Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

СТРУЦНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЛИЦА СА СТЕЦЕНИМ ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ

Министарство здравља | ОСЦЕ

>

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање представника/це за члана/цу Комисије за расподјелу средстава по конкурсу „Подршка програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама“

Датум објаве: 02.02.2018 15:51 | Аутор: Министарство здравља

Испис Штампај страницу


У складу са Уредбом о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“, број 7/12) и Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма НВО у 2018. години („Службени лист ЦГ“, број 83/17), а у вези са чланом 32б Закона о измјенама и допунама Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, број 37/17), Министарство здравља објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
невладиним организацијама
за предлагање представника/це за члана/цу Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2018. години у области
здравства, по конкурсу „Подршка програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама“

Комисију за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација (у даљем тексту Комисија) чине предсједник и два члана, од којих су предсједник и један члан државни службеници из Министарства здравља, а други члан представник невладиних организација које дјелују у области здравства - превенција злоупотребе дрога међу кључним популацијама..

Невладина организација може предложити само једног кандидата/кињу за члана Комисије.

Више невладиних организација може предложити истог кандидата.

У случају да невладине организације не предложе свог представника за члана Комисије, за другог члана Комисије одређује се државни службеник из Министарства.

И - Надлежности и задаци комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама

припрема и објављује јавни конкурс за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација, на интернет страници министарства и порталу е-управе, до 1. марта у години за коју се врши расподјела средстава;
• објављује обавјештење о јавном конкурсу у једном штампаном медију, које садржи основне информације о јавном конкурсу
(назив министарства које је расписало  конкурс, област за коју је расписан и адреса интернет странице на којој је објављен текст конкурса), такође до 01. марта, 2017. године;
• објављује листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву уз указивање на утврђене недостатке који се односе на пријаву, односно потребну документацију
, у року од 15 дана од дана завршетка јавниг конкурса;
• утврђује ранг листу пројеката, односно програма који су бодовани од стране независних процјењивача;
• одлучује о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација, односно доноси одлуку о расподјели средстава;
• тражи изјашњење од невладине организације о томе да ли са мање додијељених средстава може реализовати пројекат, односно програм, у случају кад пројекат, односно програм невладине организације не може бити финансиран у износу средстава који је наведен у пријави;
• доставља учесницима конкурса и на интернет страници министарства и порталу е-управе објављује одлуку о расподјели средстава;
• закључује са невладином организацијом којој су додијељена средства за финансирање пројекта, односно програма уговор о начину исплате и коришћења средстава, извјештавању и надзору над реализацијом пројекта, односно програма за који су додијељена средства;
• прати успјешност реализације пројеката, односно програма за чије финансирање су додијељена средства;
• сачињава извјештај о финансирању пројеката и програма невладиних организација;

ИИ- Које невладине организације могу предложити кандидата/кандидаткињу:

Невладина организација може предложити кандидата/кињу за члана/ицу Комисије уколико испуњава сљедеће услове:
• уписана је у регистар невладиних организација прије објављивања Јавног позива;
• у акту о оснивању и статуту има утврђене дјелатности и циљеве у области
превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама;
• у претходној години је реализовала најмање један пројекат или активност у области
превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама;                                                                              • предала је пореском органу пријаву за претходну фискалну годину;
• више од половине чланова/ца органа управљања невладине организације нијесу чланови/це органа политичких партија, јавни функционери/ке, руководећа лица или државни службеници/це или намјештеници/це.

ИИИ –Услови за кандидате/кандидаткиње:

Кандидат/киња невладине организације за члана/цу Комисије може бити лице које:
• је црногорски држављанин/ка, са пребивалиштем у Црној Гори;
• посједује искуство у области
превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама;
• није члан/ица органа политичке партије, јавни функционер/ка, државни службеник/ца или намјештеник/ца.
Представник невладиних организација у Комисији не може учествовати у одлучивању о пријави на јавни конкурс коју је поднијела невладина организација која га је предложила за члана Комисије.

ИВ – Потребна документација:

Невладина организација дужна је да, уз предлог кандидата/киње, достави:
• копију рјешења о упису у регистар невладиних организација;
• копије акта о оснивању и статута;
• преглед реализованих пројеката и активности у претходној години у области
превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама;
• копију потврде о поднешеној пореској пријави за претходну годину;
• изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације о томе да више од половине чланова/ца органа управљања невладине организације нијесу чланови/це органа политичких партија, јавни функционери/ке, руководећа лица или државни службеници/це или намјештеници/це;
• фотокопију личне карте или другог документа на основу којег се утврђује идентитет кандидата/киње за члана/цу Комисије;
• биографију кандидата/киње, са подацима о искуству у области
превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама;
• изјаву кандидата/киње да није члан/ца органа политичке партије, јавни функционер/ка, руководеће лице или државни службеник/ца, односно намјештеник/ца;
• изјаву кандидата/киње да прихвата кандидатуру за члана/цу Комисије.

В - Рок за подношење предлога је 8 дана од дана објављивања овог позива.

Документација по јавном позиву доставља се архиву Министарства здравља на адресу:
Министарство
здравља
Римски трг бр. 46
81000 Подгорица
са напоменом: „Предлагање кандидата за члана Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области
 здравства, по конкурсу „Подршка програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама“ у 2018. години“

Предлог кандидата за члана комисије биће разматран само уколико је достављен уз сву потребну документацију и у назначеном року.

Министарство здравља ће, у року од три дана од истека рока за достављање предлога кандидата/кандидаткиња, на својој интернет страници објавити листу кандидата/кандидаткиња који су предложени за чланове/ице Комисије, са називима невладиних организација које су их предложиле.

По истеку овог рока, Министарство здравља ће у року од пет дана именовати кандидата/кињу са највећим бројем предлога невладиних организација који испуњавају прописане услове.

Евентуална питања око поступка предлагања кандидата за члана Комисије могу се доставити на електронску адресу радуле.драговиц@мзд.гов.ме