Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

СТРУЦНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЛИЦА СА СТЕЦЕНИМ ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ

ИЈЗЦГ

>

Одлука о расподјели финасијских средстава за пројекте Подршка превентивним и другим активностима у области ХИВ/АИДС-а у 2019. години

Датум објаве: 13.11.2019 15:00 | Аутор: Министарство здравља

Испис Штампај страницу Доwнлоад Доwнлоад


На основу члана 32ж Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези са Јавним конкурсом „Одржавање ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори“ објављеног 12.8.2019.године, у поступку одлучивања о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама, Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација Министарства здравља, доноси:

О Д Л У К У

о расподјели финасијских средстава за пројекте Подршка превентивним и другим активностима у области ХИВ/АИДС-а у 2019.години 

И. Врши се расподјела новчананих средстава у износу од 70.000,00 еура за реализацију следећих пројеката невладиних организација у области Подршка превентивним и другим активностима у области ХИВ/АИДС-а:

 1. НВО “Центар креативних вјештина” за реализацију пројекта “Здравље је у знању- Едукација младих о ХИВ и АИДСу ” додјељује се износ од 11.722,00 еура
 2. НВО “СИСТЕМ” за реализацију пројекта “Више знања више здравља” додјељује се износ од 11.619,00 еура
 3. НВО “Јувентас” за реализацију пројекта “Знање те штити а савјет учи” додјељује се износ од 10.260,00 еура.
 4. НВО “Бјелопољски демократски центар” за реализацију пројекта “Одржавање ниске преваленције ХИВ-а код РЕ популације” додјељује се износ од 11.911,00 еура
 5. НВО “Идентитет” за реализацију пројекта “Здрава и едукована омладина” додјељује се износ од 12.040,00 еура
 6. НВО “ЦАЗАС” за реализацију пројекта “Превенција ХИВ/АИДСа међу младима” додјељује се износ од 11.954,00 еура

ИИ. Комисија ће у року од 30 дана од дана објављивања ове одлуке, закључити уговоре са невладиним организацијама којима су додјељена новчана средства за финансирање пројеката, којима ће се дефинисати начин исплате и коришћење средстава, извјештавње и надзор над реализациом пројеката за који су додјељена новчана средстава.

ИИИ. Ова одлука објавиће се на интернет страници Министарства здравља, портал е-управа и доставља се учесницима конкурса.

О б р а з л о ж е њ е

Комисија за расподјелу средстава Министарства здравља расписала је Јавни конкурс „Одржавање ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори“ објављеног 12.8.2019.године, за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама (у даљем тексту: Јавни конкурс). Износ средстава опредјељен јавним конкурсом за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2019.години износи 70.000,00 еура. На основу Јавног конкурса, достављено је 17 пријава пројеката, од стране 16 невладиних организација.

Комисија је након извршене административне провјере пријављених пројеката/програма, утврдила да су све пријаве достављене благовремено. Од 17 пројеката, 10 пројеката имало је непотпуне пријаве, док је 7 пројеката доставиљено са потпуном документацијом. У односу на непотпуне а благовремене пријаве, Комисија је у смислу члана 32г Закона о невладиним организацијама, на сајту Министарства здравља објавила Листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву 12.8.2019.године, те Допуну листе НВО које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву, односно документацију за конкурс „Одржавање ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори “ од 30.09.2019. године.

Листама невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву  којима је утврдјено да 10 пројектних пријава има непотпуне пријаве уз указивање на утврдјене недостатке који се односе на пријаву и позвала невладине организације са поменуте листе да отклоне утврдјене недостатке, у року од пет дана од дана објављивање листе, јер ће у супротном пријаве бити одбачене.

Од десет пријава невладиних организација које су имале непотпуне пријаве, Комисија је утврдила да двије невладине организације нијесу доставиле уредну и потпуну документацију и то: “Група за развој и унапређење спорта” и “Плави чуперак”, док је седам организација доставило уредну и потпуну документацију за осам пројектних пријава.

Комисија је утврдила да 15 пријава невладиних организација, испуњава услове да могу бити бодоване, па их је у смислу члана 32ђ Закона о невладиним организацијама доставила на оцењивање независним процењивачима који су извршили бодовање према утврђеним критеријумима.

Сходно извршеном бодовању од стране независних процењивача, Комисија је у складу са чланом 32е Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17) и чланом 8 Уредбе о финансирању пројеката и програма невладиних организација у областима од јавног интереса (“Службени лист ЦГ”, бр. 13/18) утврдила Ранг листу пројеката, на начин што се коначан број бодова за сваки пројекат утврдјује тако што се збир укупног броја бодова два незавсина процењивача дијели на два.

Након што су проценитељи доставили бодовну листу Комисија утврдила да након бодовања процењивача два пројекта имају исти број бодова, а како недостају средства за финансирање оба, Комисија је од поцењивача тражила да се, у складу са Смјерницама Министарства јавне управе, те начина доношења одлуке о расподјели средстава за пројекате и програме НВО пријављених на конкурсе органа државне, по којем је уведено право првенства оном пројекту односно програму који има већи број бодова по Критеријуму 1: Допринос пројекта одсносно програма јавном интересу. поново изјасне о приоритету истободованих субјеката и разлоге због чега је неко приоритет у односу на другог који су бодовно исто рангира.

