Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

IZVJEŠTAJ o imenovanju člana Nacionalnog koordinacionog savjeta za alkohol

Datum objave: 25.12.2017 12:26 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Komisija za otvaranje ponuda povodom Javnog poziva br. 51-846/2017 od 13.decembra 2017.godine, upućen nevladinim organizacijama za jednog stručnog/ne člana/ce za učeše u radu Nacionalnog koordinacionog savjeta za alkohol, otvorila je prispjele ponude i konstatovala sljedeće:

Na Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog stručnog/ne člana/ce za učešće u radu Nacionalnog koordinacionog savjeta za alkohol br. 51-846/2017 od 13. decembra 2017.godine, pristigle su prijave sa predlogom kandidata/kinja kako slijedi:

1. NVO Alcohol Policy Youth Network – Gregorčičeva ulica 7 – Ljubljana – NVO CAZAS je član Mreže Alkohol Policy Youth Network – Gregorčičeva ulica 7 – Ljubljana (APYN);
Predlog Sanja Šišović (jedina članica Internacionalne mreže čija je dominantna oblast alkohol - NVO Alcohol Policy Youth Network – Gregorčičeva ulica 7 – Ljubljana

2. SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA, sa sjedištem u Podgoricu
Predlog Sanja Šišović (jedina članica Internacionalne mreže čija je dominantna oblast alkohol - NVO Alkohol Policy Youth Network – Gregorčičeva ulica 7 – Ljubljana;

3. NVO Udruženje Roditelja djece oboljele od dječijeg kancera “FENIX CRNA GORA” Podgorica
Predlog Sanja Šišović (jedina članica Internacionalne mreže čija je dominantna oblast alkohol - NVO Alkohol Policy Youth Network – Gregorčičeva ulica 7 – Ljubljana;

4. NVO “ZA ŽIVOT 4 LIFE” sa sjedištem u Podgorici
Predlog Sanja Šišović (jedina članica Internacionalne mreže čija je dominantna oblast alkohol - NVO Alkohol Policy Youth Network – Gregorčičeva ulica 7 – Ljubljana;

5. NVO INSTITUT ALTERNATIVA sa sjedištem u Podgorici
Predlog Sanja Šišović (jedina članica Internacionalne mreže čija je dominantna oblast alkohol - NVO Alkohol Policy Youth Network – Gregorčičeva ulica 7 – Ljubljana;

6. NEVLADINA FONDACIJA „CRNOGORSKA FONDACIJA ZA HIV” „MONTENEGRIN HIV FONDATION” , sa sjedištem u Podgorici
Predlog Sanja Šišović (jedina članica Internacionalne mreže čija je dominantna oblast alkohol - NVO Alkohol Policy Youth Network – Gregorčičeva ulica 7 – Ljubljana;

7. NVO CENTAR ZA OMLADINSKU EDUKACIJU, sa sjedištem u Podgorici
Predlog Sanja Šišović (jedina članica Internacionalne mreže čija je dominantna oblast alkohol - NVO Alkohol Policy Youth Network – Gregorčičeva ulica 7 – Ljubljana;
8. NEVLADINA FONDACIJA “GRAĐANSKA ALIANSA”, sa sjedištem u Podgorici
Predlog Sanja Šišović (jedina članica Internacionalne mreže čija je dominantna oblast alkohol - NVO Alkohol Policy Youth Network – Gregorčičeva ulica 7 – Ljubljana;

9. Udruženje “FORUM MLADI I NEFORMALNA EDUKACIJA”, sa sjedištem u Podgorici
Predlog Sanja Šišović (jedina članica Internacionalne mreže čija je dominantna oblast alkohol - NVO Alkohol Policy Youth Network – Gregorčičeva ulica 7 – Ljubljana;

10. NVO “RODITELJI”, sa sjedištem u Podgorici
Predlog Sanja Šišović (jedina članica Internacionalne mreže čija je dominantna oblast alkohol - NVO Alkohol Policy Youth Network – Gregorčičeva ulica 7 – Ljubljana;

11. NVO UDRUŽENJE “OMLADINSKI KULTURNI CENTAR JUVENTAS” sa sjedištem u Podgorici
Predlog Sanja Šišović (jedina članica Internacionalne mreže čija je dominantna oblast alkohol - NVO Alkohol Policy Youth Network – Gregorčičeva ulica 7 – Ljubljana;

12. NVO „CAZAS”, sa sjedištem u Podgorici
Predlog Sanja Šišović (jedina članica Internacionalne mreže čija je dominantna oblast alkohol - NVO Alkohol Policy Youth Network – Gregorčičeva ulica 7 – Ljubljana;

13. NVO “CENTAR ZA RAZVOJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA”, sa sjedištem u Podgorici
Predlog Sanja Šišović (jedina članica Internacionalne mreže čija je dominantna oblast alkohol - NVO Alkohol Policy Youth Network – Gregorčičeva ulica 7 – Ljubljana;

Prema tome na Javni poziv odvog ministarstva od 13.decembra 2017.godine, prijavilo se 13 NVO organizacija, sa priloženom urednom dokumentacijom koja je predviđena Javnim pozivom Ministarstva i ujedno Komisija konstatovala da su sve prijave blagovremeno dostavljene.
Komisija je konstatovala da su svih 13 nevladinih organizacija koje su se javile na Javni poziv predložile g-đu/cu Sanju Šišović, koja je i jedina članica Internacionalne mreže čija je dominantna oblast alkohol, a umrežena je sa NVO Alcohol Policy Youth Network – Gregorčičeva ulica 7 – Ljubljana, kao zaposlena u NVO CAZAS, koja asocijacija je umrežena u asocijaciju NVO Alcohol Policy Youth Network – Gregorčičeva ulica 7 – Ljubljana.

Imajući u vidu odaziv na Javni poziv, priloženu dokumentaciju Komisija u sastavu: Dr Alma Drešević – Hajdarpašić, predsjednica, Senka Klikovac, članica i Veselinka Petričević, članica, predlažu da Ministarstvo zdravlja u Nacionalni koordinacioni Savjet za alkohol imenuje SANJU ŠIŠOVIĆ, zaposlenu u CAZAS-u, umreženom u NVO Alcohol Policy Youth Network – Gregorčičeva ulica 7 – Ljubljana.