Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

European Commission - Good eHealth

Ministarstvo zdravlja | OSCE

Analitičke kartice

Shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (Sl.list CG br.52/2014) Ministarstvo zdravlja objavljuje nedjeljne izvještaje analitičkih kartica.

Analitička kartica za period 12.02. - 18.02.2018.

Analitička kartica za period 05.02.-11.02.2018.

Analitička kartica za period 29.01.- 04.02.2018.

Analitička kartica za period 22.01-28.01.2018.

 

Analitička kartica za izvještajni period 12-22.07.2016.
Analitička kartica za izvještajni period 23-29.07.2016.
Objedinjena analitička kartica - JUL 2016.
Analitička kartica za izvještajni period 30.07.-05.08.2016.
- U izvještajnom periodu od 08-14.08.2016. godine nije vršeno transakciono plaćanje
- Analitička kartica za izvještajni period 15-21.08.2016.godine ne sadrži podatke o plaćanjima jer nije bilo promjena zbog godišnjih odmora
Analitička kartica za izvještajni period 22-28.08.2016.
Objedinjena analitička kartica - AVGUST 2016.
Analitička kartica za izvještajni period 29.08-04.09.2016. 
Analitička kartica za izvještajni period 05-11.09.2016. 
Analitička kartica za izvještajni period 12-18.09.2016.
Analitička kartica za izvještajni period 19-25.09.2016.
Analitička kartica za izvještajni period 26.09.-02.10.2016.
Analitička kartica za izvještajni period 02-09.10.2016.
Analitička kartica za izvještajni period 10-16.10.2016.
Analitička kartica za izvještajni period 17-23.10.2016.
Analitička kartica za izvještajni period 24-30.10.2016.
Analitička kartica za izvještajni period 31.10.-06.11.2016.
Analitička kartica za izvještajni period 06-13.11.2016.
Analitička kartica za izvještajni period 14-16.11.2016.