Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

Ministarstvo zdravlja na nacionalnoj konferenciji “Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primjena u Crnoj Gori”

Ministarstvo zdravlja na nacionalnoj konferenciji “Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primjena u Crnoj Gori”
Datum objave: 28.09.2017 10:28 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


Načelnica u Direktoratu za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja, Senka Klikovac, učestvovala je na nacionalnoj konferenciji “Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primjena u Crnoj Gori”, koju je organizovala nevladina organizacija SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica. Konferencija je dio projekta "Zaštita od rodno zasnovanog nasilja - uslov demokratije i vladavine prava“ koji sprovode SOS telefoni za žene i djecu žrtve nasilja iz Podgorice, Berana i Ulcinja, a finansira ga Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Izlaganje načelnice Klikovac na nacionalnoj konferenciji “Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primjena u Crnoj Gori”:

mzd“Čast mi je i zadovoljstvo da sam danas na ovom skupu od izuzetnog značaja posebno kada je tema “Zaštita od rodno zasnovanog nasilja”, kao uslov demokratije i vladavine prava i da ujedno pozdravim sve prisutne učesnike konferencije.
Zaštita od rodno zasnovanog nasilja, kao uslov demokratije i vladavine prava je strateško opredjeljenje Vlade Crne Gore, pa i Ministarstva zdravlja kroz aktivnosti u sektoru zdravstva, sa opredjeljenjem da je rodon zasnovano nasilje u potpunosti neprihvatljivo na bilo koji način u svim segmentima zdravstvenog sistema.
Dužnost i obaveza je svakog pojedinca da obezbijedi zaštitu od bilo kog oblika nasilja, pa i kada je u pitanju rodno zasnovano nasilje jer demokratija i vladavina prava ne prepoznaju nasilje kao pojavu bilo kog društva pa ni crnogorskog.
Prevencija i društvene vrijednosti, gdje se suočavamo sa dvostrukim izazovom – s jedne strane, tu je nedovoljno razvijena svijest opšte populacije o značaju rodne jednakosti i nenasilja kao društvenih vrijednosti, a sa druge, kod profesionalaca koji rade u ovoj oblasti nije razvijena svijest o rodno zasnovanom nasilju i važnosti pristupa u kome je žrtva u centru pažnje.
Problem nasilja je veoma kompleksan i mora se odvijati kroz precizno strukturiranu i koordiniranu saradnju svih nadležnih institucija i pravosuđa, kao i kroz efikasan nadzor nad sprovođenjem zakona.
U sektoru zdravlja mjere podrazumijevaju unaprjeđenje postojećih servisa opšte i specijalizovane podrške kako bi se uskladili sa standardima koje propisuju Konvencija Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, i Konvencija o sprječavanju svih vidova diskriminacije žena.
U skladu sa strateškim opredjeljenjima svim mjerama kada je u pitanju nasilje, bez obzira na koju oblast za rješavanje problema se odnosile, mora se obezbijediti multidisciplinarni pristup, jer je to jedini način za smanjenje nasilja i stvaranje uslova za slobodan i ravnopravan život bez nasilja, kao i cjelokupnog društva na dobrobit svih građana države, te samim tim i izgradnjom cjelokupnog sistema bez bilo kog oblika nasilja.”