Мања слова Већа слова РСС

 

 

Контакт особа за сарадњу са невладиним организацијама: 

Др Лариса Реџепагић
Тел. +382 20 482 489
Фаx: +382 78 113 128
Е-маил: лариса.редзепагиц@мзд.гов.ме


Закони о којима ће се спроводити јавна расправа у 2019. години

Министарство здравља ће, у складу са Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", број 41/18), током 2019. године, спроводити јавну расправу о сљедећим законима:

1. Закон о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању

Овим законом ближе ће се уредити одређена питања која нијесу цјелисходно или прецизно уређена важећим Законом о здравственом осигурању ("Службени лист ЦГ", бр.6/16, 2/17, 22/17 и 13/18), укидање допунског здравственог осигурања, као и друга питања којима ће се обезбиједити једноставнија примјена овог закона и остваривање права из обавезног здравственог осигурања и усклађивање са другим важећим законима.

2. Закон о измјенама и допунама Закона о узимању и пресађивању људских органа у сврху лијечења

Овим законом ближе ће се уредити давање сагласности за узимање органа умрлог даваоца за пресађивање у сврху лијечења, које није прецизно уређено важећим Законом о узимању и пресађивању људских органа у сврху лијечења ("Службени лист ЦГ", број 43/16).

3. Закон о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити

Овим законом ближе ће се уредити одређена питања која нијесу цјелисходно или прецизно уређена важећим Законом о здравственој заштити ("Службени лист ЦГ", бр.3/16, 39/16, 2/17 и 44/18), питања којима ће се обезбиједити једноставнија примјена овог закона, у циљу боље организације, пружања квалитетне, доступне и благовремене здравствене заштите и друга питања од значаја за функционисање здравствене заштите, као и усклађивање са другим важећим законима.Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

СТРУЦНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЛИЦА СА СТЕЦЕНИМ ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ

Министарство здравља | ОСЦЕ

Сарадња са НВО

08.03.2019.

Јавни позив за учешће у расправи о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању

На основу члана 15 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", број 41/18), Министарство здравља упућује Јавни позив заинтересованој јавности (органима, организацијама, удружењима и појединцима) да се укључе у поступак јавне расправе о тексту НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ...

08.03.2019.

Листа НВО које су испуниле услове на основу јавног позива за предлагање представника НВО за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава за пројекте из области превенције ХИВ/АИДС-а

На основу члана 8 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа дрЖавне управе и спроводењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ", број 41/18), Министарство здравља објављује листу представника невладиних организација које су испуниле услове на основу јавног позива који је Министарство здравља објавило 19.02.2019. године, за предлагање представника НВО за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2019.години, у области здравства, по конкурсу ,Подршка програмима превенције ХИВ/АИДС међу кључним популацијама"...

08.03.2019.

Листа НВО које не испуњавају услове на основу јавног позива за предлагање представника НВО за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава за пројекте из области превенције ХИВ/АИДС-а

На основу члана 8 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спроводењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ", број 41/18), Министарство здравља објављује Листу представника невладиних организзација који не испуњавају услове На основу јавног позива који је Министарство здравља објавило 19.02.2019. године, за предлагање представника НВО за члана/цу Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2019.години, у области здравства, по конкурсу „Подршка програмима превенције ХИВ/АИДС меду кључним популацијама"...

27.02.2019.

Одлука о именовању чланице Националног савјета за ријетке болести

Комисија за отварање понуда Министарства здравља поводом Јавног позива број 51-97/2019-1 од 15.02.2019. године невладиним организацијама за предлагање представника/це за члана/цу Националног савјета за ријетке болести која је одржана дана 26.02.2019. године донијела је одлуку да се за чланицу Националног савјета за ријетке болести именује г-ђа Наташа Булатовић предсједница Националне организације за ријетке болести Црне Горе.

26.02.2019.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

На основу члана 13 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација (“Службени лист Црне Горе” број 07/12 од 30.01.2012.), Министарство здравља објављује, да на , јавни позив број 51-97/2019-1 од 15.02.2019. године невладиним организацијама за предлагање представника/це за члана/цу Националног савјета за ријетке болести, у законски предвиђеном року, Министарству здравља су пристигли предлози од двије невладине организације и то: Национална организација за ријетке болести Црне Горе и Институт за социјалну и образовну политику...

19.02.2019.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање представника/це за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма по конкурсу „Подршка програмима превенције ХИВ/АИДС међу кључним популацијама“

У складу са Уредбом о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“, број 7/12) и Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма НВО у 2019. години („Службени лист ЦГ“, број 83/17), а у вези са чланом 32б Закона о измјенама и допунама Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, број 37/17), Министарство здравља објављује Јавни позив невладиним организацијама за предлагање представника/це за члана/цу Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2019. години у области здравства, по конкурсу „Подршка програмима превенције ХИВ/АИДС међу кључним популацијама“

15.02.2019.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање представника/це за члана/цу Националног савјета за ријетке болести

На основу члана 8 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње државних органа управе и невладих организација (“Службени лист Црне Горе”, бр.7/12) Министарство здравља упућује Јавни позив невладиним организацијама за предлагање представника/це за члана/цу Националног савјета за ријетке болести...

30.01.2019.

Јавни позив за укључивање у почетну фазу припреме Закона о измјенама и допунама Закона о хитној медицинској помоћи

На основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", број 41/18), Министарство здравља упућује Јавни позив заинтересованој јавности (органима, организацијама, удружењима и појединцима) да се укључе у почетну фазу припреме Закона о измјенама и допунама Закона о хитној медицинској помоћи...

21.01.2019.

Јавни позив за укључивање у почетну фазу припреме Закона о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити

На основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", број 41/18), Министарство здравља упућује Јавни позив заинтересованој јавности (органима, организацијама, удружењима и појединцима) да се укључе у почетну фазу припреме Закона о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити...

21.01.2019.

Јавни позив за укључивање у почетну фазу припреме Закона о измјенама и допунама закона о здравственом осигурању

На основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", број 41/18), Министарство здравља упућује Јавни позив заинтересованој јавности (органима, организацијама, удружењима и појединцима) да се укључе у почетну фазу припреме Закона о измјенама и допунама закона о здравственом осигурању...