Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

Saopštenje: Radionica sa međunarodnim učešćem “Bezbjednost pacijenta i menadžment neželjenih događaja”

Saopštenje: Radionica sa međunarodnim učešćem “Bezbjednost pacijenta i menadžment neželjenih događaja”
Datum objave: 23.12.2014 10:39 | Autor: PR sluzba

Ispis Štampaj stranicu


U organizaciji Direktorata za unapređenje i kontrolu kvaliteta Ministarstva zdravlja i uz podršku TAIEX-a, 22 i 23 decembra 2014 godine, održana je višekorisnička radionica sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Bezbjednost pacijenta i menadžment neželjenih događaja“,.
Direktor Direktorata za unapređenje kvaliteta, dr Sanja Simović ukazala je na značaj organizovanja navedene radionice za zdravstveni sistem Crne Gore. Naime, unapređenje bezbjednosti pacijenta i prevencija bolničkih infekcija preporukom Vijeća EU od juna 2009.godine o bezbjednosti pacijenta, uključujući prevenciju i kontrolu infekcija vezanih za zdravstvenu zaštitu (2009/C151/01) i Direktivom 2011/24/EU o pravima pacijenta u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti, definisane su za sve zemlje EU preporuke i obaveze da izgrađuju sistem koji će omogući dobru implementaciju navedenih preporuka.
Tako su, definisani neželjeni događaji koje su u obavezi zdravstveni radnici, rukovodilac odjeljenja ili glavna medicinska sestra odjeljenja da prijave Komisiji za kontrolu kvaliteta zdravstvene ustanove i direktoru zdravstvene ustanove. Zdravstveni radnici na odjeljenju na kome se dogodio neželjeni događaj i koji najbolje poznaju uslove rada su dužni da izvrše analizu neželjenog događaja u cilju sagledavanja problema koji je uzrokovao neželjeni događaj u toku pružanja zdravstvene zaštite, a sve u cilju sprečavanja ponavljanja iste greške tj. u cilju prevencije i smanjenja rizika takvog neželjenog događaja u budućnosti. Generalno, cilj je smanjenje kliničkog rizika i prevencija neželjenih događaja.
U veoma konstruktivnoj atmosferi radionice razmijenjena su iskustva EU eksperata iz Austrije Mr Leopold-Michael Marzi, direktora pravne službe najveće Opšte bolnice u EU, iz Holandije Ms Yvonne Van Asten, iz slovenačkog medicinskog fakulteta Mr Andrej Robida i iz Ministarstva zdravlja Italije Ms Lucia Guidotti, učesnika iz Albanije, Srbije, Kosova, Federacije BiH, Republike Srpske, Bivše Republike Jugoslavije Makedonije i Turske, što je u skladu sa preporukama EU, prenešenje iskustva sistemom međusobnog učenja na oko 70 predstavnika naših zdravstvenih ustanova.
Saznanja o bezbjednosti pacijenta, prepoznavanju neželjenih događaja, analizi neželjenih događaja u cilju otkrivanja uzroka njihovog nastanka i u cilju učenja o istim, su početak implementacije preporuke Vijeća Evrope 2009/C151/01 i izgradnje sistema učenja na greškama u Crnoj Gori. Takođe, preporuka je da je dobrom definicijom u sistemu zdravstva odvojen sistem izvještavanja, analize i prevencije neželjenih događaja od procesa disciplinske odgovornosti i kažnjavanja u slučaju kršenja zakonskih odredbi.
Ovo je početna edukacija u kontinuiranom procesu edukacija koje slijede, jer da bi se sve navedeno moglo primjenjivati u praksi, neophodno je upoznati sve zaposlene u sistemu zdravstva sa definicijama neželjenih događaja, listom neželjenih događaja koji će se pratiti na nacionalnom nivou, načinom njihove prijave, načinom analize neželjenog događaja, što znači upoznavanje sa značajem prepoznavanja i prijave neželjenih događaja, i obukom o istom.
Nakon obuke zdravstvenih radnika i saradnika Evropa predlaže i osnaživanje znanja pacijenta i njegovo uključivanje u proces prijave neželjenih događaja, kao što je na primjer pad sa kreveta, primjena pogrešnog lijeka (pogrešan pacijent, pogrešna doza, pogrešno vrijeme, pogrešan put unosa, postoperativna infekcija rane i drugo.