Manja slova Veća slova RSS

 

 

Kontakt osoba za saradnju sa nevladinim organizacijama: 

Dr Larisa Redžepagić
Tel. +382 20 482 489
Fax: +382 78 113 128
E-mail: larisa.redzepagic@mzd.gov.me


Zakoni o kojima će se sprovoditi javna rasprava u 2018. godini:

  • Predlog zakona o kozmetičkim proizvodima 
  • Predloga zakona o apotekarskoj djelatnosti
  • Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli proizvodnje i prometu supstanci koje se mogu upotrebiti u proizvodnji opojnih drogaSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

Saradnja sa NVO

12.07.2013.

Najava: Poziv za Okrugli sto o Nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti i Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Ministarstvo zdravlja upućuje javni poziv gađanima, zdravstevnim ustanovama, Ljekarskoj komori, Farmaceutskoj komori, Stomatološkoj komori, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, organima lokalne uorave, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim subjektima za učešće u raspravi o Nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti i Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju...

19.06.2013.

Obavještenje Ministarstva zdravlja

Nakon održanog sastanka sa predstavnicima nevladinih organizacija povodom sjednice Državnog savjeta za sprečavanje zloupotrebe droga, 7. juna 2013 godine, i u skladu sa Zaključcima Savjeta, Ministarstvo zdravlja -Odjeljenje za droge, organizuje radni sastanak sa zainteresovanim nevladinim organizacijama koje sprovode aktivnosti u ovoj oblasti...

05.06.2013.

Saopštenje: Izabrane nevladine organizacije

Na kokursu koji je raspisan 17. maja 2013. Godine i objavljen na sajtu Ministarstva zdravlja i u Dnevnom listu Pobjeda, od prijavljenih nevladinih organizacija, izabrane su Cazas, Juventas, SOS Telefon Podgorica, LGBT Forum Progres i Crnogorska fondacija za HIV...

27.05.2013.

Javni poziv za uključivanje u postupak pripreme Predloga zakona o zdravstvenoj zaštiti

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“ br. 12/12), Ministarstvo zdravlja, upućuje JAVNI POZIV zainteresovanoj javnosti (građanima, zdravstvenim ustanovama, Fondu za zdravstveno osiguranje, Agenciji za ljekove i medicinska sredstva, Ljekarskoj komori Crne Gore, Farmaceutskoj komori Crne Gore, stručnim i naučnim institucijama, zdravstvenim ustanovama, državnim organima, organima lokalne uprave, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim subjektima za pitanja koja se uređuju ovim zakonom) da se uključe u postupak pripreme PREDLOGA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

23.05.2013.

Javni poziv za uključivanje u postupak pripreme Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u priprem zakona („Službeni list CG“ br. 12/12), Ministarstvo zdravlja, upućuje JAVNI POZIV zainteresovanoj javnosti (građanima, zdravstvenim ustanovama, Fondu za zdravstveno osiguranje, Ljekarskoj komori Crne Gore, Farmaceutskoj komori Crne Gore, stručnim i naučnim institucijama, zdravstvenim ustanovama, državnim organima, organima lokalne uprave, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim subjektima za pitanja koja se uređuju ovim zakonom) da se uključe u postupak pripreme PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU...

16.05.2013.

Javni poziv Nevladinim organizacijama za članstvo u Nacionalnoj komisiji za HIV/AIDS i Nacionalnom koordinirajućem tijelu za projekte Globalnog fonda za borbu protiv HIV-a, tuberkuloze i malarije

Ministarstvo zdravlja raspisuje javni poziv zainteresovanim Nevladinim organizacijama za članstvo u Nacionalnoj komisiji za HIV/AIDS i Nacionalnom koordinirajućem tijelu za projekte Globalnog fonda za borbu protiv HIV-a, tuberkuloze i malarije...

13.05.2013.

Javni poziv za učešće u raspravi o tekstu Nacrta zakona o obezbjeđivanju krvi

Na osnovu čl. 9 i 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“ br. 12/12), Ministarstvo zdravlja, upućuje JAVNI POZIV građanima, zdravstvenim ustanovama, Ljekarskoj komori, stručnim i naučnim institucijama, Crvenom krstu Crne Gore, državnim organima, organima lokalne uprave, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim subjektima za učešće u raspravi o tekstu Nacrta zakona o obezbjeđivanju krvi...

10.04.2013.

Javni poziv za dostavljanje prijedloga, mišljenja i sugestija na radnu verziju Zakona o obezbjeđivanju krvi

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u priprem zakona („Službeni list CG“ br. 12/12), Ministarstvo zdravlja upućuje JAVNI POZIV zainteresovanoj javnosti (građanima, stručnim i naučnim institucijama, zdravstvenim ustanovama, državnim organima, organima lokalne uprave, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim subjektima za pitanja koja se uređuju ovim zakonom) da se uključe u postupak pripreme PREDLOGA ZAKONA O OBEZBJEĐIVANJU KRVI...

02.10.2012.

Potpisan memoranduma o saradnji između Ministarstva zdravlja, Udruženja „Roditelji“ i Dnevnih novina

Potpisan memoranduma o saradnji između Ministarstva zdravlja, Udruženja „Roditelji“ i Dnevnih novina

Ministar Radunović potpisao Memorandum o saradnji sa Kristinom Mihailović predsjednicom udruženja „Roditelji“ i Marijanom Buljan zamjenicom glavnog i odgovornog urednika Dnevnih novina...

18.06.2012.

Saopštenje: Ministar Radunović otvorio ljetnju školu „Menadžmenta zdravstvenih institucija“

Glavni cilj politike koju vodi Ministarstvo zdravlja je unapređenje indikatora pozitivnog zdravlja stanovništva Crne Gore, kazao je ministar zdravlja Miodrag Radunović na otvaranju XVII ECPD međunarodne ljetnje škole „Menadžment zdravstvenih institucija“...