Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

Dopunjena lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju za konkurs „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ - 2

Datum objave: 23.09.2019 09:36 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), u skladu sa Sporazumom između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkukoze i malarije (GFATM), br. 1801 MNE-H-MoH, a nakon završetka Javnog konkursa broj: 51-484/2019-1 za prijavu projekata/programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ – 2, objavljenog 12.08.2019. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja u 2019. godini, u oblasti održavanja niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori, objavljuje

 

 DOPUNJENA LISTA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO DOKUMENTACIJU

 

Nepotpune prijave na Javni konkurs, dostavile su sljedeće nevladine organizacije:

 

1. Crnogorska fondacija za HIV ( Prioritetna oblast br. 7 )

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom;

 

2. Zaštita stanovnika Bara I pomoraca od bolesti side ( Prioritetna oblast br. 9 )

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom;

 

3. ONA (51-484/2019-22 )

-          Prioritetna oblast nije navedena u skladu sa javnim pozivom

-          Potrebno je naglasiti u kojoj od prioritetnih oblasti se konkuriše (mora se odabrati jedna od ponuđenih oblasti iz Javnog poziva 51-484/2019-1);

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom

 

4. LGBT FORUM (Prioritetna oblast br. 1)

Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom;

 

Nevladine organizacije sa ove liste dužne su da otklone utvrđene nedostatke u roku od pet dana, od dana objavljivanja liste na internet stranici Ministarstva zdravlja i portalu E-uprave, zaključno sa petkom 27.09.2019. godine.

Ukoliko se utvrđeni nedostaci ne otklone u roku prijava se odbacuje.

Dopunu prijave, odnosno dokumentacije je potrebno poslati isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Rimski trg 46,

81000 Podgorica

 

sa napomenom: NE OTVARATI – Dopuna prijave na Javni konkurs broj:

51-484/2019-1 pod nazivom:

 

Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori “ - 2

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Nikola Antović