Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

PONOVLJENI JAVNI POZIV za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Četvrtog Globalnog izvještaja o statusu bezbjednosti na putevima

Datum objave: 21.04.2017 17:13 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ( “Službeni list Crne Gore” broj 07/12 od 30.01.2012), Ministarstvo zdravlja upućuje

 

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Četvrtog Globalnog izvještaja o statusu bezbjednosti na putevima u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom


Zadatak nacionalnog tima je da u saradnji sa Nacionalnim koordinatorom za podatake učestvuje u izradi Četvrtog Globalnog izvještaja o statusu bezbjednosti na putevima, primjenjujući jedinstvenu metodologiju izrade izvještaja koja je obavezna za sve zemlje članice Svjetske zdravstvene organizacije.


Četvrti Globalni izvještaj o statusu bezbjednosti na putevima će biti primarni alat za monitoring napretka u oblasti bezbjednosti na putevima.


Podaci na nacionalnom nivou će biti prikupljeni kroz standardizovani postupak prikupljanja podataka popunjavanjem standarnog upitnika WHO, jedinstvenog za sve 193 zemlje članice WHO. Veoma je važno da svaka zemlja koristi istu metodologiju koja je definisana WHO protokolom. Sve zemlje će oformiti do 8 članova nacionalnog tima sa Nacionalnim koordinatorom za prikupljanje podataka za izradu Četvrtog Globalnog izvještaja o statusu bezbjednosti na putevima.


Kako su
povrede u saobraćaju jedan od vodećih uzroka smrti, ubijajući približno 1,25 miliona ljudi godišnje, od čega probližno 90% se dešava u zemljama sa niskim i srednjim nacionalnim dohotkom, a uzimajući u obzir dinamiku povećanja broja smrtnih slučajeva, pretpostavlja se da će do 2030. godine povrede u saobraćaju biti na petom mjestu uzroka smrtnosti.

U skladu sa Rezolucijom Generalne skupštine UN A/RES/65/255, Svetskoj zdravstvenoj organizaciji je povjerena uloga koordinatora praćenja uticaja Dekade akcije za bezbjednost na putevima 2011-2020. Kreiranje i objavljivanje serije Globalnih izveštaja o stanju bezbednosti na putevima je alat za monitoring realizacije ciljeva Dekade u cilju identifikacije problema i procene stanja bezbednosti na putevima na globalnom, internacionalnom i nacionalnom nivou kao i podsticanja akcija u cilju poboljšanja bezbjednosti na putevima.

Više informacija o Globalnom planu akcija na web adresi:

http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/index.html .

Više informacija o trećem globalnom izvještaju o statusu bezbjednosti na putevima na web adresi:

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/

 

Ciljevi Četvrtog Globalnog izvještaja o statusu bezbjednosti na putevima su:

 

§  prikaz stanja bezbjednosti na putevima u svim državama članicama i procjene promjena koje su se dogodile od objavljivanja Globalnog izveštaja o statusu bezbjednosti na putevima, objavljenog 2015. godine,

§  Identifikacija nedostataka na nacinalnom nivou i stimulacija aktivnosti u cilju poboboljšanja bezbjednosti na putevima,

§  monitoring progresa koji su zemlje napravile u implementaciji mjera koje su identifikovane u Globalnom planu akcija.

Finalni izvještaj je planirano da bude objavljen 2018 godine.

 

Rok za podnošenje predloga kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Četvrtog Globalnog izvještaja o statusu bezbjednosti na putevima je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva.


Predlog kandidata vrši se na propisanom OBRASCU, koji se može preuzeti sa web sajta Ministarstva zdravlja: www.mzdravlja.gov.me, gdje će biti postavljen i javni poziv.


Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva zdravlja, radnim danom od 8 do 14 časova na adresu:


Vlada Crne Gore
Ministarstvo zdravlja
Rimski trg 46
20 000 Podgorica

Crna Gora


Prijave za javni poziv kao i eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinje se mogu slati na navedenu adresu, ili na tel: +382 20 482 489; fax: 078 113 128, kao i elektronskim putem na e-mail: kontakt osobe za saradnju sa NVO, dr Larisa Redžepagić, e-mail: larisa.redzepagic@mzd.gov.me, ili Nacionalnog koordinatora za podatke, Svetlana Stojanović, tel: 020 482 372, e-mail: svetlana.stojanovic@mzd.gov.me, sa napomenom: “Predlog kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Četvrtog Globalnog izvještaja o statusu bezbjednosti na putevima u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom”.


Ministarstvo zdravlja će u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mzdravlja.gov.me objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi/ne za člana/icu nacionalnog tima sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.


Ministar zdravlja će u roku od pet dana od objave liste kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu nacionalnog tima, izabrati onog/u kandidata/kinju koji/a za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija u skladu sa javnim pozivom.


Predlog kandidata/kinje za člana/icu nacionalnopg tima će biti razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Obrazac za prijavu možete preuzeti klikom na link ispod:

OBRAZAC ZA PRIJAVU kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Četvrtog Globalnog izvještaja o statusu bezbjednosti na putevima