Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

СТРУЦНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЛИЦА СА СТЕЦЕНИМ ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ

ИЈЗЦГ

>

Одлука о расподјели финасијских средстава за пројекте Подршке програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама у 2019.години

Датум објаве: 30.10.2019 12:09 | Аутор: Министарство здравља

Испис Штампај страницу


На основу члана 32ж Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези са Јавним конкурсом „Подршка програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама“ објављеног 26.7.2019.године, у поступку одлучивања о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама, Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација Министарства здравља, доноси:

О Д Л У К У

о расподјели финасијских средстава за пројекте Подршке програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама у 2019.години

 

И. Врши се расподјела новчананих средстава у износу од 75.000,00 еура за реализацију следећих пројеката невладиних организација у области превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама:

1. НВО “Институт за социјалну и образовну политику” за реализацију пројекта “Ја знам – зато се не дрогирам” додјељује се износ од 8.400,00 еура.

2. НВО “Цантар креативних вјештина” за реализацију пројекта “Хоцу да знам јер ја бирам” додјељује се износ од 8.800,00 еура.

3. НВО “Еуромост” за реализацију пројекта “Кроз вршњачку едукацију, до превенције наркоманије код младих” додјељује се износ од 8.850,00 еура.

4. НВО “Бонум” за реализацију пројекта “Дрогу нећу-здрав живот хоћу” додјељује се износ од 5.700,00 еура.

5. НВО “Медија тим” за реализацију пројекта “Подизање свијести младих Никшића у борби против дроге” додјељује се износ од 7.300,00 еура.

6. НВО “4 Лифе” за реализацију пројекта “Здрави млади - просперитетна нација” додјељује се износ од 8.850,00 еура.

7. НВО “Нови поредак” за реализацију пројекта “Спорт и знање су за младе, дрога не” додјељује се износ од 6.300,00 еура.

8. НВО “Тара” за реализацију пројекта “Дрога убија” додјељује се износ од 5.700,00 еура.

9. НВО “Бјелопољски демократски центар” за реализацију пројекта “Мултисекторском сарадњом до сузбијања дроге ,,прави пут” додјељује се износ од 8.150,00 еура.

10. НВО “Ђакомо Адриатиц” за реализацију пројекта “Серијал превентивних активности у циљу смањења потражње за дрогама као и превенцији ширења нових психоактивних супстанци” додјељује се износ од 6.950,00 еура.

ИИ. Комисија ће у року од 30 дана од дана објављивања ове одлуке, закључити уговоре са невладиним организацијама којима су додјељена новчана средства за финансирање пројеката, којима ће се дефинисати начин исплате и коришћење средстава, извјештавње и надзор над реализациом пројеката за који су додјељена новчана средстава.

ИИИ. Ова одлука објавиће се на интернет страници Министарства здравља, портал е-управа и доставља се учесницима конкурса.

О б р а з л о ж е њ е

Комисија за расподјелу средстава Министарства здравља расписала је Јавни конкурс „Подршка програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама“ број 51-434/2019-5 од 26.7.2019.године, за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама (у даљем тексту: Јавни конкурс). Износ средстава опредјељен јавним конкурсом за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2019.години износи 75.000,00 еура. На основу Јавног конкурса, достављено је 22 пријаве пројеката, од стране 22 невладине организације.

Комисија је након извршене административне провјере пријевљених пројеката/програма, утврдила да су све пријаве достављене благовремено. Од 22 пријаве пројеката, четири пријаве су директно одбијене јер не испусњавају услове јавног конкурса (у смислу да се баве превенцијом злоупотребе дрога међу кључним популацијама). Директно су одбијене следеће невладине организације: “Сигуран пут”, “Горица”, “Пробај домаће” и “Горска служба спашавања Колашин”.

Од 22 организације, 10 организација имало је непотпуне пријаве, док је 8 организације доставило потпуне пријаве. У односу на непотпуне а благовремене пријаве, Комисија је у смислу члана 32г Закона о невладиним организацијама, на сајту Министарства здравља објавила Листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву бр.51-434/2019-31 од 9.9.2019.године, којима је утврдјено да 10 организација има непотпуне пријаве уз указивање на утврдјене недостатке који се односе на пријаву и позвала невладине организације са поменуте листе да отклоне утврдјене недостатке, у року од пет дана од дана објављивање листе, јер ће у супротном пријаве бити одбачене.

Од десет организација које су имале непотпуне пријаве, Комисија је утврдила да три невладине организације нијесу доставиле уредну и потпуну документацију и то: “Цазас”, “ГРУС” и “Бонтон”, док је седам организација доставило уредну и потпуну документацију.

Комисија је утврдила да 15 пријава невладиних организација, испуњава услове да могу бити бодоване, па их је у смислу члана 32ђ Закона о невладиним организацијама доставила на оцењивање независним процењивачима који су извршили бодовање према утврдјеним критеријумима.

