Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

European Commission - Good eHealth

Ministarstvo zdravlja | OSCE

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

 

ZDRAVSTVENA USTANOVA: 

OVLAŠĆENI DOKTOR:

1.  Dom zdravlja Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Dom zdravlja Kotor Dr Gordana Popović
3. Dom zdravlja Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Dom zdravlja Podgorica  Dr Cvetana Vukajlović
5. Dom zdravlja Tivat Dr Aleksandra Kolundžić

 

MEDICAL INSTITUTIONS THAT CONDUCT MEDICAL EXAMINATIONS OF SEAFARERS

MEDICAL INSTITUTION:

AUTHORIZED MEDICAL EXAMINER:

1. Public Healthcare Center - Bar Milenka Vraneš – Grujičić, MD
2. Public Healthcare Center - Kotor Gordana Popović, MD
3. Public Healthcare Center - Herceg Novi Aleksandra Kolundžić, MD
4. Public Healthcare Center - Podgorica Cvetana Vukajlović, MD
5. Public Healthcare Center - Tivat Aleksandra Kolundžić, MD