Мања слова Већа слова РСС

 

 

Контакт особа за сарадњу са невладиним организацијама: 

Др Лариса Реџепагић
Тел. +382 20 482 489
Фаx: +382 78 113 128
Е-маил: лариса.редзепагиц@мзд.гов.ме


Закони о којима ће се спроводити јавна расправа у 2019. години

Министарство здравља ће, у складу са Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", број 41/18), током 2019. године, спроводити јавну расправу о сљедећим законима:

1. Закон о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању

Овим законом ближе ће се уредити одређена питања која нијесу цјелисходно или прецизно уређена важећим Законом о здравственом осигурању ("Службени лист ЦГ", бр.6/16, 2/17, 22/17 и 13/18), укидање допунског здравственог осигурања, као и друга питања којима ће се обезбиједити једноставнија примјена овог закона и остваривање права из обавезног здравственог осигурања и усклађивање са другим важећим законима.

2. Закон о измјенама и допунама Закона о узимању и пресађивању људских органа у сврху лијечења

Овим законом ближе ће се уредити давање сагласности за узимање органа умрлог даваоца за пресађивање у сврху лијечења, које није прецизно уређено важећим Законом о узимању и пресађивању људских органа у сврху лијечења ("Службени лист ЦГ", број 43/16).

3. Закон о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити

Овим законом ближе ће се уредити одређена питања која нијесу цјелисходно или прецизно уређена важећим Законом о здравственој заштити ("Службени лист ЦГ", бр.3/16, 39/16, 2/17 и 44/18), питања којима ће се обезбиједити једноставнија примјена овог закона, у циљу боље организације, пружања квалитетне, доступне и благовремене здравствене заштите и друга питања од значаја за функционисање здравствене заштите, као и усклађивање са другим важећим законима.Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

СТРУЦНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЛИЦА СА СТЕЦЕНИМ ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ

ИЈЗЦГ

Сарадња са НВО

05.07.2019.

Листа кандидата НВО који су предложени за члана Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2019. годину по конкурсу „Подршка програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама"

На основу члана 8 Уредбе о избору представника невладиних организаација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија “Службени лист ЦГ“, број 41/18, Министарство здравља објављује Листу кандидата НВО који су предложени за члана Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2019. годину по конкурсу „Подршка програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама"

10.06.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање представника/це за члана/цу Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма НВО у 2019. години у области здравства

У складу са Уредбом о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“, број 7/12) и Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма НВО у 2019. години („Службени лист ЦГ“, број 83/17), а у вези са чланом 32б Закона о измјенама и допунама Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, број 37/17), Министарство здравља објављује Јавни позив невладиним организацијама за предлагање представника/це за члана/цу Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2019. години у области здравства, по конкурсу „Подршка програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама за 2019.годину“

06.06.2019.

Извјештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о узимању и пресађивању људских органа у сврху лијечења

Јавна расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Јавна расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о узимању и пресађивању људских органа у сврху лијечења спроведена је одржавањем окургог стола у Институту за јавно здравље Црне Горе, дана 27. маја 2019. године, са почетком у 11, 00 сати и достављањем примједби, предлога и сугестија у писаном или електронском облику, у року од 14. маја до 29. марта 2019. године у сврху лијечења спроведена је одржавањем окургог стола у Институту за јавно здравље Црне Горе, дана 27. маја 2019. године, са почетком у 11, 00 сати и достављањем примједби, предлога и сугестија у писаном или електронском облику, у року од 14. маја до 29. марта 2019. године...

13.05.2019.

Јавни позив за укључивање у поступак јавне расправе о тексту Нацрта закона о изменама и допунама Закона о узимању и пресађивању људских органа у сврху лијечења

На основу члана 15 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", број 41/18), Министарство здравља упућује Јавни позив заинтересованој јавности (органима, организацијама, удружењима и појединцима) да се укључе у поступак јавне расправе о тексту НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УЗИМАЊУ И ПРЕСАЂИВАЊУ ЉУДСКИХ ОРГАНА У СВРХУ ЛИЈЕЧЕЊА...

07.05.2019.

Листа представника НВО које су испуниле услове за предлагање представника НВО за члана/цу Радне групе за праћење имплементације Стратегије за превенцију и заштиту ђеце од насиља

На основу члана 8 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Сл. лист ЦГ”, бр. 41/18), Министарство здравља објављује Листу представника невладиних организација које су испуниле услове на основу јавног позива које је Министарство здравља објавило 25.03.2019.године...

06.05.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ заинтересованим невладиним организацијама за консултације у циљу сачињавања Секторске анализе

У складу са чланом 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Сл.лист Црне Горе“, број 41/18), а у вези са чланом 32а став 2 Закона о невладиним организацијама ("Сл. лист ЦГ", бр. 39/11 и 37/17), Министарство здравља објављује Јавни позив заинтересованим невладиним организацијама за консултације у циљу сачињавања Секторске анализе за утврђивање приједлога приоритетних области од јавног интереса и потребних средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у областима здравствене заштите, у 2020. години...

25.04.2019.

Извјештај са друге јавне расправе о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању

На основу члана 18 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист Црне Горе”, број 41/18), Минисатрство здравља, сачинило је Извјештај о спроведеној јавној расправи

18.04.2019.

Обавјештење за НВО чији су пројекти добили средстава за пројекте “Подршке програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама” на конкурсу објављеном 22.06.2018. године

Подсјећамо невладине организације да је у складу са чланом 5 Уговора закључених на основу Одлуке о расподјели средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација у области “Подрске програмима превенције злоупотребе дрога медју кљуцним популацијама” у 2018. години, а сходно одредбама Закона о невладиним организацијама, потребно у року од 15 дана доставити Комисији за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у поменутој области, Извјештај о спровођењу пројекта/програма...

15.04.2019.

ОДЛУКА о расподјели финансијских средстава за пројекте /програме Подршка превентивним сервисима и другим приоритетним активностима у области ХИВ/АИДС

На основу Јавног позива за достављање пријава пројекта/програма „Подршка превентивним сервисима и другим приоритетним активностима у области ХИВ/АИДС-а у складу са Националном стратегијом за борбу против ХИВ/АИДС 2015-2020” који је објављен дана 12.06.2018. године у дневном листу - „Дневне новине“ и на интернет страници Министарства здравља 11.06.2018. године и Закона о невладиним организацијама ("Службеном листу ЦГ", бр. 39/2011 и 37/2017), Комисија за расподјелу средстава невладим организацијама доноси Одлуку о расподјели финансијских средстава за пројекте /програме Подршка превентивним сервисима и другим приоритетним активностима у области ХИВ/АИДС, а у складу са Националном стратегијом за борбу против ХИВ/АИДС 2015-2020...

29.03.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ за консултације у циљу сачињавања Секторске анализе за утврђивање приједлога приоритетних области од јавног интереса и потребних средстава за финансирање пројеката и програма НВО у областима здравствене заштите 2020.

У складу са чланом 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Сл.лист Црне Горе“, број 41/18), а у вези са чланом 32а став 2 Закона о невладиним организацијама ("Сл. лист ЦГ", бр. 39/11 и 37/17), Министарство здравља објављује јавни позив заинтересованим невладиним организацијама за консултације у циљу сачињавања Секторске анализе за утврђивање приједлога приоритетних области од јавног интереса и потребних средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у областима здравствене заштите, у 2020. години.