Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

SAOPŠTENJE: Ministar Hrapović završio zvaničnu posjetu Regionalnoj kancelariji Svjetske zdravstvene organizacija za Evropu u Kopenhagenu

Datum objave: 08.06.2017 13:39 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicuDelegacija Ministarstva zdravlja, predvodjena ministrom zdravlja dr Kenanom Hrapovićem, završila je zvaničnu posjetu Regionalnoj kancelariji Svjetske zdravstvene organizacija (SZO) za Evropu, u Kopenhagenu.
Predstavljajući viziju daljeg razvoja zdravstvenog sistema, tokom sastanka sa dr Žužanom Jakab, regionalnom direktorkom SZO za Evropu, ministar Hrapović je posebno istakao posvećenost Vlade Crne Gore integrisanom pružanju zdravstvene zaštite, sa posebnim fokusom na primarnu zdravstvenu zaštitu i jačanju kapaciteta potrebnih za efikasno rješavanje hroničnih oboljenja, kao dominantnog uzroka obolijevanja i umiranja u Crnoj Gori.
- Do sada ostvareni rezultati, u saradnji sa SZO, predstavljaju osnovu za inteziviranje pružanja ekspertske podrške, u cilju efikasnije kontrole hroničnih oboljenja, sprovođenja procjene učinkovitosti zdravstvenog sistema, sa posebnim fokusom na unprjeđenje dostupnosti i racionalne upotrebe lijekova - ocijenio je ministar Hrapović.
Ističući da hronična oboljenja predstavljaju javno-zdravstveni izazov i prepreku održivom razvoju u Crnoj Gori, dr Jakab je pozdravila opredijeljenost crnogorske vlade da, kroz multisektorsku saradnju, intenzivira aktivnosti na smanjenju prevalnece pušenja i štetne upotrebe alkohola, naročito u populaciji mladih. Tom prilikom dr Jakab je izrazila očekivanje da će Crne Gora dosljedno sprovoditi obaveze preuzete ratifikacijom SZO okvirne Konvencije o kontroli upotrebe duvana.
Tokom posjete ministru Hrapoviću je uručen sertifikat, kojim se potvrđuje da Crna Gora ispunjava preporuke SZO za uspostavljanje Nacionalnog influenca centra, kao novog člana SZO globalne mreže za nadzor nad influencom.
U domenu kontrole zaraznih bolesti, ocijenjeno je da je neophodno uspostavljanje nacionalne referentne laboratorije za antimikrobnu rezistenciju, kao ključne pretpostavke za efikasnim praćenjem rezistencije bakterija na antimikrobne lijekove, ovo naročito imajući u vidu izuzetno visoki nivo potrošnje antibiotika po glavi stanovnika u Crnoj Gori, u odnosu na prosjek u zemljama Evrope.
Delegacija Crne Gore imala je i niz ekspertskih sastanaka sa direktorima divizija za zdravstveni sistem, zdravstveni informacioni sistem, hronična oboljenja i zarazne bolesti, tokom kojih su obavljene konsultacije o prioritetima saradnje za period 2018-2019.
Regionalna direktorka SZO Žužana Jakab posebno je pozdravila dosadašnji doprinos Crne Gore u promociji rada Zdravstvene mreže za Jugoistočnu Evropu i programa saradnje malih zemalja. Ona je izrazila očekivanje da će regionalne platforme za mobilizaciju resursa i razmjenu znanja i iskustava biti korištene u definisanju i pružanju efikasnog i održivog odgovora na zajedničke izazove sa kojima se suočavaju zdravstveni sistemi zemalja Jugoistočne Evrope.