Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

Javne nabavke

08.11.2018.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke za nabavku usluge putničke agencije - avio karte

Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnnim nabakama ("Službeni list CG" br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude po tenderskoj dokumentaciji broj 1/18 od 01.10.2018. godine, za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge potničke agencije - avio karte, ovlašćeno lice Ministarstva zdravlja, na predlog Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, donosi Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke za nabavku usluge putničke agencije - avio karte

01.10.2018.

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge putničke agencije – avio karte

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Ministarstvo zdravlja objavljuje na Portalu javnih nabavki Tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge putničke agencije – avio karte