Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

Nacionalne smjernice dobre kliničke prakse

 

 

 2012.

 Akutni ishemijski moždani udar

 Arterijska hipertenzija

 Higijena ruku

 Kliničko ispitivanje lijekova u pedijatrijskoj populaciji

 Medikamentozna terapija hroničnog kancerskog bola

 Prevencija kardiovaskularnih bolesti

 Racionalna primjena antibiotika

 Sepsa i septički šok

 Shizofrenija

 Terapija akutnog infarkta miokarda sa ST elevacijom (STEMI)


2014.

Zdravstvena zaštita u porođaju

Rutinska postnatalna zaštita žene i njene bebe

Novorođenačka žutica

Dojenje

Antimikrobna profilaksa u hirurgiji

Tonzilofaringitis - dijagnostika i liječenje

Sprovođenje aktivnog nadzora nad AFP (akutnom flakcidnom paralizom)

Carski rez

 

2015.
Vodič za vršenje redovnih analiza u praćenju propisivanja ljekova

Protokoli obaveza i vještina potrebnih za rad u timu izabranog doktora za odrasle

 

2016.

Vodič za savjetodavni rad s porodicom novorođenčeta sa smetnjama u razvoju u zdravstvenim ustanovama

Smjernice Dobre proizvođačke prakse za ljekove

Laboratorijska dijagnostika u kliničkoj bakteriologiji

Vodič za dijagnozu i tretman akutnih nekomplikovanih urinarnih infekcija kod odraslih pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

 

2017.

Depresija

Antimikrobna terapija u toku akutnog gastroenteritisa u djece

Dijagnostika i liječenje infekcija urinarnog trakta kod djece

Dijagnoza i tretman bakterijskih infekcija kože i mekih tkiva kod djece

Primjena antibiotika u respiratornim infekcijama kod djece

Upravljanje smptomatičnim seksualno prenosivim infekcijama u javnom i privatnom sektoru

Vodič za prevenciju negativnih iskustava u djetinjstvu

 

2018.

Opioidna zavisnost