Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

Reagovanje na izvještaj DRI o reviziji „Planiranje javnih nabavki“

Datum objave: 07.09.2017 18:33 | Autor: Ministarstvo zdravlja / Služba za odnose s javnošću

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo zdravlja uvažava ocjenu Državne revizorske institucije da u sistemu planiranja nabavki medicinske opreme postoje određene slabosti, koje se prvenstveno ogledaju u nedostatku jedinstvene metodologije snabdijevanja javnih zdravstvenih ustanova opremom i utvrđivanje plana godišnjih potreba za istom.
Ipak, smatramo da ocjenu koja dovodi u vezu slabosti u planiranju nabavke medicinske opreme sa troškovima liječenja van sistema zdravstva Crne Gore, ne treba vezati isključivo za nabavku opreme jer je upućivanje pacijenata na liječenje u inostranstvo uzrokovano i nedostatkom drugih uslova za uspješno liječenje, kao što su terapijske procedure, visokospecijalistički kadar i drugo.
Takođe, s obzirom na malu populaciju države Crne Gore nije ekonomski opravdano razvijati sve kapacitete u zemlji za dijagnostiku i liječenje pojedinih oboljenja. Takođe, nabavka određene opreme nije ekonomski isplativa za zemlju.

U Izvještaju se na neadekvatan način dovode u vezu troškovi liječenja izvan javnog zdravstvenog sistema I odlazak pacijenata na liječenje u inostranstvo, kao uzrok dodatnih troškova u sistemu.

Kada je riječ o upućivanju pacijenata u druge države u inostranstvu i troškovima liječenja ne možemo govoriti o neracionalnom trošenju već naprotiv o racionalizaciji troškova u ovom segmentu. U prilog ovome stoji i činjenica da se troškovi liječenja u inostranstvu u 2016. god. kreću na istom nivou kao 2009. godine, a značajno veći broj osiguranika je upućen na liječenje u druge države u inostranstvu u okviru istih sredstava, dok je smanjen broj osiguranika liječenih u zdravstvenim ustanovama u Srbiji (2009. god. troškovi liječenja van CG iznosili su 7,22 mil. €, a 2016. godine 7,03 mil. €).

Ovo je postignuto postizanjem povoljnijih uslova za liječenje naših osiguranika kroz sniženje cijena zdravstvenih usluga, kao i upućivanjem u skladu sa bilateralnim ugovorima o socijalnom osiguranju sa određenim evropskim državama, koji podrazumijevaju pružanje usluga pod istim uslovima koji važe za njihove osiguranike i kod kojih nema avansnog plaćanja već se vrši konačan obračun troškova liječenja između država.
Nije jasno na osnovu čega su državni revizori izveli zaključak da je Fond za zdravstveno osiguranje bez prethodne procjene potpisivao ugovore sa privatnim zdravstvenim ustanovama za pružanje usluga pri čemu se kao primjeri navode nabavka magnentne rezonance i hiperbarične komore.
U oba navedena primjera postignute su uštede kroz značajno smanjenje cijena ovih usluga i kroz smanjenje broja upućenih.
Broj upućenih za uslugu hiperbarične oksigene terapije (HBO) u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu smanjen za više od polovine. Razlog tome je što je Fond sa KCCG definisali preciznije indikacije, na osnovu kojih se ostvaruje pravo na ovu uslugu. Takođe,važno je naglasiti da se ova usluga pruža u zdravstvenim ustanovama koje su sastavni dio Zdravstvene mreže.
U Izvještaju je naveden podatak da je OB Meljine za 2015. godinu iz budžeta Fonda uplaćeno 2.616.949,18 €, a ovaj iznos se ne odnosi samo na usluge HPO već i na sve ugovorene usluge. Za usluge HBO u 2015. godini fakturisano je 939.777,10 €, a u 2016. godini 298.066,59 €, što dovoljno govori o postignutim uštedama.
Kada je u pitanju zaključivanje ugovora za usluge MR, osnovni kriterijum za zaključivanje ugovora su bile Liste čekanja na ovu uslugu, zbog nedostajućih kapaciteta u KCCG, prije svega kadrovskih. Prvi ugovor je zaključen u martu 2015. godine, a Fondu je za 2015. godinu fakturisano 253.171,47 € za 1544 pacijenta, dok je za prvih 5 mjeseci 2017. godine za 403 pacijenta fakturisano 67.970,00 €, što govori o smanjenu broja upućenih i smanjenu troškova. Ovo je rezultat bolje organizacije KCCG i uvođenja dopunskog rada zaposlenih u KCCG.

Ministarstvo zdravlja je već pokrenulo aktivnosti na izradi Strateškog dokumenta koji se odnosi na nabavku medicinske opreme, a zasnovanoj na potrebama zdravstvenog sistema i raspoloživih sredstava.