Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

Generalna direktorka dr Jovanovski Dašić govorila na promociji Vodiča za dojenje

Generalna direktorka dr Jovanovski Dašić govorila na promociji Vodiča za dojenje
Datum objave: 19.12.2014 15:20 | Autor: PR sluzba

Ispis Štampaj stranicu


Uvažena gdjo Mihajlović, poštovane koleginice i kolege, predstavnici medija
Obaveza svih nas je da omogućimo majkama da u što boljim uslovima pripreme svoje potomstvo za budući život. Ministarstvo zdravlja proteklih godina posvetilo je posebnu pažnju uređivanju ovog veoma bitnog segmenta zdravstvene zaštite.
U skladu sa Strategijom za seksualno i reproduktivno zdravlje i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Ministarstvo zdravlja je u saradnji sa Udruženjem roditelji sa kojima ima potpisan sporazum o saradnji formiralo radnu grupu koja je adaptirala australijski Klinički vodič za dojenje.
Vodič dobre prakse, koji danas predstavljamo, sistematski je razvijen, a pomagaće zdravstvenim radnicima u povećanju broja majki koje će dojiti svoju djecu. Cilj vodiča je ostvarivanje dobrobiti, kako za korisnike i pružaoce zdravstvene zaštite, tako i za zdravstveni sistem u cjelini.
Radna grupa za izradu vodiča i smjernica i razvoj sistema osiguranja kvaliteta je odabrala temu u saradnji sa Udruženjem Roditelji i imenovala radnu grupu za izradu vodiča, koji je u našoj zemlji od najvećeg, ne samo zdravstvenog nego i socijalno-ekonomskog značaja. Osnovni zadatak izrade ovog vodiča je predstavljanje najnovijih rezultata naučnih istraživanja u oblasti medicinskih nauka iz podataka dobijenih pretragom literature („evidence based medicine” - medicina zasnovana na dokazima), a u kontekstu specifičnosti zdravstvenog sistema Crne Gore, kako bi se obezbijedila njihova implementacija u našem sistemu zdravstvene zaštite.
Izradom nacionalnih kliničkih smjernica, promovisaćemo i pružiti podršku dojenju koje je od neprocjenjivog značaja za razvoj i zdravlje novorođenčeta, odojčeta i same majke. Istraživanja pokazuju da u Crnoj Gori oko 17% majki isključivo doji svoju djecu u prvih 6 mjeseci, a svaka četvrta majka podoji svoje dijete u prvom satu od rodjenja djeteta, što je dvostruko manje od prosjeka zemalja u razvoju koji, prema podacima UNICEF-a iznosi 38%. Majčino mlijeko je sve što je djetetu potrebno u prvih šest mjeseci života. Ali, koliko je značajno majčino mlijeko, toliko je značajan i sam čin dojenja, jer dojenje pruža toplinu, dodir i bliskost što doprinosi fizičkom i emotivnom razvoju djeteta.
Razvijanje novih i revidiranje postojećih vodiča predstavljaće kontinuiran proces, kako bi se obuhvatile različite oblasti medicine i zdravstvene zaštite, u skladu sa najnovijim naučnim saznanjima i dokazima.
Izrada nacionalnih vodiča u Crnoj Gori predstavlja pionirski posao, obavljen uz entuzijazam i posvećenost svih učesnika. Izražavam nadu da će smjernice svoj puni i pravi doprinos ostvariti onda kad zažive u svakodnevnoj praksi, čime će unaprijediti kvalitet zdravstvene zaštite i stvoriti uslovi da njeni ishodi budu korisni za pacijente i zdravstveni sistem u cjelini. Na taj način približićemo se jednom od bazičnih ciljeva reforme sektora zdravstva da u fokusu uvijek bude pacijent i njegove potrebe.
Izražavam zahvalnost Udruzenju roditelji gdji Ani Vujnović, gdji Kristini Mihajlović kao i Radnoj grupi dr Sanji Simović, Dr Danojli Dakić, gdji Mirjani Djuranović, gdji Milici Dukić, koji su uz veliki entuzijazam izdvojili svoje slobodno vrijeme da ovaj vodič nastane, a za dobrobit budućih generacija.
Takodje, koristim priliku da najavim da će uskoro iz štampe izaći i naredni vodič pod nazivom "Vodič za carski rez".

HVALA