Сходно извршеном бодовању од стране независних процењивача, Комисија је у складу са чланом 32е Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17) и чланом 8 Уредбе о финансирању пројеката и програма навладиних организација у областима од јавног интереса (“Службени лист ЦГ”, бр. 13/18) утврдила Ранг листу пројеката, на начин што се коначан број бодова за сваки пројекат утврдјује тако што се збир укупног броја бодова два незавсина процењивача дијели на два.

Полазеци од обавезе утврдјених чланом 32ж став 2 Закона о невладиним организацијама, Комисија је приликом доношења ове одлуке водила рачуна о висини потребних средстава за финансирање сваког појединачног пројакта, односно програма у односу на укупан износ средстава опредјељених за расподјелу новчаних средстава, као и броју бодова који је утврдјен за сваки пројекат посебно.

Комисија је од десет подносиоца пројекта са утврдјене Ранг листе (сходно висини располозивих средстава), тражила изјашњење о томе да ли се пројекат може реализовати са мање додјељених средстава, водећи притом рачуна да се пројекат навладине организације по правилу, финасира у износу који не може бити мањи од 80% од износа средстава наведеног у пријави пројакта.

Поступајући по овом позиву, невладине организације које су позване сходно расположивом износу средстава и утврдјеној Ранг листи, доставиле су у законском прописаном року од 10 дана од дана тражења изјасњења, у писаном облику изјашњење да са мање додјељених средстава могу реализовати пројекте. У том смислу, Комисија је нашла да су се стакли услови за доношење одлуке којом ће се расподјелити расположива средства невладиним организацијама које су испиниле прописане услове.

Сходно томе, а полазеци од расположивих средстава, Комисија је расподјелу извршила на начин што је невладиним организацијама са утврдјене ранг листе додјељивала средства до висине расположивих средстава, што значи да су средства додјељена за првих десет пројеката невладиних организација у износу од 75.000,00 евра, док преосталих 5 организације нијесу финасиране из следецих разлога:

1. НВО Црногорски женски лоби – (није било расположивих новчаних средстава)

2. НВО Препород – (није било располозивих новцаних средстава)

3. НВО Центар за едукацију дјеце и младих-Рожаје – (није било располозивих новцаних средстава)

4. НВО Грађанска иницијатива младих – (недовољан број бодова, испод 50)

5. НВО Приморски траг - (недовољан број бодова, испод 50)

Р.Б.

ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРОЈЕКАТ

ПРОЦЕЊИВАЧ 1

ПРОЦЕЊИВАЧ 2

ПРОСЕК

БУЏЕТ

ОДОБРЕНО

1.

Институт за социјалну и образовну политику

Ја знам – зато се не дрогирам

82

83

82,5

9.470,00

8.400,00

2.

Центар креативних вјестина

Хоцу да знам јер ја бирам

86

77

81,5

9.900,00

8.800,00

3.

Еуромост

Кроз вршњачку едукацију, до превенције наркоманије код младих

80

78

79

9.963,00

8.850,00

4.

БОНУМ

Дрогу нећу-здрав живот хоћу

73

82

77,5

6.455,00

5.700,00

5.

Медија тим

Подизање свијести младих Никшића у борби против дроге

76

77

76,5

8.200,00

7.300,00

6.

4 Лифе

Здрави млади - просперитетна нација

74

78

76

9.960,00

8.850,00

7.

Нови поредак

Спорт и знање су за младе, дрога не

75

75

75

7.040,00

6.300,00

8.

Тара

ДРОГА УБИЈА

74

72

73

6.420,00

5.700,00

9.

Бјелопољски демократски центар

Мултисекторском сарадњом до сузбијања дроге ,,прави пут„

70

73

71,5

9.150,00

8.150,00

10.

ЂАКОМО АДРИАТИЦ

Серијал превентивних активности у циљу смањења потражње за дрогама као и превенцији ширења нових психоактивних супстанци

76

67

71,5

7.800,00

6.950,00

75.000,00

11.

ЦРНОГОРСКИ ЖЕНСКИ ЛОБИ

Превентивно дје/овање кроз едукацију и здраве стилове живота против злоупотребе дрога код дјеце и младих у ромским заједницама

65

67

66

12.

Препород

АНТИ ДОП АМБАСАДОРИ-НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 2019

65

65

65

13.

Центар за едукацију дјеце и младих-Рожаје

Зивот ДА дрога НЕ

63

57

60

14.

Грађанска иницијатива младих

Здравље је највеће богатство

48

45

46,5

15.

Приморски траг

Заједничко учење кроз акцију

44

34

39

Ова одлука сходно члану 32з Закона о невладиним организацијама, доставља се учесницима конкурса и објевљује на интернет страници овог министарства и портал е-управа. Исто тако, у смислу члана 32и Закона о невладиним организацијама, Комисија ће у року од 30 дана од дана објављивања ове одлуке, закључити уговоре са невладиним организацијама којима су додјељена новчана средства за финансирање пројеката, којима ће се дефинисати начин исплате и коришћење средстава, извјештавње и надзор над реализациом пројеката за који су додјељена новчана средстава.

На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Правна поука: Против ове одлуке може се покренути управни спор тужбом код Управног суда Црне Горе у року од 20 дана од дана објављивања ове одлуке.

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

Др Миро Кнежевић