Како су процењивачи изјаснили да остају при свом ставу, на основу овог критеријума НВО ЦАЗАС за пројекат „Превенција ХИВ/ АИДС-а медју младима у Црној Гори“ је по просјечној оцјени оба процењивача добила 24 бода, док је НВУ Центар Сјевера за пројекат „Предузимање акција у борби против ХИВ&АИДС-а“ по просјечној оцјени оба процењивача добила 23,5 бода, те је у складу са овим критеријумом пројекат НВО ЦАЗАС рангирана као шеста, док је НВУ Центар Сјевер седма рангирана.

Полазећи од обавезе утврдјених чланом 32ж став 2 Закона о невладиним организацијама, Комисија је приликом доношења ове одлуке водила рачуна о висини потребних средстава за финансирање сваког појединачног пројекта, односно програма у односу на укупан износ средстава опредјељених за расподјелу новчаних средстава, као и броју бодова који је утврђен за сваки пројекат посебно.

Комисија је од шест подносиоца пројекта са утврђене Ранг листе (сходно висини расположивих средстава), тражила изјашњење о томе да ли се пројекат може реализовати са мање додјељених средстава, водећи притом рачуна да се пројекат навладине организације по правилу, финансира у износу који не може бити мањи од 80% од износа средстава наведеног у пријави пројекта.

Поступајући по овом позиву, невладине организације које су позване сходно расположивом износу средстава и утврдјеној Ранг листи, доставиле су у законском прописаном року од 10 дана од дана тражења изјасњења, у писаном облику изјашњење да са мање додјељених средстава могу реализовати пројекте. У том смислу, Комисија је нашла да су се стекли услови за доношење одлуке којом ће се расподјелити расположива средства невладиним организацијама које су испиниле прописане услове.

Сходно томе, а полазећи од расположивих средстава, Комисија је расподјелу извршила на начин што је невладиним организацијама са утврђене ранг листе додјељивала средства до висине расположивих средстава, што значи да су средства додјељена за првих шест пројеката невладиних организација у износу од 69.505,00 еура, док преосталих 9 организација нијесу финасиране из следећих разлога:

 1. НВО Центар сјевера– (није било расположивих новчаних средстава)
 2. НВО Институт за образовну и соц политику – (није било располозивих новцаних средстава)
 3. НВО Медија тим – (није било располозивих новцаних средстава)
 4. НВО ЦАЗАС – (није било располозивих новцаних средстава)
 5. НВО Нови поредак – (није било располозивих новцаних средстава)
 6. НВО ЛГБТ Форум прогрес – (није било располозивих новцаних средстава)
 7. НВО Препород– (није било располозивих новцаних средстава)
 8. НВО Црногорска фондација за ХИВ– (недовољан број бодова, испод 50)
 9. НВО Елита плус- (недовољан број бодова, испод 50)

РБ

Назив НВО

Назив пројекта

Број бодова Процењвач 1

Број бодова Процењивач 2

Просјечан број бодова

Тажена средства

Одобрена средства

1

Центар креативних вјештина

Здравље је у знању- Едукација младих о ХИВ и АИДСу

87

86

86,5

13.630,00

11.722,00

2

СИСТЕМ

Више знања више здравља

74

73

73,5

13.510,00

11.619,00

3

Јувентас

Знање те штити а савјет учи

73

74

73,5

11.930,00

10.260,00

4

Бјелопољски демократски центар

Одржавање ниске преваленције ХИВ-а код Ре популације

70

74

72

13.850,00

11.911,00

5

Идентитет

Здрава и едукована омладина

71

71

71

14.000,00

12.040,00

6

ЦАЗАС

Превенција ХИВ/АИДСа међу младима

67

70

68,5

13.900,00

11.954,00

69.505,00 

7

Центар сјевера

Предузимање акције у борби против ХИВ/АИДС-а

64

73

68,5

8

Институт за образовну и соц политику

Дон т бе а фоол-цовер yоур тоол

66

69

67,5

9

Медија тим

Превенција ХИВ-а кроз едукацију РЕ популације

68

65

66,5

10

ЦАЗАС

Превенција ХИВ/АИДСа међу Ромима и Египцан

63

69

66

11

Нови поредак

Знањем и спортом против ХИВ/АИДСА

63

68

65,5

12

ЛГБТ Форум прогрес

Тестирај се

62

65

63,5

13

Препород

ЦЛЕАН ФЕСТ

54

58

56

14

Црногорска фондација за ХИВ

Партнерством до здравог живота и повећаног

58

16

37

15

Елита плус

Заштита је најбоља одбрана против ХИВ/АИДС-а

31

17

24

Ова одлука сходно члану 32з Закона о невладиним организацијама, доставља се учесницима конкурса и објављује на интернет страници овог министарства и портал е-управа. Исто тако, у смислу члана 32и Закона о невладиним организацијама, Комисија ће у року од 30 дана од дана објављивања ове одлуке, закључити уговоре са невладиним организацијама којима су додјељена новчана средства за финансирање пројеката, којима ће се дефинисати начин исплате и коришћење средстава, извјештавње и надзор над реализациом пројеката за који су додјељена новчана средстава.

На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Правна поука: Против ове одлуке може се покренути управни спор тужбом код Управног суда Црне Горе у року од 20 дана од дана објављивања ове одлуке.

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

Никола Антовић