Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

Održan dvodnevni seminar na temu “Farmakoterapija u tretmanu bolesti zavisnosti od droga – Međunarodni standardi"

Održan dvodnevni seminar na temu “Farmakoterapija u tretmanu bolesti zavisnosti od droga – Međunarodni standardi"
Datum objave: 28.06.2017 15:59 | Autor: Ministarstvo zdravlja / Služba za odnose s javnošću

Ispis Štampaj stranicu


U okviru dugogodišnje saradnje i proaktivne uloge Ministarstva zdravlja na međunarodnom nivou u oblasti politika sprečavanja zloupotrebe droga, dvodnevnim seminarom na temu “Farmakoterapija u tretmanu bolesti zavisnosti od droga – Međunarodni standardi“ obilježen je 26. jun, Svjetski dan borbe protiv droga.

Seminar u organizaciji Ministastva zdravlja i Ujedinjenih nacija otvorio je državni sekretar ministarstva Milovan Vujović, koji je kazao da je problem zloupotrebe opojnih droga i psihoaktivnih supstanci i uopšte bolesti zavisnosti, problem globalnih razmjera, i da svako društvo i svaka vlada ima obavezu da mobiliše sve raspoložive kapacitete kako bi se zajedno suprotsavili ovom izazovu.

„Vlada Crne Gore sa pažnjom i sa punom pozornošću, multidisciplinarno pristupa ovom pitanju, sa aspekta prevencije, liječenja, rehabiltacije, represije, kontrole, monitoringa imajući u vidu i nepromjenjivu činjenicu geografskog položaja Crne Gore kao tranzitne zone i turističke destinacije na balkanskoj ruti droge“, poručio je Vujović.

Da je seminar prilika da međunarodni stručnjaci razmijene iskustva iz oblasti koje duboko pogađa cijelo društvo, kazao je predstavnik Ujedinjenih nacija, dr Miloš Stojanović.
Stojanović je istakao i kako je ovogodišnja kampanja Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal usmjerena više ka preventivnim aktivnostima, prvenstveno porodično definisanim preventivnim aktivnostima.
Dr Stojanović je zahvalio Ministarstvu zdravlja na saradnji i istakao posvećenost resora ovim pitanjima.
Tokom dvodnevnog seminara predstavljen je Svjetski izvještaj UN-a za 2017. godinu u kojem se navodi da u svijetu ima 255 miliona korisnika droga, a da samo jedna od šest osoba kojima je potrebna pomoć i liječenje bolesti zavisnosti, ima mogućnost da dobije tretman.
Prenesena je poruka Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, gospodina Antonija Gutereša, povodom 26 juna, Svjetskog dan borbe protiv droga koja glasi:
"Zajedno, moramo poštovati jedinstvene obaveze i posvećenost da uradimo u cilju smenjenja zloupotrebe droga,nezakonitog prometa i štetnih posljedica koje droga prouzrokuje, i da osiguramo da naš pristup ovom pitanju promoviše jednakost, ljudska prava,održivi razvoj i veći mir i bezbjednost."
Crna Gora kao članica UN-a i potpisnica konvencija koje se odnose na politike droga, dijeli iste principe i vrijednosti, sadržane u poruci genaralnog sekretara Gutereša.

Profesor Icro Maremmani, ekspert UN-a i predavač medicine bolesti zavisnosti i adiktologije na Univerzitetu u Pizi, detaljno je prikazao Međunarodne standarde za tretman bolesti zavisnosti od droga.
Tokom susreta profesor Maremmani je prenio i praktična iskustva iz zdravstvenog sistema Italije i poručio da je dijagnoza bolesti zavisnosti od droga, kao i svaka druga dijagnoza i da joj se tako i pristupa, te da je ovaj pristup kompatibilan sa pristupom koji ima i zdravstveni sistem u Crnoj Gori.
Profesor Maremmani, je tokom izlaganja obradio teme dualne dijagnoze kod bolesti zavisnosti, psihijatrijskog komorbiditeta, poremećaja usljed opijatske zavisnosti, principa supstucione terapije, tretmana opijatske zavisnosti agonistima i djelimičnim agonistima, princip atretmana održavanja metadonom, a govorio je i o smjernicama-preporukama za farmakološki tretman pacijenta sa poremećajima usljed zloupotrebe supstanci, principu održavanja buprenorfinom i buprenorfinom-naloxonom, kao i tretmanu psihopatologije opijatske zavisnosti sa i bez psihijatrisjkog komorbiditeta (depresija/sizofrenija/psihoze itd).

Na skupu je zaključeno da su seminari ovog tipa, veoma korisni našim stručnjacima u zdravstvu u cilju razmjene praktičnih znanja i stručne diskusije na temu koja zaokuplja globalnu stručnu, ali i laičku javnost.
Trideset nacionalnih stručnjaka učesnika dobilo je sertifikate UN- o pohađanju edukacije.
Ministarstvo zdravlja će nastaviti da aktivnim učešćem u radu međunarodnih tijela iz oblasti droga, koja u kontinuitetu omogućava nacionalnim ekspertima neposredan kontakt sa međunarodnim stručnjacima iz oblasti tretmana zavisnosti, sve sa ciljem dostupnosti visoko stručne specijalističke usluge.