama koje, same ili zajedno sa drugim materijama, predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi.

Takođe, zdravstveno ispravnom vodom se smatra ona koja:

  • ispunjava propisane vrijednosti u pogledu mikrobioloških, hemijskih i indikatorskih parametara; i
  • ispunjava dopunske parametre koji se mogu utvrditi samo za određeni dio teritorije Crne Gore.

Zdravstveno ispravna i čista voda obezbjeđuje se preduzimanjem mjera i aktivnosti kojima se održavaju ili popravljaju vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode, obezbjeđivanjem kvaliteta tretmana vode, opreme i materijala koji dolaze u kontakt s vodom, kao i zaštitom svih izvorišta i objekata za javno vodosnabdijevanje.

Radi praćenja vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode, propisana je obaveza monitoringa vode, koji se vrši kao kontrolni, odnosno osnovni tj. redovni i revizioni, tj. periodični. Monitoring vode sprovodi Institut za javno zdravlje, prema godišnjem programu koji donosi Ministarstvo zdravlja.

Shodno ovom zakonu, analizu uzoraka vode uzetih u postupku monitoringa i inspekcijskog nadzora obavljaće laboratorija zdravstvene ustanove koja je akreditovana u skladu sa standardima i koja će imati ovlašćenje Ministarstva zdravlja za obavljanje tog posla.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu njega vrši Ministarstvo zdravlja, a poslove inspekcijskog nadzora iz stava 1 ovog člana organ uprave nadležan za poslove inspekcijskog nadzora preko sanitarne inspekcije.

Link na konferenciju za medije