Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

European Commission - Good eHealth

Ministarstvo zdravlja | OSCE

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

 

ZDRAVSTVENA USTANOVA: 

OVLAŠĆENI DOKTOR:

1.  Dom zdravlja Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Dom zdravlja Kotor Dr Gordana Popović
3. Dom zdravlja Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Dom zdravlja Podgorica  Dr Cvetana Vukajlović
5. Dom zdravlja Tivat Dr Aleksandra Kolundžić i dr Gordana Popović

 

MEDICAL INSTITUTIONS THAT CONDUCT MEDICAL EXAMINATIONS OF SEAFARERS

MEDICAL INSTITUTION:

AUTHORIZED MEDICAL EXAMINER:

1. Public Healthcare Center - Bar Milenka Vraneš – Grujičić, MD
2. Public Healthcare Center - Kotor Gordana Popović, MD
3. Public Healthcare Center - Herceg Novi Aleksandra Kolundžić, MD
4. Public Healthcare Center - Podgorica Cvetana Vukajlović, MD
5. Public Healthcare Center - Tivat Aleksandra Kolundžić,MD and Gordana Popović,MD