Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju

Datum objave: 09.09.2019 13:08 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a nakon završetka Javnog konkursa „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama“ objavljenog 26.07.2019. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja u 2019. godini, u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama, objavljuje

 

LISTU NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO DOKUMENTACIJU

Nepotpune prijave na Javni konkurs, dostavile su sljedeće nevladine organizacije:

1. Gradjanska inicijativa mladih

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom.

2. Medija tim

-          Dostaviti propratnu dokumentaciju za partnera na projektu.

3. Preporod

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom.

4. Grupa za razvoj i unapredjenje sporta

-          Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti prevencije zloupotrebe droga u jednoj od tri godine koje prethode godini objavljivanja tekuceg konkursa (2016, 2017 ili 2018 godina) npr. ugovor/rješenje o realizaciji projekta/donacije, izvještaj o realizaciji projekta, press clipping

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom.

5. CAZAS

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom.

-          Budžet projekta sa potpisom i pečatom

6. EUROMOST

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom.

7. TARA

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom.

-          Dostaviti propratnu dokumentaciju za partnera na projektu.

8. Centar za edukaciju djece i mladih Rozaje

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom.

9. Bonum

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom.

-          Dostaviti propratnu dokumentaciju za partnera na projektu.

 10. Bonton

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom.  

Nevladine organizacije sa ove liste dužne su da otklone utvrđene nedostatke u roku od pet dana, od dana objavljivanja liste na internet stranici Ministarstva zdravlja i portalu E-uprave, zaključno sa subotom 14.09.2019. godine.

Ukoliko se utvrđeni nedostaci ne otklone u roku prijava se odbacuje.

Dopunu prijave, odnosno dokumentacije je potrebno poslati isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Rimski trg 46,

81000 Podgorica

sa napomenom: NE OTVARATI – Dopuna prijave na Javni konkurs broj:

51-434/2019-5 pod nazivom:

„Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija“


PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                 Miro Knezevic