Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Evropskog izvještaja o statusu implementacije Akcionog plana za prevenciju zlostavljanja djece

Datum objave: 28.07.2017 17:05 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ( “Službeni list Crne Gore” broj 07/12 od 30.01.2012), Ministarstvo zdravlja upućuje

 

JAVNI POZIV

 

nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Evropskog izvještaja o statusu implementacije Akcionog plana za prevenciju zlostavljanja djece u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom

 

Zadatak nacionalnog tima je da u saradnji sa Nacionalnim koordinatorom za podatake učestvuje u izradi Evropskog izvještaja o statusu implementacije Svjetske zdravstvene organizacije Akcionog plana za prevenciju zlostavljanja djece, primjenjujući jedinstvenu metodologiju izrade izvještaja koja je obavezna za sve zemlje članice Svjetske zdravstvene organizacije.

 

Evropski izvještaj o stanju prevencije zlostavljanja djece ima za cilj praćenje napretka u sprovodjenju aktivnosti Evropskog akcionog plana za borbu protiv zlostavljanja djece od 2015. do 2020. godine i postizanja cilja Ujedinjenih nacija za održivi razvoj 16.2. Ovaj izvještaj će procijeniti stepen realizacije konkretnih aktivnosti navedenih u Evropskom akcionom planu za sprečavanje zlostavljanja djece u pojedinim Evropskim zemljama.


Izvještaj će biti izradjen popunjavanjem upitnika sa pitanjima koja se odnose na indikatore predložene za praćenje Evropskog plana djelovanja za sprečavanje zlostavljanja djeteta. Upitnik se sastoji iz tri glavna dijela koja pokrivaju tri cilja akcionog plana:


- Politika sredine i upravljanje

- Istraživanje i monitoring i

- Sprovodjenje preventivnih programa i odgovarajućih servisa.

 

Podaci na nacionalnom nivou će biti prikupljeni kroz standardizovani postupak prikupljanja podataka popunjavanjem navedenog upitnika. Nacionalni tim eksperata iz vladinog i nevladinog sektora sa Nacionalnim koordinatorom za prikupljanje podataka će na sastanku razmotriti dostavljene odgovore, i na osnovu toga formirati odgovor zemlje za Evropski izvještaj o statusu implementacije Akcionog plana za prevenciju zlostavljanja djece.

Finalni izvještaj o statusu sprovodjenja Evropskog plana djelovanja za sprečavanje zlostavljanja djece, će biti predstavljen Regionalnom odboru Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu 2018. godine.

Rok za podnošenje predloga kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Evropskog izvještaja o statusu implementacije Akcionog plana za prevenciju zlostavljanja djece je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva.


Predlog kandidata vrši se na propisanom OBRASCU, koji se može preuzeti sa web sajta Ministarstva zdravlja: www.mzdravlja.gov.me, gdje će biti postavljen i javni poziv.


Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva zdravlja, radnim danom od 8 do 14 časova na adresu:


Vlada Crne Gore
Ministarstvo zdravlja
Rimski trg 46
20 000 Podgorica

Crna Gora


Prijave za javni poziv kao i eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinje se mogu slati na navedenu adresu, ili na tel: +382 20 482 489; fax: 078 113 128, kao i elektronskim putem na e-mail: kontakt osobe za saradnju sa NVO, dr Larisa Redžepagić, e-mail: larisa.redzepagic@mzd.gov.me, ili Nacionalnog koordinatora za podatke, Svetlana Stojanović, tel: 020 482 372, e-mail: svetlana.stojanovic@mzd.gov.me, sa napomenom: “Predlog kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Evropskog izvještaja o statusu implementacije Akcionog plana za prevenciju zlostavljanja djece u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom”.


Ministarstvo zdravlja će u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mzdravlja.gov.me objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi/ne za člana/icu nacionalnog tima sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.


Ministar zdravlja će u roku od pet dana od objave liste kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu nacionalnog tima, izabrati najviše do dva/dvije kandidata/kinje koji/e za koje je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija u skladu sa javnim pozivom.

Predlog kandidata/kinje za člana/icu nacionalnopg tima će biti razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u članovima 10, 11 i 12 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ( “Službeni list Crne Gore” broj 07/12 od 30.01.2012).

 

Preuzmite obrazac klikom na link ispod:

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Evropskog izvještaja o statusu implementacije Akcionog plana za prevenciju zlostavljanja djece